AUGMENTA přináší úspory nákladů kolem 10 %

Nová technologie, jak minimalizovat náklady na postřiky a hnojiva.
Koncem roku naše společnost uvedla na trh nový produkt - nový optický skener porostu Augmenta. Když jsme hledali další nástroj, kterým rozšířit naše portfolio strojů, tak jsme se zaměřili na technologie, které dokáží našim zákazníkům pomoci.

Optický skener Augmenta maximalizuje výnosový potenciál každého hektaru díky snižování nákladů na postřiky a hnojení. Polní analyzátor skenuje zdravotní stav porostu centimetr po centimetru, vypočítá potřebnou dávku hnojiva, regulátoru nebo desikantu a tu aplikuje pomocí stávajícího rozmetadla/postřikovače vše v reálném čase. Naskenované data a data o aplikaci systém automaticky odesílá na webový portál, kde jsou také uloženy, hned po skončení aplikace. Díky tomu má agronom snadný a rychlý přístup pro následné rozhodování a plánování. Pro zjednodušení procesu evidence se na webový portál nahrávají informace o pozemcích z LPISu.
 

Popis práce s mapou:

Nskenovano-2.png aplikace-2.png
Naskenováno: Na webovém portále má agronom jednoduchý přístup k mapě naskenovaného stavu porostu, dle Augmenta indexu. Dále si zde může zobrazit automaticky pořízené fotografie a vzdáleně se podívat na situaci na poli.

 
Aplikace: Na základě aktuálního stavu porostu probíhá aplikace hnojiva, regulátorů či desikantu postřikovačem nebo rozmetadlem minerálních hnojiv. Data o aplikaci se automaticky zaznamenávají a odesílají na webový portál. Zde agronom vidí jaká byla provedená samotná aplikace v jednotlivých částech pole, celku a další užitečné parametry.
 
 

Výhodou Augmenty je rovněž snadná montáž / přendávání z traktoru na samojízdný postřikovač, snímání až 40 metrů záběru s rozdílnou aplikační dávkou pro levou a pravou stranu zvlášť a snadná obsluha zařízení.
Díky tomu, že zákazníci využívají Augmentu již v praxi, můžeme vám odprezentovat přesné výsledky a úspory. Zatím máme detailní měření u dvou našich zákazníků, kteří dosáhli během letošního jarního přihnojení průměrné úspory hnojiva 8,7 % a 14,5 %. Rozdílná úspora byla způsobena rozdílnou variabilitou pozemků zákazníků. Jenom za jarní přihnojení úspora až 300 tisíc korun na 400 hektarech je jednoznačným argumentem, proč si optický skener porostu pořídit.
 

Z aplikace vidíte jednoznačné úspory a provozní data z reálného stroje,

jednoduše a v českém jazyce:

AGRI-CS-augmenta-snimek.png

Máme také statistiky výrobce, které uvádí průměrnou úsporu z 18 zemí světa, ve srovnání s tradičními postupy, a to 9 % dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu o 2 %, snížení vstupů regulátorů o 20 % a snížení spotřeby desikantu o 15 %.

Když si přeměříme vysoké úspory a pořizovací náklady, tak návratnost Augmenty je jasný argument, proč je pro každého zemědělce jasnou volbou především při dnešní vysokých cenách hnojiv.
 
I když je Augmenta hotový produkt, výrobce pokračuje v rozšíření. V blízké budoucnosti, po softwarové aktualizaci, bude zákazníkům zpřístupněna i funkce skenování plevele na půdě se současnou bodovou aplikací desikantu.

Díky optickému skeneru Augmenta dochází k optimální distribuci aplikovaných látek v rámci pozemku a současně k jejich úsporám při dosažení stejných nebo vyšších výnosů. Možnost použití s rozmetadlem minerálních hnojiv i postřikovačem kapalných hnojiv zvyšuje využití zařízení na maximum. Augmenta rovněž usnadňuje práci agronomovi farmy, neboť monitoruje činnost soupravy a automaticky vytváří evidenci o provedených aplikacích. Augmenta je také zajímavý nástroj pro zemědělce, kteří z důvodu zvýšených cen hnojiv přechází z provozování starých rozmetadel na „chytrá“ se sekční kontrolou. Pro ně je pak využití také optického skeneru Augmenta dalším krokem k úspoře nákladů a efektivnímu hospodaření.

Rádi vám zašleme více informací nebo vypracujeme nabídku.
Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.