MIXIDISC

Kompaktní talířový podmítač Mixidisc vyniká kvalitní prací v tvrdých podmínkách i během předseťové přípravy díky dvoum řadám disků uložených v páru. Disponuje smykovou lištou, která je standardní výbavou, a válcem Multipack s prstenci, který konsoliduje půdu a zrychluje tak vzcházení výdrolu po likvidaci. Vyniká svou robustností a pracovní rychlostí.


O KROK DÁL V PÉČI O PŮDU:


VYŠŠÍ POTENCIÁL VÝNOSU


VÝRAZNÁ ÚSPORA VLÁHY


KLÍČOVÉ PRVKY:

OPTIMÁLNÍ STRUKTURA

SMYKOVÁ LIŠTA

KONSOLIDACE PŮDY

KYPŘIČ STOP

Optimální strukturu pů-dy a intenzivní zpraco-vání rostlinných zbytků zabezpečují dvě řady disků o průměru 500 mm pracující v optimál-ním úhlu, který vyniká schopností kvalitně na-řezat, zamíst a zapravit velké množství rostli-nných zbytků. Tomu vý-razně napomáhá ulo-žení disků ve dvojici na gumových silenblo-kách, kdy při náročných podmínkách jeden disk pohání druhý.

Smyková lišta ve stan-dardní výbavě s hydrau-lickým nastavením dělá z Mixidiscu ideální ná-stroj na srovnání hrubé brázdy při jarní přípravě před setím.

Srovnání pole a konso-lidaci půdy zajišťuje několik typů válců ne-bo pěchů. Výsledný po-vrch je odolný proti ero-zi a chrání tak půdu před splavováním. Zpě-tná konsolidace půdy zajišťuje dostupnost spodní vláhy k zaseté-mu porostu a je tak jed-ním z klíčových para-metrů úspěchu.

Eliminujte utužení pů-dy v kolejích jedním přejezdem díky kypřiči stop, který dělá z Mixi-discu ještě univerzál-nější stroj.

 


MOŽNOST SETÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PŮDY:    SUMO SEEDER

Výsevní jednotka SUMO SEEDER spojuje technologii vertikálního zpracování a přímého setí. Řepka nebo meziplodiny vyseté za slupici při zpracování půdy díky spojení operací šetří náklady i čas a plně využívají efektu ozdravené půdy.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

  MIXIDISC 300 MIXIDISC 400 MIXIDISC 500 MIXIDISC 600 MIXIDISC 700
Pracovní šířka (m) 3 4 5 6 7
Přepravní šířka (m) 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0
Talíře 24 32 40 48 56
Průměr talířů (mm) 500 500 500 500 500
Hloubka talířů (mm) 30 - 100 31 - 100 32 - 100 33 - 100 34 - 100
Nastavení hloubky Manuálně Manuálně Manuálně Manuálně Manuálně
Typ rámu Pevný Sklopný Sklopný Sklopný Sklopný
Hmotnost (kg) 2 010 3 220 6 860 7 985 9 005

 

Kategorie: ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / AGRI TILLAGE

 


 


 

TECHNOLOGIE SUMO SEEDER

Synergické využití ozdravování půdní struktury a setí v dráze slupice do ozdravované zóny snižuje náklady na založení porostu a podporuje silný kořenový systém pro vysoký výnos.

 


KONTAKTUJTE NÁS


 Seznam autorizovaných středisek zde.
 


STÁHNOUT KATALOG STROJŮ


 

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.