GREAT PLAINS

Z portfolia Great Plains Vám nabízíme komplexní technologie pro zpracování půdy, přesné a univerzální setí a údržbu krajiny. Klíčovými prvky námi dodávané techniky je variabilita nastavení jednotlivých pracovních orgánů podle aktuální situace na poli, cesta k ozdravení půdní struktury a potenciál ke zvýšení produkce pěstovaných plodin. Jednotlivé modelové řady jsou dodávány z výrobních závodů v Kansasu a Velké Británii pod obchodními značkami Great Plains a Land Pride.


VYBERTE SI Z NABÍDKY STROJŮ

ZPRACOVÁNÍ PŮDY

V sortimentu strojů na zpracování půdy naznete kvalitní a robustní stroje pro horizontální i vertikální zpracování půdy. Podmítače, kypřiče, stroje pro předseťovou přípravu, podrýváky i kombinované stroje pro ozdravení půdního profilu, pěchy i válce.

Zobrazit modely

SECÍ STROJE

Univerzální a přesné secí stroje mohou být vybaveny plošnou nebo zónovou předseťovou přípravou. Na přání lze dodat secí stroje bez předseťové přípravy. Velký důraz Great Plains klade na přesné ukládání osiva.

Zobrazit modely

MULČOVÁNÍ A ÚDRŽBA KRAJINY

Mezi stroji na údržbu krajiny naleznete mulčovače využitelné pro údržbu luk, pastvin nebo pro mulčování posklizňových zbytků na orné půdě. Mulčovače jsou dodávány v červené barvě CASE IH.
Zobrazit modely

 


 

PŮDA, NEJCENĚJŠÍ AKTIVUM ZEMĚDĚLSTVÍ

Víme, jak je pro naše zákazníky půda důležitá. Znalosti o zdravé půdní struktuře jsou pro každého farmáře nadmíru významné. Zdravá půdní struktura a všechno co s ní souvisí je základním předpokladem pro zvýšení efektivity a produktivity. Proto jsme jsme ve spolupráci s výrobcem pro naše zákazníky vytvořili mezinárodní projekt SOIL ACADEMY,  jehož cílem je předávání  znalostí o půdě, jakožto nejcennějším zdrojem na farmě.

SOIL ACADEMY

SOIL ACADEMY představuje mezinárodní projekt, jehož cílem je předávání znalostí o půdě, výzkum a zvyšování profitu farem.
Vstup do projektu

   

 

 

 

 

 

VYBERTE SI Z NABÍDKY TECHNOLOGIÍ
 


Půda je nejdrahocennější zdroj na každé farmě. Zdravá půdní struktura je klíčová z hlediska maximalizace výnosu, redukce nákladů, eliminace vlivu eroze a snížení uhlíkové stopy výroby. Více o technologii...

 


SIMBA Oil Seed Rape ztělesňuje osvědčenou technologii v zakládání porostů řepky olejky. S ohledem na termín setí a změny klimatu je nejznatelnějším přínosem této technologie úspora času. Více o technologii...



Precizní předseťové zpracování v zónách širokých 3–5cm vytváří ideální podmínky pro start osiva s možností aplikace hnojiv. Zónová příprava je užívána pro přesné i univerzální setí. Více o technologii...



Unikátní technologie pěstování širokořádkových plodin ve TWIN-ROW dvojřádcích dovoluje zvýšit množství jedinců na hektar při zajištění většího prostoru pro růst a přijímání vody, živin a slunce každé rostlině. Více o technologii...

 

ZAJÍMAVÉ INFOMACE O VÝROBCI

Salina

Zde si můžete přečíst zajímavé informace o historii, vývoji a cílech společnosti Great Plains. Také se zde dozvíte, co AGRI CS vedlo k začátku spolupráce s výrobcem...

 

 

 

Kategorie