UMĚNÍ PODRÝVAT

Dopřejte půdě tu nejlepší péči = podrývejte s profesionálními podrýváky SUBSOILER!

Ondřej Adamčík, AGRI CS a.s. , 1. 8. 2018

UMĚNÍ PODRÝVAT S PODRÝVÁKY SUBSOILER!

Ucelený systém strojů pro vertikální zpracování půdy.

Podrývání je operace, která je v  současné době mezi zemědělci velmi diskutována. Správně provedeným podrýváním dokážete postupně odstraňovat zhutnění a dosáhnout správné struktury půdy. Důležitá je správná hloubka pracovního tělesa, polní podmínky při zpracování, hloubky podrývání a několika dalších faktorů. Nesprávná volba parametrů minimalizuje efekt podrývání, nicméně náklady na operaci zůstávají.

Cílem podrývání je především zlepšení stavu půdní struktury neboli její ozdravení, které zajišťuje kapilární vzlínavost vláhy, odvodnění zatopených pozemků a provzdušnění spodních vrstev půdy. Pojďme se na problematiku ozdravování půdy podívat blíže!

Podrývání: omyl nebo správná volba?

Zhutnění půdy trápí většinu českých zemědělců. Je způsobeno jednak pohybem nadměrně těžkých souprav na pozemcích, nevhodným způsobem zpracování půdy, ale také klimatickými podmínkami a druhem půdy.

Zhutnění půdy má za následek výrazné snížení výnosu, které může v kritických situacích znamenat až 50% degradaci výnosu. Dále znamená technicky, a především finančně, nákladnější řešení při následném zpracování půdy na pozemku. V konečném důsledku znamená pro rostliny překážku v tvorbě kořenového systému, který je základem pro správný růst rostlin, jejich vyrovnanost a absorpci vody a živin rozpuštěných v půdě. Druhým důležitým faktorem je schopnost půdy udržovat vláhu pro porost a značné snížení rizika eroze.

Správného a efektivního ozdravení půdy dosáhneme jedině v případě, podrýváme-li pozemky v místě pod zhutnělou vrstvou. Výběr podrýváku, jeho záběr a výkon tažného prostředku je rozhodujícím faktorem – při práci není vhodné měnit hloubku podle zatížení traktoru a pracovat tak mimo zhutnělou vrstvu.

Profesionální podrýváky SUBSOILER od AGRI FARMING SOLUTIONS

Společnost AGRI CS a.s. nabízí ucelený systém strojů pro vertikální zpracování půdy a setí pod vlastní značkou AGRI FARMING SOLUTIONS. Profesionální podrýváky SUBSOILER jsou vhodným pracovním nástrojem k ozdravení půdní struktury, protože svým uživatelům nabízí.

  • jištění slupic střižným šroubem nebo hydraulické pro různé pracovní podmínky

  • pracovní záběr od 2,7 do 5,9 m v nesené nebo tažené verzi

  • slupice na ,,V“ rámu vynikají průchodností, drobícím efektem a nízkým tahovým odporem

  • podrývání až do hloubky 50 centimetrů

Silný rám, jednoduchá konstrukce

Podrýváky SUBSOILER značky AGRI FARMING SOLUTIONS jsou navrženy pro účinné odstranění zhutnění. Základem je silný rám ve tvaru písmene ,,V“, na kterém jsou uloženy podrývací slupice. Ty provádí hloubkové kypření a odstraňování nežádoucích vrstev zhutnění. Speciálně navržený tvar slupic a křídel zabraňuje vynášení kamenů a mrtviny na povrch půdy. V různých záběrech jsou podrýváky dostupné v nesené i tažené verzi, poskytují tak řešení pro malé hospodáře i velké zemědělské podniky. Tažené verze disponuje koltry, které jsou umístěny před slupicemi. Intenzivně nařezávají posklizňové zbytky a usnadňují vstup pracovních orgánů do půdy. Ideální je jejich použití například po kukuřici, kde zvyšují průchodnost ve velkém množství zbytků.

Správný podrývák se neobejde bez pěchu pro zpětnou konsolidaci celého profilu půdy. Podrýváky SUBSOILER jsou vybaveny válci Multipack o průměru 800 mm. Válec je osazený prstenci, které za sucha drtí hroudy. Se SUBSOILERem můžete pracovat bez problémů také za vlhka díky škrabkám dokonale kopírujícím pěch.

Zakládání porostů při podrývání

Každý z podrýváků lze osadit výsevní jednotkou SEEDER, která ztělesňuje efektivní technologii v zakládání porostů řepky olejky a meziplodin. Dochází k významné úspoře času a nákladů, setím v jednom přejezdu se zamezuje ztrátě půdní vláhy a tvoří se cesta pro silný kořenový systém.

 

 

Nechte si předvést práci stroje na vlastních pozemcích

V minulém týdnu jsme aktivně předváděli předváděcí podrývák AGRI FARMING SOLUTIONS v zemědělském podniku na Svitavsku. Podrývák o záběru 5,9 metrů byl agregován s pásovým traktorem CASE IH QUADTRAC 620 o maximálním výkonu 692 koní.


Tažená verze je nesena na silném páteřovém rámu, slupice se sklápí hydraulicky. Stroj je tak bezpečný i pro přepravu na pozemních komunikacích a nepřekračuje maximální povolenou šířku soupravy 3 metry.

V agregaci s traktorem QUADTRAC pracovala souprava v pracovní hloubce 40 centimetrů. Optimální pracovní rychlost pro podrývání je v rozmezí od 8 do 10 km/h. Rychlost byla na pozemku i přes tuto hloubku bez problému dodržena.

Práce podrýváku je znatelná především pod povrchem a zlepšuje podmínky pro následující plodiny. Zpětné utužení je důležité pro snížení výparu půdní vláhy, zvrásněný povrch navíc zabraňuje odtoku vláhy z pozemku a snižuje riziko vysychání.

Správně odvedená práce podrýváku. Na fotografii můžeme vidět rozrušenou zhutnělou vrstvu. Půdní agregáty se postupně rozpadnou a vytvoří strukturu bez zhutnění.


Máte zájem o návrh agronomického řešení nebo jen potřebujete poradit s půdní strukturou na svých pozemcích? Obraťte se na nás! Jsme odborníky na péči o půdu již více než 10 let.

Pro více informací kontaktujte produkt manažera pro stroje AGRI FARMING SOLUTIONS, Ing. Ludvík Balát.  email: balat@agrics.cz, mobil: +420 606 039 328, nebo se informujte u svých autorizovaných prodejců strojů AGRI FARMING SOLUTIONS. Více se o strojích AGRI FARMING SOLUTIONS dozvíte také na Facebooku AGRI CS.

Další články

AGRONOMIC DESIGN TOUR 2019

18. 4. 2019

Reportáž z proběhlé akce AGRONOMIC DESIGN.

ČTYŘI MANIPULÁTORY FARMLIFT V ZS VILÉMOV

17. 4. 2019

Manipulátory CASE IH na největší mléčné farmě na Vysočině.

CASE DEN 2019 SE BLÍŽÍ!

14. 4. 2019

Nenechte su ujít 16. ročník velké polní výstavy a show s názvem CASE DEN!

POZVÁNKA NA DOD ZNAČKY SIP

9. 4. 2019

Připojte se k nám na Den otevřených dveří SIP přímo ve Slovinsku. 

PRVNÍ TRAKTOR ZNAČKY CASE IH NA FARMĚ PANA HOLÉHO

26. 3. 2019

Do Karlových Varů nejenom na Mezinárodní filmový festival.

Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.