SoilXplorer

Bezkontaktní půdní senzor pro mapování půdního profilu a variabilní zpracování půdy.

Bezkontaktní půdní senzor


SoiXplorer je moderním nástrojem v oblasti precizního zemědělství. Jeho přednosti spočívají v bezkontaktním měření několika parametrů a vlastností půdy na pozemku. Půdní senzor SoilXplorer pak dokáže na základě získaných výpočtů v reálném čase ovládat nářadí pro zpracování půdy pro variabilní změnu pracovní hloubky nebo taktéž secí stroj pro variabilní nastavení výsevku dle naměřených výpočtů pro úsporu nákladů.

Klíčové vlastnosti

icon icon

JEDEN SENZOR PRO PRÁCI

Bezkontaktní půdní senzor SoilXplorer je velmi jednoduché zařízení, které však svým uživatelům nabízí nespočet využití a výstupů. Senzor lze využít pro skenování pozemků v reálném čase a zjišťování informací o stavu půdní struktury, relativního obsahu vody nebo zhutnění půdy. Velmi zajímavé funkce nabízí senzor v oblasti zpracování půdy a setí, kdy na základě naměřených hodnot dokáže senzor variabilně zpracovávat půdu a zakládat porosty.
 
icon icon

RŮZNÁ HLOUBKA PRÁCE

Senzor pracuje na jednoduchém principu vysílání elektromagnetického signálu do půdy zásluhou čtyř cívek, které měří vodivost půdy ve čtyřech různých hloubkách: 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm a 85-115 cm. Na základě získaných dat z těchto hloubek pak senzor vypočítá jednotlivé informace o stavu půdy na pozemku. Je nutné zmínit, že elektromagnetické signály nijak nepoškozují život organismů ani nemají žádný vliv na rostliny na pozemku.
 
icon icon

SNADNÁ MONTÁŽ A OBSLUHA

Půdní senzor SoilXplorer je velmi jednoduchý a snadný na používání. Je vyroben z lehké, ale odolné konstrukce, která se agreguje do předního tříbodového závěsu traktoru. Proto je velmi jednoduchý na montáž, jde například využívat i se čtyřkolkou nebo osobním automobilem. Výhodou tohoto systému je ovládání pomocí ISO BUS technologie, která umožňuje propojení pouze s monitorem tažného prostředku bez zbytečného dodání dalšího monitoru do kabiny traktoru.
 
icon icon

VARIABILNÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Struktura půdy na každém pozemku i jeho částech je velmi rozmanitá. To sebou přináší i vysoké nároky na zvolenou technologii zpracování půdy. Půdní senzor ve spojení se systémem DepthXcontrol dokáže v reálném čase ovládat pracovní hloubku nářadí na základě zjištěného zhutnění, relativního obsahu vody a struktuře půdy. Dochází tak ke zlepšování půdní struktury a zvýšení výkonnosti soupravy, ale i k úspoře na pohonných hmotách.
 
icon icon

VARIABILNÍ ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ

V závislosti na charakteru půdy a jejich vlastnostech je půdní senzor SoilXplorer ve spojení se systémem SeedXcontrol schopen upravovat dávku osiva v reálném čase. V závislosti na podmínkách a zvoleném způsobu dokážou tyto oba systémy upravovat dávku osiva na hektar. Například v nejlepších podmínkách dokáže systém dávkovat nejvyšší dávky nebo naopak nejmenší, vše záleží pouze na nastavení rozmezí dávky na hektar.
 

Prohlédněte si video - AGXTEND CropXplorer