SIMBA SL

SIMBA SL velmi dobře využívá výhod různým pracovních těles po jedním páteřovým rámem. Talíře vstupují do půdy velmi dobře, kvalitně řežou posklizňové zbytky. Radličky umí "rovnat pole" i kypřit do hloubky. Výhody jednotlivých pracovních těles ve spojení s pěchem nebo válcem využijete pro mělké zpracování půdy i zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. Jde o technologii vertikálního zpracování půdy. 


AŽ ŠEST PRACOVNÍCH OPERACÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

talířová sekce

Přední a zadní řada talířů perfektně "otevírá" i ztvrdlou půdu. Plynule nastavitelný pracovní úhel talířů může obsluha volit podle druhu půdy, aktuální vlhkosti, množství a charakteru rostlinných zbytků. Excelentní průchodost podporuje umístění slupic a domečků uvnitř talířů, domečky se otáčí s talíři. Průměr talířů u SL 400 - 600 je 510 mm. Průměr talířů u SL 700 je 610 mm.

 radličky SL

 

Díky negativnímu úhlu slupic, které jsou rozmístěny na rámu ve dvou řadách, je eliminováno vynášení hrud, kamenů, posklizňových zbytků a neúrodné půdy k povrchu.

PRO EDGE

Slupice ST lze osadit mnoha typy dlát nebo srdíčkových radliček s pracovní šířkou 10 - 33 cm. Výměna radliček na slupicích typu ST je šroubovaným nebo rychlovýměnným narážecím systémem se zajištěním . Pracovní hloubka slupic seřiditelná dle modelu až do 37 cm.

LD slupice

Slupice typu LD se vyznačuje precizním rozrušením zhutnělých vrstev. V základní výbavě je dodávána s karbidovým plátkem, který podporuje její dlouhou životnost.

DD pěch

Dobrá konsolidace patří mezi nejdůležitější součásti celého procesu zpracování půdy. Zajišťuje lepší strukturování, podpoří kapilaritu, udrží vláhu v půdě a srovná pole. Vhodnou volbou pěchu nebo válce můžete také zajistit významné snížení krátkodobých emisí CO2, což má příznivý vliv na životní prostředí, ale i udržení živin a organické hmoty v půdě.

Velmi robustní páteřový rám stroje a dlouholeté zkušenosti anglických konstruktérů dovolují agregaci s dalším nářadím, většinou polním válcem. V základní výbavě všech strojů SIMBA SL je zadní závěs, dva hydraulické okruhy a rozvod osvětlení. Oblíbenou volbou pro maximální efektivitu v jednom přejezdu je unikátní válec SIMBA Aqueel II, který je schopen pracovat i za zvýšené vlhkosti. Případné hroudy jsou tak zpracovány ve chvíli, kdy jsou ještě tvárné.


PRÁCE SIMBY SL V PŮDNÍM PROFILU

Vertikální zpracování půdy v jednom přejezdu po poli díky využití různých pracovních těles pomáhá udržet zdravou půdní strukturu. Doplněním o výsevní jednotku lze navíc využit přínosy technologie SIMBA OSR.

Kategorie: GREAT PLAINS / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 


SOIL ACADEMY

SOIL ACADEMY

Udržení zdravé půdní struktury patří k nejdůležitějším úkolům zemědělce. Cítíte-li potřebu získat více informací o půdě a všem, co s ní souvisí, můžete vstoupit do projektu Soil AcademyVertikální zpracování ztělesňuje technologii, která podporuje maximální rozvoj kořenů, infiltraci srážkové vody a práci mikroorganismů
 

 
SIMBA Oil Seed Rape ztělesňuje osvědčenou technologii v zakládání porostů nejen řepky olejky


 

NOVĚ SI MŮŽETE VYBRAT Z CELÉ ŘADY VÁLCŮ A PĚCHŮ

Díky mnohaletým zkušenostem ve vývoji technologií pro správnou konsolidaci půdy dnes Great Plains nabízí celou řadu možných řešení, které prokazatelně podporují excelentní výsledky na široké škále půdních podmínek a zajišťují uživatelům dosažení maximálních benefitů.

Nové typy válců

Válec MaxLift zajišťuje perfektní urovnání povrchu půdy zatímco těsně pod ním probíhá konsolidace. Dosahuje perfektních výsledků i pro míchání půdy s rostlinnými zbytky a to i při vysoké vlhkosti.

Válec HD

Ocelový válec HD je celý svařený a vyžaduje minimální údržbu. Je ideální pro použití v těžších podmínkách s vyšším obsahem kamenů.

Pěch DDL

Pěch DD Lite precizně konsoliduje půdní profil  a na povrchu půdy zanechává jemný manžer. Takový povrch půdy odolává povětnostním vlivům a je ideální přípravou pro následné setí.

Pěch DD

Odbornou veřejností je SIMBA DD pěch přijímán jako jeden z nejlepších systémů konsolidace se schopností pracovat ve všech půdních podmínkách. Prstence pěchu od Great Plains nastavují standardy pro účinnou a efektivní konsolidaci díky patentem chráněné konstrukci.


INFORMACE V MÉDIÍCH

SIMBA SL z Zemědělci

Článek zveřejněný v týdeníku Zemědělec v prosinci 2013

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.