AGRONOMIC DESIGN TOUR 2019

Reportáž z proběhlé akce AGRONOMIC DESIGN.

Ing. Leona Petrášová, AGRI CS a.s. , 18. 4. 2019

AGRONOMIC DESIGN TOUR s podtitulem "Polní seminář moderních technologií".

Tak zněl letos podtitul tradiční akce AGRONOMIC DESIGN, která je součástí zastávky evropské tour značky CASE IH v České republice, kde mohli návštěvníci spatřit nejen flotilu červených traktorů značky CASE IH, ale také závěsnou techniku značek SUMO a AMAZONE.

Hlavním zaměřením tohoto semináře byly produkty a prezentace inovativních systémů pro hospodaření v systému precizního zemědělství. Pro pozvané zákazníky jsme akci uspořádali ve dnech 10. - 11. dubna 2019 na pozemcích akciové společnosti ROSTĚNICE, a.s, která patří mezi významného uživatele techniky CASE IH. V průběhu dne jsme návštěvníkům předali odpověď na otázku: „Chcete uspořit až 4300 korun z každého hektaru?“

Moderní hospodaření se systémy AGXTEND™

Návštěvníci byli seznámeni s novými produkty značky CASE IH, a to AGXTEND™, která nachází řešení pro stále se rozvíjející precizní zemědělství. Produkty značky AGXTEND™ jsou novinkou na trhu a v České republice si na tomto semináři odbyly svou premiéru. Jejich velký potenciál se ukrývá ve zvýšené udržitelnosti hospodaření, což pro zemědělce znamená především úspory.

Produkty AGXTEND™ vám přináší potřebné informace o stavu vašich pozemků a na základě těchto dat jste následně schopni lépe zpracovávat půdu, zakládat nové porosty nebo provádět variabilní dávkování hnojiva a chemických přípravků. Velkou premiéru měl půdní senzor SoilXplorer, který prostřednictvím elektromagnetických impulsů podává reálné informace o stavu půdy. Publiku neušla ani prezentace nového senzoru pro variabilní hnojení dusíkem CropXplorer, který se naopak stará o lepší rozložení dávky dusíku na pozemku. Senzory a aplikace FarmXtend nabízí efektivní řešení pro zajištění informací o srážkách, teplotě a vlhkosti na pozemku a díky tomu umožnují agronomovi lepší provádění jednotlivých agronomických zásahů.

Vysoce automatizované hospodaření

Vysoce automatizované hospodaření bylo dalším diskutovaným tématem, se kterým se zemědělci v poslední době často setkávají. Myšlenkou značky CASE IH je využívání tzv. „digitálních hranic pozemků“, které si zemědělci mohou naimportovat do monitoru AFS Pro 700 a na základě těchto hranic si následně naplánovat pohyb jednotlivých strojů na pozemku, včetně automatického provádění úkonů na souvratích. Automatické navádění AccuGuide dokáže jednotlivé pracovní soupravy navádět do navazujících jízd, a to s přesností až 1,5 cm díky příjmu korekčního RTK+ signálu z vlastní sítě referenčních RTK stanic od společnosti AGRI CS.

Redukce překryvu jednotlivých jízd a času vám dokáže přinést úspory až 4,5 % z každého hektaru. Prezentovanou technologií na statickém simulátoru byl dále i souvraťový management druhé generace HMC II, který díky předem nastaveným příkazům podstatně zjednoduší provádění pracovních úkonů na souvrati a ve spojení s automatickým otáčením na souvrati AccuTurn zcela automatizuje pracovní procesy.

V souvislosti s novým standardem protierozního opatření DZES 5 bylo zákazníkům vysvětleno zakreslení protierozních pásů, aby zpracování pozemků odpovídalo požadavkům legislativy. Obsluha traktoru tak díky monitoru traktoru přesně ví, kde je potřeba protierozní pás založit. Hotový návrh pojezdových tras se poté přenese do navigačního systému v traktoru, který poté pracuje dle předem zakreslených tras a oblastí..

Mluví za nás reference

Aby návštěvníci měli jasnou a pravdivou představu o prezentovaných technologiích, nechybělo ani proložení prezentace názory uživatelů, kteří zmíněné technologie využívají. Jedním z nich je například Zemědělské družstvo Unčovice, které hospodaří na 6100 ha v oblasti Olomoucka. Během prezentace představil agronom podniku ZD Unčovice, Jakub Kaplan, systém precizního zemědělství v podmínkách hospodaření daného podniku. Zajímavým tématem byla například optimalizace přejezdů strojů po pozemku, kdy na stejném pozemku je možné pouze lepším naplánováním přejezdů ušetřit až 30 přejezdů.

Traktory CASE IH s agregacemi v chodu

Součástí dne bylo i polní předvádění a praktické jízdy s jednotlivými soupravami. Jednotlivá řešení tak mohli návštěvníci vyslechnout nejen teoreticky, ale o přínosech jednotlivých prezentovaných technologiích se mohli přesvědčit i prakticky. První prezentovanou soupravou byl traktor PUMA 240 CVXDrive s taženým postřikovačem AMAZONE UX 4201 Na této soupravě se mohli zákazníci na vlastní oči přesvědčit o výhodách sekční kontroly, která umožnuje automatické vypínání jednotlivých sekcí či trysek postřikovače (v případě práce se secím strojem jednotlivých botek) na souvratích tak, aby nedocházelo k nechtěnému přestříkávání. Traktor komunikuje s postřikovačem na základě technologie ISO BUS Task Controller.

Souprava traktoru MAXXUM 125 CVXDrive, osazena rozmetadlem AMAZONE ZA-TS 4200 a senzorem AGXTEND CropXplorer, byla využita pro demonstraci využívání senzoru pro variabilní hnojení. Na základě odrážejícího se světla z porostu a výpočtů je souprava schopna provádět variabilní hnojení dusíkem, které umožnuje lepší využití minerálních hnojiv a chemických přípravků na pozemku. Mapování zásobenosti půdy živinami, zjišťování struktury půdy a variabilní změnu pracovní hloubky jsme demonstrovali využitím půdního senzoru AGXTEND SoilXplorer na traktoru OPTUM 300 CVXDrive s neseným podrývákem SUMO SUBSOILER 300. Jak funguje automatické navádění do jednotlivých jízd, automatické otáčení na souvrati ve spojitosti s provedením všech pracovních úkonů stiskem jednoho tlačítka díky systému HMC II se pak návštěvníci mohli přesvědčit na soupravě traktoru QUADTRAC 540 CVXDrive s taženým podrývákem SUMO.

Za celou společnost AGRI CS a.s. děkujeme návštěvníkům a fanouškům značky CASE IH za jejich čas, který společně s námi strávili na poli v Rostěnicích. Věříme, že po oba dva dny bylo k vidění mnoho zajímavých technologií, které vám mohou pomoci najít cestu ke snížení nákladů a zvýšení rentability vašeho podnikání.

Další články

VÍTE, V JAKÉM STAVU JE VAŠE PŮDA?

21. 8. 2019

Řešením pro mapování je SoilXplorer!

MAXXUM SKRÝVÁ NEKONEČNO MOŽNOSTÍ

10. 8. 2019

Traktory MAXXUM jsou správnou volbou pro každého.

NOVÉ LISY CASE IH U ČESKÝCH ZÁKAZNÍKŮ

29. 7. 2019

Traktor a lis od CASE IH, to je dokonalé spojení.

VZDĚLÁVACÍ SKLIZŇOVÝ KEMP V RUMUNSKU

19. 7. 2019

Investujeme do vzdělání našich prodejců i mechaniků

JAK VYPADÁ ŘEPKA OLEJKA ZASETÁ TRIEM?

14. 7. 2019

Vzorový porost řepky olejky založený kombinovaným strojem v jednom přejezdu.

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.