XPower

Inovativní technologie elektrické likvidace plevelů jako odpověď na měnící se legislativu ošetřování zemědělských plodin a hubení plevelů.

Elektická likvidace plevelů


Zemědělství je již dlouhou dobu spjato s využíváním chemických přípravků. S měnícími se podmínkami však i zemědělci musí hledat alternativní cesty, kterými je například likvidace plevelů pomocí takzvaného elektroherbicidu AGXTEND XPower. Tento nástroj dokáže šetrně likvidovat plevele a další rostliny pouhými elektrickými výboji. Tato technologie je tak velmi účinná, ale hlavně šetrná k životnímu prostředí.

Klíčové vlastnosti

icon icon

PRINCIP ČINNOSTI

Zařízení XPower je osazeno v předním a zadním tříbodovém závěsu traktoru. V přední části je osazeno kontaktní zařízení, v zadní části se pak nachází generátor pro výrobu střídavého proudu. XPower přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii. Elektrický proud narušuje buněčné stěny, čímž dochází ke snížení obsahu chlorofylu, který je potřebný pro fotosyntézu. Nedostatek chlorofylu způsobuje narušení buněčné stěny, a tím dochází k vysušení celé rostliny.
 
icon icon

LIKVIDACE PLEVELŮ

Elektroherbicid XPower využívá vysoké elektrické napětí a elektrofyzikální techniku pro minimalizaci využívání chemických herbicidů a likvidaci nežádoucích rostlin metodou elektrického odplevelování. Účinek elektroherbicidu AGXTEND XPower lze nejlépe srovnávat s účinkem glyfosátu. Systém působí přímo na kořeny – působení je však přímé a bez reziduí a dalších negativních chemických látek, které by se jinak uvolňovaly do prostředí.
 
icon icon

PRO CELOROČNÍ VYUŽITÍ

Systém XPower je velmi univerzální zařízení, které lze využívat v průběhu celého roku. Systém je zcela nezávislý na počasí, protože jeho součástí nejsou žádné chemické přípravky, proto lze zařízení využívat kdykoliv, bez ohledu na počasí.  Na rozdíl od ručního nebo mechanizovaného pletí nedochází k přemísťování zeminy. Tak se vyhneme erozi a narušování půdní struktury a stimulaci semen uschovaných v zemině.
 
icon icon

VYUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIE XPOWER

Mezi výhody této technologie se řadí především rychlý zásah a dlouhodobý účinek, který je podobný chemickým přípravkům na herbicidy a mnohem lepší než ostatní likvidační metody. Výhodou jsou taktéž nízké požadavky na fyziologickou aktivitu rostlin a nezávislost tohoto systému na denní teplotě nebo ročním období. Zařízení je zejména prospěšné svým kladným vztahem k životnímu prostředí díky tomu, že do prostředí neuvolňuje žádné chemické přípravky.
 

Prohlédněte si video - AGXTEND Xpower