Fotosoutěž s retro kombajnem

Vyfoťte náš demo kombajn v terénu a vyhrajte model kombajnu!

Vyfoťte náš demo kombajn a vyhrajte

Náš demo kombajn letos nepřehlédnéte. Oblékli jsme ho totiž do retro designu. 
A při té příležitosti jsme si pro vás připravili soutěž o model kombajnu a další ceny. 

Jak se zapojit?

  • Vyfoťte náš kombajn v retro designu (všechny ostatní fotky kombajnů budou ze soutěže vyřazeny).
  • Do 14. 9. přidejte fotku kombajnu pod soutěžní příspěvek na Facebooku
  • 15. 9. vybereme 10 fotek, které postoupí do finále. Fotky zveřejníme ve fotoalbu na Facebooku Case IH.
  • Od 15. 9. může kdokoliv lajkováním na Facebooku hlasovat o nejlepší fotku. 
  • 30. 9. spočítáme reakce na fotky a vyhlásíme vítěze. 

Soutěžní příspěvek

Pravidla soutěže

Organizátorem akce je společnost AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče, IČ: 26243334, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B/3582. (dále jen „organizátor“). Akce bude probíhat od 9. 8. 2021 do 15. 9. 2021 nebo do odvolání (dále jen „doba konání soutěže“). Akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím  facebookového profilu Case IH.

Účastník se do soutěže přihlásí komentářem s fotografií pod soutěžním postem. Do soutěže je možné přihlásit jenom fotografie s letošním Demo kombajnem 8250 v retro designu. 
15. 9. 2021 vybereme 10 fotografií, které postoupí do dalšího kola. Na Facebooku zveřejníme fotoalbum s vybranými fotkami. Fotografie s největším počtem reakcí dne 30. 9. (To se mi líbí, Super, Péče, Haha, Paráda, To mě mrzí, To mě štve) se stane vítězem soutěže a vyhraje model kombajnu. Druhý v pořadí vyhraje Case IH mikinu a třetí v pořadí plechovou ceduli. 

Akce se může zůčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a má profil na Facebook.com. A zároveň splní uvedené podmínky akce. Každý se může do soutěže zapojit jenom jednou fotografií. V případě, že přihlásí víc fotografií, bude do soutěže zařazena jenom první. 

Organizátor bude výherce kontaktovat přes zprávy na Facebooku. Výhru zašle na uvedenou adresu. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během poštovní přepravy. Účastníkům nevzniká právo dárky reklamovat. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Výherci soutěže udělují organizátorovi osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresa (dále jen „Údaje“), a to výhradně pro účely zaslání výher této Akce. Po skončení akce a odeslání výhry jsou poskytnuté údaje evidovány pouze v historii komunikace společnosti Facebook.

Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži rovněž dáváte organizátorovi soutěže právo použít přihlášené fotografie na svoji propagaci. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže, včetně změny doby jejího trvání nebo ukončit soutěž bez náhrady. 

Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.