PROVZDUŠNIT. SKLIDIT VÍCE. ZÍSKAT VÍCE.

Dopřejte svému stádu větší porci. Luční podrývák SUMO GLS.

Ondřej Adamčík, AGRI CS a.s. , 9. 1. 2019

Luční podrýváky SUMO GLS pro zvýšení výnosu travní píce!

V posledních několika letech jsme svědky mnoha diskuzí a debat, které mezi sebou vedou odborníci na tuto problematiku a také samotní zemědělci. Jedná se o negativní zhutnění půdy, nedostatek půdní vláhy a špatné hospodaření a zacházení s půdou jako takovou. Musíme si říci, že řada z těchto problémů se dotýká mnoha zemědělců napříč Českou republikou, možná i zrovna nás. Bohužel tento „novodobý nechtěný trend“ nastal z několika důvodů.

Zemědělci používají výkonnější, avšak v mnoha případech těžší mechanizaci, trápí nás značně podmáčené a utužené pozemky, kdy se vláha nemůže přirozeně vsakovat do nižších vrstev půdy a velkým rozmachem používání tzv. minimalizační technologie mnohdy dochází k tomu, že půda je zpracována do velmi malé hloubky několik po sobě následujících let, kdy se pak pod nezpracovaným profilem půdy začne tvořit bariéera, která zamezuje nebo zcela brání příjmu půdní vláhy, vzduchu a potřebných živin.

Nenechme si vláhu „utéct“ z pole

Se stále vzrůstajícím se počtem nadprůměrně teplých dnů a klesajícím úhrnem srážek můžeme na pozemcích pozorovat, že v případě dešťů se nám tolik potřebná vláha ztrací před očima neboli odteče z pozemku pryč. Bohužel, tento jev je právě způsoben tím, že se dešťová voda nemůže ve velkém množství v krátkém časovém horizontu vsáknout do půdy.

O tom, jak vertikální zpracování pomáhá zemědělcům k eliminaci těchto problémů a ke zvýšení výnosů bylo na základě dlouholetých výzkumů a pozorování napsáno několik článků. Možná se ale nezamýšlíme nad tím, že tížený efekt zvýšení výnosu nenastává pouze v případě, kdy využijeme podrývání jako agronomickou operaci pouze před založením klasických plodin jako jsou obiloviny, olejniny nebo okopaniny. Věděli jste, že zvýšení výnosu může nastat i v případě, využijeme-li podrývání jako součást ošetření trvalých travních porostů, luk a pastvin? Živočišná výroba jako součást zemědělské výroby přispívá v mnoha ohledech ke správnému hospodaření s půdou díky zásobení půdy tolik potřebnou organickou hmotou. A právě v živočišné výrobě může vzhledem k nedostatku vláhy nastat problém s nedostatkem krmiva. Nenechme si z pole utéct tolik potřebnou vláhu, podrývejme i trvalé travní porosty.

Řešení v podobě značky SUMO

Značka SUMO jako součást uceleného technologického portfolia AGRI FARMING SOLUTIONS, dodávaného na českém trhu prostřednictvím společnosti AGRI CS a.s., nabízí speciálně navržený podrývák GLS určený pro provzdušnění a prokypření trvalých travních porostů, které často trpí zhutněním půdy.

V přední části tohoto speciálního travního podrýváku jsou umístěny koltry, které nařezávají povrch půdy a umožnují lepší pronikání slupice do půdy. Hloubku práce koltrů lze centrálně nastavit. Řada podrývacích slupic odstraňuje negativní zhutnění až do hloubky 35 cm a plochý válec s výstupky konsoliduje půdu a nenarušuje travní porost. Povrch pozemku zůstává po přejetí podrýváku GLS bez poškození a má v sobě pouze úzké drážky po slupici, díky kterým může do půdy pronikat vzduch a vláha. V případě potřeby lze podrývák GLS osadit zavlačovačem osazeným za plochým válcem nebo výsevní jednotkou SUMO SEEDER, kdy můžete výsledný efekt práce podpořit dodatečným výsevem travního semene v jednom přejezdu.

Přesvědčte se i Vy o výsledcích práce podrýváku SUMO GLS ve svých podmínkách. Domluvte si předvedení stroje během jarního období i na svých pozemcích, pro více informací kontaktujte produktového manažera Martina Tlstého, mobil: +420 606 039 328, e-mail: tlsty@agrics.cz, nebo se informujte u svých autorizovaných prodejců AGRI FARMING SOLUTIONS.

Další články

DEMO TOUR SE STROJI NA ZPRACOVÁNÍ PŮDY

22. 10. 2019

Úspěšné podzimní turné značky AGRI FARMING SOLUTIONS.

NOVÝ MAGNUM AFS CONNECT SE LÍBÍ!

17. 10. 2019

Video z představení novinek CASE IH v Rakousku.

TAK ROZMANITÝ JAKO VAŠE ÚKOLY

17. 10. 2019

VESTRUM CVXDrive je chytrá volba!

NOVÝ OPTUM PRO AGROSLUŽBY RYBECKÝ

2. 10. 2019

Optimální řešení pro nasazení v agroslužbách.

VÍCE SVOBODY S NOVÝM MAGNUMEM AFS CONNECT.

26. 9. 2019

Nové prvky výbavy, nové funkce a nový TOP model.

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.