TWIN - ROW na amerických polích

ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / AGRONOMICKÝ SYSTÉM, KTERÝ MÁ SMYSL... / TWIN - ROW na amerických polích

V roce 2011 se Chris Bodenhausen, farmář z Muscotah, stal vítězem soutěže o nejlepšího pěstitele kukuřice na zrno v Kansasu. Jak říká, k vítězství s výnosem 14,9 tuny mu pohola technologie Great Plains a vlastní znalosti. Oproti některým vítězům z jiných států USA, Chris žádnou závlahu na svých polích nepoužívá. V čevenci 2012 jeho farmu navšívili Václav Madl a Jaroslav Kos, oba z AGRI CS a Simon Revell, exporní ředitel Great Plains Int.

Kansas je jeden ze států USA a je to téměř rovinatá země, na západě mírně zvlněná. Průměrná nadmořská výška 600m nad mořem. Je zde mírné podnebí a dobrá půda pro zemědělství. To bylo hlavním lákadlem pro tamní osadníky, kteří si v minulosti Kansas zvolili za svůj domov a usadili se zde. Dnes jsou kansaské silnice lemovány nekonečnými obilními lány a velkokapacitními sily. Mezi hlavní zemědělské produkty patří ozimá pšenice, sója a kukuřice.

Mezi tamní osadníky patří i rodina Chris

e Bodenhausena, jehož předci pocházejí z Německa. Chris ztělesňuje čtvrtou generaci farmářké rodiny v Muscotahu a se svými strýci hospodaří na výměře 2 300 acrů (přibližně 930 ha), severovýchodně od hlavního města Topeka. Farma je zaměřena zejména na pěstování kukuřice a sóji, přičemž tyto dvě hlavní plodiny pěstují přibližně na 2 000 acrech. Zbylá pole osévají ozimou pšenicí a travinami pro zajištění krmiva pro 50 kusů býků plemene Aberdeen Angus. Obyčejně Chris dvě hlavní plodiny osévá v poměru 50:50, při setí na jaře 2012 však z důvodů cen komodit udělal vyjímku na osil 65% ve prospěch kukuřice. Většina polností je ve vlastnictví rodiny a i práci na farmě obstarává pět rodinných příslušníků.

Chrisovou filozofií je naslouchání přírodě

Základní teoretické znalosti o zemědělství získal Chris na střední škole. Je však zapálený do inovací a své myšlenky v práci konzultuje s vědeckými organizacemi z Kansasu a Illinois. Díky životním zkušenostem a vlastnímu poznání zákonitostí přírody začal dvaceti-osmiletý Chris vnímat rozdíly ve výnosu plodin s ohledem na polohu svých pozemků. Výškové rozdíly vztažené k hladině moře, svažitost pozemků a další vlivy postupem času vytvořili jasné rozdíly v hloubce půdního profilu, ve schopnosti využít živiny a ve vlhkosti půdy. Dlouhodobě Chrisovy vychází rozdíly ve výnosu na takto rozdílných lokalitách až 20%. Postupem času začal Chris výstupy z výnosových map spojovat s daty půdní zásobenosti a penetrometrického odporu. Dle všech těchto informací dnes volí dávku osiva i aplikovaného hnojiva. Tam, kde má půda i lokální podmínky vyšší potenciál výnosu, vysévá větší počet jedinců a aplikuje větší dávku hnojiva. Jak Chris říká, „znám svá pole a to je klíčové!“.

Odstranění zhutnění půdy je úkol č.1

Protože Chris hospodaří z 60-70% na těžkých a jílovitých půdách, problémem číslo jedna je zhutnění, tedy tvorba nepropustných vrstev v půdním profilu pro vláhu, živiny i kořeny. Sklizeň kukuřice probíhá většinou od září, do konce listopadu pak sklízí ještě sóju. Ve chvíli, kdy sklízecí mlátička opustí pole, kontroluje Chris stav půdní struktury. Tyto informace jsou důležité pro volbu následného zpracování půdy (mělké nebo hluboké), vždy však jde o vertikální technologii zpracování. Protože se Chris půdní strukturou zabývá dlouhodobě, jednoúčelový podrývák dnes využívá již pouze pro likvidací zhutnění v kolejových řádcích a někdy na souvratích. V případě potřeby aplikuje po sklizni P+K. Posledních šest let Chris veškerou výměru obdělává strojem pro vertikální zpracování. Do té doby zpracovával půdu výhradně radličkovými stroji a byl nucen užít i více přejezdů. „Dnes jsem se strojem a technologií od Great Plains spokojen, nejsme v časovém presu a cítím zejména úsporu půdní vláhy“, pochvaluje si Chris.

Proč Chris volil technologii TWIN-ROW?

Je to jednoduché. „Cílem bylo zvýšení výnosu v zrnu kukuřice, což je ale možné jen se zvýšením populace rostlin. V jednořádkové technologii tuto myšlenku brzdila vzájemná konkurence rostlin v řádku“, řekl Chris. Přestože někteří jeho sousedé nevěřili dvouřádkové technologii, Chris jim celostátním vítězstvím ve sklizni kukuřice za rok 2011 dokázal, že Twin - Row je správná cesta. Na farmě v Muscotah je již druhý přesný secí stroj Great Plains, konkrétně model Yield Pro 4025 s šesnácti dvojřádky Twin Row. Výsevní vozíky jsou osazeny Turbo koltry pro zónovou přípravu před setím a čistícími prvky pro odstranění rostlinných zbytků z oblasti setí. Chris si velmi chválí unikátní dvojdiskové výsevní botky, které jsou vůči sobě uloženy offsetově, to znamená uložení s přesunutím. Offsetové uspořádání dvojdiskové secí botky zajišťuje výbornou práci v tamních lepivých půdách. Optimální přítak na výsevní vozíky ve vztahu k proměnlivým podmínkám , třeba i v rámci jednoho honu, zajišťuje unikátní systém pneumatického pružení s názvem Row Pro. Využívání technologie automatického vypínání jednotlivých vozíků Swath Command dle navigace je samozřejmostí. Závěrem Chris zdůraznil: „Můj profit díky užívání vertikálního zpracování půdy a následného setí technologií Twin - Row je v synergii znalostí konstruktérů Great Plains a ve správném porozumění lokálním podmínkám a potřebám mých polí s využitím získaných zkušeností“.

 

Unikátní technologie pěstování širokořádkových plodin ve TWIN-ROW dvojřádcích dovoluje zvýšit množství jedinců na hektar při zajištění většího prostoru pro růst každé rostlině

 

Návštěva farmy v Kansasu, USA

13.7.2012

Chris si pochvaluje své porosty a zástupcům AGRI CS ukazuje praktické přínosy této technologie

Stav kukuřice je výborný, zejména s ohledem na suché období, jakým je první pololetí 2012

Největším přínosem Twin Row pro sóju je pro Chrise rychlé zastínění plevelů a snížení odparu vláhy

Simon s Chrisem diskutují o vztahu hustoty kořenového systému sóji na stavu půdní struktury

Detail dvojřádku sóji

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.