Jsme již 20 let s vámi!

Co za sebou zanechala naše společnost a jaké jsou naše vize.
V tomto roce naše společnost slaví svoje 20té narozeniny. Psal se 28. březen roku 2001, kdy tým AGRI CS sestával z několika zaměstnanců. Naše společnost byla výrazně menší, ale cíl jsme měli stejný, a to poskytovat zákazníkům tu nejlepší službu. Dnes má AGRI CS 115 zaměstnanců a rozrostla se nejen pobočkami, ale i územně. V rozhovoru se současným výkonným ředitelem společnosti Tomášem Kopečkem vám přinášíme krátký pohled do historie a také to, kam dále směřujeme.

Co za sebou AGRI CS za 20 let zanechala?

AGRI CS a.s. vznikla z týmu podniku zahraničního obchodu MOTOKOV jako autorizovaný importér. Jejím posláním je přinášet služby a techniku CASE IH a STEYR pro profesionální zemědělské podniky i pro zákazníky s vysokým očekáváním s ohledem na výkon, výbavu a inovace. Jasným přínosem je to, že ve spojení se službami získávají profesionální a kvalitní řešení při vynaložení rozumných nákladů. Jsme průkopníky tím, že přinášíme jako první nové myšlenky a technologie ve spojení se zastupovanými značkami. Příkladem je Great Plains či SUMO pro hloubkové zpracování půdy, technologie STRIP-TILL, flexibilní žací lišty MacDon, nebo právě stroje CASE IH s pásovými podvozky či mlátičky s axiálním způsobem výmlatu s unikátními výsledky při měření ztrát i poškození zrna. Právě to je jasný otisk AGRI CS v historii českého a slovenského trhu se zemědělskou technikou.

Co pro vás znamená výročí 20 let AGRI CS?

Především velký závazek. To proto, že jsme získali důvěru tisíců zákazníků, kteří spoléhají na to, že se dokážeme opakovaně postarat o jejich techniku, poradit jim a vyřešit jejich potřeby a problémy. Nejen dnes nebo zítra, ale i za několik let.

Jak se AGRI CS v Česku a na Slovensku změnila za posledních 10 let, které uplynuly od prvních „kulatin“?

Myslím, že velmi, a to v mnoha ohledech. Místo čtyř poboček pro prodej a servis, které obsluhovaly regiony znamenající 10 % orné půdy v Česku a 15 % orné půdy na Slovensku, nyní obstaráváme 36 % orné půdy v Česku a 71 % na Slovensku celkem na 10ti provozovnách. Pro zbytek území jsme vytvořili stabilní dealerskou síť poskytující vysoký standard služeb. Změnili jsme systém řízení, vzdělávání, plánování, abychom pracovali efektivně s co nejvyšší přidanou hodnotou pro zákazníka. Narostlo portfolio produktů, namátkou dobře etablovaný pícninářský program v podání výrobce SIP, vrátili jsme na trh traktory STEYR vč. vlastního řešení pro autoškoly či lesnictví, narodila se značka AGRI FARMING SOLLUTIONS zahrnující produkty pro zpracování půdy, setí a dopravu. Provozujeme vlastní RTK sít s přesností cca 2 cm a kvalitním pokrytím po celé ČR. AGRI CS se stala stabilní a silnou společností s velkým záběrem své činnosti.

Jaký posun to mělo v komfortu pro zákazníka?

Věřím, že i přes příslušnost k velké skupině AGROTEC Group, která dnes čítá přes 1000 zaměstnanců, bylo zachováno prostředí s velmi osobním přístupem. Příkladem je služba Customer Care – praktický zácvik obsluh v terénu ihned po pořízení nových strojů. Zákazník tak získá jistotu při práci a naučí se dokonale využívat všechny funkce a „vychytávky“, které moderní technika přináší. Ve spojení se silnými světovými značkami, které jsme postupně zařadili do portfolia, nabízíme velmi zajímavé agregace strojů, které pracují efektivně a přinášejí unikátní řešení celé řady problémů pro farmáře, jako je sucho, utužení půdy, nákladovost zemědělské výroby, legislativní opatření. Na vlastních střediscích vzrostla kapacita hal v průměru o 30 %, letos zdvojnásobíme plochu haly v Nitře a připravujeme výstavbu zcela nového střediska u Martina na Slovensku. V Česku budeme letos otevírat nové prostory střediska v Přešticích. Z důvodu velikosti společnosti máme vybudované strukturovanější řízení, i tak mají pobočky velkou míru autonomie a spolupracovníci jsou vedeni k samostatnosti. Tím dokážeme zajistit flexibilitu a rychlost servisu pro zákazníky.

Co se udělalo pro zaměstnance?

Není tajemstvím, že na svůj tým kladu velké nároky. Lidé vědí, že naším posláním je především sloužit zákazníkům. Ve složitých a často vypjatých situacích musí vždy najít řešení pro jejich potřeby. Snažíme se ale o to, abychom svým spolupracovníkům dokázali zajistit atraktivní prostředí moderní společnosti. V Hustopečích vyrostlo nové sídlo, nabízíme celou řadu benefitů jako je tzv. kafeterie (čerpání připsaných benefit bodů na sport, kulturu, cestování, zdraví a možnost 5 dnů dovolené navíc), penzijní připojištění, podporujeme výuku cizích jazyků, poskytujeme finanční podporu při narození dítěte a některé další benefity. Zajímavou odměnu v hodnotě 50 000,- může získat každý, kdo představí a uvede v život inovativní myšlenku zvyšující efektivitu práce, novou službu, produkt či komfort pro zákazníka. Provozujeme flotilu bezpečných a solidně vybavených vozidel.

Jaké novinky jsou pro letošní sezónu v sortimentu?

Každý rok se snažíme přijít s něčím, co může zákazníkům pomoci s jejich podnikáním. Od letošního roku jsou naše modelové řady traktorů od výkonu 240hp vybaveny telematikou umožňující vzdálený dohled (hlídáme za zákazníky stroj a pokud dojde k tomu, že se vyskytne závažná chyba, ihned ho kontaktujeme), máme tedy jejich vzdálenou diagnostiku. Pro sezónu 2021 je připravena nová ucelenější nabídka na dlouhodobý pronájem traktorů. Máme spuštěn „on-line showroom“ na webu, kde zákazníci mohou sledovat aktuální přehled skladových strojů. Přicházíme s velmi atraktivní nabídkou servisních smluv po dobu záruky traktorů, které zákazníkům ušetří čas, sníží náklady na provoz a poskytnou exkluzivní podmínky na některé služby. Naši technici ve spolupráci s dodavateli vyvinuli vozíky k žacím lištám o délce 9 a 12m s řiditelnou i zadní nápravou – běží sériová výroba. Produktovou inovací jsou brzdy pro lisy na kulaté balíky RB 344. Na trh uvádíme řady traktorů IMPULS a ABSOLUT, které perfektně doplňují nabídku značky STEYR, novou generaci traktorů CASE IH řady PUMA a především krále polních tahačů MAGNUM 400 AFS Connect. V průběhu žní jsme představili i novou generaci bezkonkurenčních lišt MacDon FD2 posunující hranici tohoto unikátního řešení troufnu si říct na nedostižnou úroveň.

Jak bude probíhat tento rok pro AGRI CS?

Tento rok marketingově klademe důraz na služby a přidanou hodnotu pro zákazníka. V tom vidíme stále největší význam, možná proto můžeme nyní slavit právě 20 let na trhu. Máme připravené grafické materiály ve spojení s novým logem AGRI CS 20 let, zároveň nyní realizujeme video projekt DEN NA FARMĚ spolu s našimi zákazníky, na který se můžete těšit v nejbližších týdnech. Je pro nás důležité, aby nás farmáři i velké podniky po 20 letech existence vnímali jako silného partnera s kvalitním zázemím. Společně s dodavateli tak můžeme zvládnout projít letošním rokem, který je celosvětově postižen díky pandemii výpadky ve výrobě strojů. Aktuálně proto soustředíme svoji pozornost tímto směrem, abychom našim zákazníkům zajistili bezproblémovou sezónu.

Jaké jsou vize do budoucna?

Především neusnout na vavřínech. Z malinké firmičky se 6 zaměstnanci vyrostl klíčový hráč na trhu. To ale neznamená, že máme „hotovo“. Chceme-li být lídry trhu, musíme se každý den dívat okolo sebe, co víc a jak můžeme pro zákazníky a partnery udělat. Společně s mateřskou společností chystáme zásadní změny v logistice ND pro razantní zvýšení jejich dostupnosti a urychlení dodání.
 
Zákazníkům začínáme nabízet prezentaci strojů pomocí moderní technologie virtuálních brýlí, aby za prohlídkou nebo předvedením stroje nemuseli cestovat – prostě jim stroj přivezeme „přímo před oči“. Obdobně lze takovou technologii využít pro vzdálenou pomoc méně zkušeným mechanikům od jednodušších úkonů jako jsou údržby, až po hledání závad a jejich diagnostiku vč. doporučených hodnot, které mají být u daných součástí stroje naměřeny.

Nečekáme, jakými nástroji nás vybaví výrobci v servisní činnosti. Technické oddělení A-tech skupiny AGROTEC aktivně vyvíjí řadu dalších řešení. Aktuálně pracuje na přenášení dat ze závěsné techniky pro zákazníky používající telematiku A-connect. Zákazník tak uvidí data s vazbou na připojený stroj, tzn. např. počet slisovaných balíků, slisovatelnost, aplikační dávku, výkonnost atd. Jde o unikátní řešení na trhu, stejně jako např. možnost přes telematiku A-connect zasílat do monitoru traktoru soubory s daty ohledně pozemků a navigací. Telematika by tak mohla např. poslat navigační linie pro obsluhu stroje.
 
Pracujeme na dohledovém centru pro klíčové stroje a přemýšlíme i o jakési autonomii strojů ve vztahu k servisu. Stroj si může např. sám říci o údržbu – nahlédne do plánovacího kalendáře servisu, zablokuje si místo, nebo dokonce i díly pro opravu s vytvořením zakázky. Cílem je vzít zákazníkům starosti s jejich stroji a přenést je na nás. Zkrátka budeme neustále přemýšlet, jak pomáhat našim partnerům s jejich podnikáním!

Co výročí znamená pro vedení a zaměstnance

S radostí sleduji z mé pozice generálního ředitele AGROTEC Group a předsedy představenstva AGRI CS a.s. dvaceti letou cestu rozvoje této společnosti. Za toto období došlo k velice intenzivnímu rozvoji celého týmu, který se projevil v kvalitě služeb našim zákazníkům i partnerům. Trvale narůstá počet zákazníků, kteří dávají důvěru společnosti AGRI CS. Náš podíl na trhu roste spolu s objemem spolupráce s dodavateli a partnery.
Inovace, zavádění moderních technologií, zvyšování kvality služeb společně s rostoucí kvalitou firemní kultury dnes řadí tuto společnost k lídrům na trhu. AGRI CS a.s. je dnes důležitým členem AGROTEC Group, která působí na trzích střední Evropy, tak se také stala výchozím bodem pro založení AGRI CS Slovakia s.r.o a AGRI CS Magyarország kft. 
Chci poděkovat každém z týmu AGRI CS, kdo k tomto rozvoji přispěl svojí poctivou prací a zaujetím v srdci. Jsem velice rád a vážím si toho, že jsem mohl být přitom a součástí tohoto týmu. Přeji celému kolektivu úspěšnou a tvořivou cestu do dalších období.
Martin Rada (generální ředitel AGROTEC Group, předseda představenstva AGRI CS)
Jako bývalému dlouholetému řediteli AGRI CS a.s. mě velice těší její neustálý rozvoj a hledání nových cest při řešení problémů našich zákazníků. Řešení, jak zvyšovat efektivitu jejich provozů, ale také řešení pro zlepšování stavu toho nejcennějšího, co mají – jejich polí. Zde vidím spoustu práce, mnoho zákazníků si od týmu AGRI CS žádá rady, jak v dané situaci postupovat, jakou technologii použít a tohoto poradenství si velice cení.
Dále jsem hrdý, že  došlo k posílení „brandu“ AGRI CS i mimo její hranice. Po akvizici bývalého importéra strojů CASE IH – STEYR na Slovensku zde došlo k založení  AGRI CS Slovakia s.r.o. a od roku 2019 je součástí naší skupiny nová společnost AGRI CS Magyarorzság Kft., autorizovaný dovozce strojů CASE IH v Maďarsku.
V AGROTEC Group budeme nadále podporovat rozvoj všech společností „AGRI CS“ s naplňováním jejich poslání – zlepšování profesionálních služeb B2B partnerům a přímo koncovým zákazníkům.
Karel Plešinger (obchodní ředitel Ag.&CE AGROTEC Group, člen představenstva AGRI CS)
Je krásné žít ve světě nových traktorů a zemědělských strojů. AGRI CS mi to již 20 let umožňuje a to nejen ve spojení se značkou CASE IH. Dost často se zamýšlím nad tím, jak budou vypadat stroje na začátku příštího desetiletí a věřím, že u toho opět já i AGRI CS budeme 😊.
Spolu s naší firmou se rozrůstá také náš servisní tým v Tišicích, který má nyní již 12 členů. Společně usilujeme o spokojenost našich zákazníků.

 
Marek Pšenička (vedoucí servisního střediska AGRI CS Tišice)