SIMBA AQUEEL II

SIMBA Aqueel II je tažený polní válec s protierozními účinky. Stroj je rozdělen na dvě sekce a lze ho využívat samostatně za traktorem nebo za jiným strojem pro zpracování půdy. Aqueel II lze využít i jako běžný polní válec. Výsledkem práce tohoto unikátního válce je válení povrchu půdy a důlkování.

 


KONSOLIDACE, VÁLENÍ A PROTIEROZNÍ OCHRANA PRO 21. STOLETÍ

větrná eroze

Schopnost tlumení projevů větrné či vodní eroze jsou hlavními důvody využívání unikátního válce Aqueel II. Věrtná eroze se u nás projevuje v nějvyšší míře v Jižních Čechách a na Moravě. Vodní eroze téměř ve všech regionech.

Detail práce AQ

Rychlé rozvádění vody do půdního profilu i lepší prohřívání díky efektivnímu zdrsnění povrchu půdy důlkováním.

AQUELL

Jednou z řady dalších výhod je  nepotřebnost škrabek. Oproti válcům typu cambridge se Aqueel II nezalepuje a dovoluje práci i za vlhkých podmínek.

prstenec Aqueel detail

V případě potřeby je možná demontáž jednotlivých kuželovitých výstupků. Předsezónní příprava je tak rychlá a pohodlná.

AKUMULÁTORY

Rovnoměrné vzcházení rostlin po setí je klíčové. Dusíkové akumulátory, které jsou standardní výbavou Aqueelu zajišťují perfektní příčnou rovinu válení.
 

TELESKOPICKÁ OJ

Teleskopická oj usnadňuje otáčení válce na svouratích bez ohledu na typ traktoru nebo stroj na zpracování půdy a setí, za kterým může být agregován. Výbava na přání.

 


PRÁCE AQUEELU II S PŮDNÍM PROFILEM

Unikátní koncepce řešení válce SIMBA Aqueel II využívá dlouholetých zkušeností s válcem Aqueel první generace, který byl dlouhá léta využíván pro protierozní ochranu. Zemědělci ošetřovali tímto válcem půdy po setí obilovin, řepky olejky, kukuřice, fazolí i brambor. Nová koncepce SIMBA Aqueel II je na farmách užívána  od roku 2008. Kuželové výstupky vytvářejí v půdě jamky miskovitého tvaru, které podporují infiltraci srážkové vody a její následné rozvádění v profilu. Zdrsněním povrchu půdy sníží Aqueel II také vlivy větrné eroze. Dalším přínosem tohoto typu válení je rychlejší prohřívání půdy, což je přínosné zejména v jarním odbobí.


Kategorie: GREAT PLAINS / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 


PROSPEKT KE STAŽENÍ

Prospekt Aqueel II


AGRONOMICKÉ VYUŽITÍ AQUEELU

Díky svým přednostem je unikátní válec SIMBA Aqueel II využíván v mnoha pracovních operacích. Některé příklady si můžete prohlédnout níže.

AQ v akci

Po setí kukuřice v konvenčních technologiích.

AQ v akci

Po setí kukuřice po kukuřici.

Při mělké podmítce po kukuřici.

Při mělké podmítce po kukuřici.

Při setí řepky olejky.

Při setí řepky olejky.

Užití Aqueelu v obilovinách.

Užití Aqueelu v obilovinách.


POLNÍ TESTY

práce Aqueelu v půdě

Několik let probíhalo na území České republiky měření k prokázání účinků protierozního válce Aqueel II. Pro více informací kontaktujte autorizovaného zástupce Great Plains ve Vašem regionu.

 TESTY VÁLCE AQUEEL II - VÚRV Praha Ruzyně

 

INFORMACE V MÉDIÍCH

článek Aqueel II

Článek zveřejněný v časopisu Úroda 2010

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.