DEMO souprava Pumy, rozmetadla DCM a Augmenty sklízí úspěchy

Předvádíme novinky u zákazníků. Chytré rozmetadlo a polní analyzátor Augmenta bodují.
V minulém roce jsme do našeho portfolia zařadili další dva nové produkty, které našim zákazníkům přináší vyšší efektivitu a zároveň nižší nákladovost na vstupy. Cílem je pomoci s řešením problémů, jako je sucho, utužení půdy, nákladovost zemědělské výroby, legislativní opatření či personální nedostatky.

Prostřednictvím optického skeneru porostu Augmenta dodáváte jednotlivým rostlinám přesně takové množství aplikační dávky, které potřebují. Variabilní přístup k polím přináší úsporu aplikačního prostředku (hnojiva, regulátoru, desikantu, fungicidu), a tedy zvýšení zisku. Zařízení dokáže snížit používání chemikálií až o 40 % a zvýšit produktivitu až o 20 %. S nynějším trendem v omezování množství použitých chemikálií a rostoucí pořizovací cenou těchto produktů se stává důležitějším než kdy dříve jejich optimální rozmístění v rámci pozemku. Nadbytečné hnojení rostlin, které to nevyužijí, vede k chorobám, potlačování vývoje květu či polehání porostu.

Profesionální rozmetadla hnojiv DCM jsou vhodná pro rozmetání minerálního, granulovaného, práškového a peletového hnojiva. Splňují evropskou normu životního prostředí EN 13739-1. Mezi hlavní přednosti patří změna záběru bez výměny rozmetacích lopatek nebo přesné dávkování hnojiva díky tenzometrickým váhám, které automaticky dodržují nastavenou aplikační dávku při změně pojezdových rychlostí a které umožňují variabilní hnojení. Vážení probíhá 3x za sekundu a je průměrováno pro eliminaci vlivu terénu na skutečnou aplikovanou dávku. Rozmetadla DCM mohou ušetřit až 10 % nákladů.

Reálné výsledky z českých polí

Oba produkty již nesou své ovoce. Příkladem jsou zkušenosti z podniku ZD Čechtice, kdy přesná úspora na hnojivech u jednotlivých plodin byla podle agronoma Michala Zídka 6,5 % u ozimého ječmene, 6,8 % u pšenice a celých 9,5 % u řepky. Další pozitivní ohlasy jsou například ze společnosti Ageko, kde díky investici do rozmetadla DCM a analyzátoru Augmenta meziročně uspořili 370 000,-.

DEMO v plném proudu

V letošním roce jsme rozjeli sladěnou DEMO soupravu Case IH Puma v agregaci s chytrým rozmetadlem DCM M36S a polním analyzátorem Augmenta. Předváděcí šňůru jsme zahájili nedalko Hustopečí, kdy jsme soupravu ukázali u dvou zákazníků. Následně jsme se přesunuli na pole v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou. Kolegové z autorizovaného střediska ve Slavicích předvedli práci rozmetadla a analyzátoru na polích u sedmi zákazníků. V rámci předvádění chtěli zákazníci aplikovat močovinu a hnojivo Lad 27. Souprava se aktuálně přesouvá směr Tišicko.
Zpětná vazba je velice pozitivní. Nejvíce zákazníci zkouší a oceňují sekční kontrolu rozmetadla DCM, která značně šetří aplikovaný produkt. Rozmetadlo disponuje systémem automatického rozhozu bez nutnosti zásahu obsluhy. Pracovní záběr stroje je rozdělen do 8 aplikačních zón a při práci v členitém terénu nebo při otáčení na souvrati dochází k plynulé změně rozhozu při dodržení požadované dávky hnojiva.
Dalším vítaným benefitem je jednoduché nastavování, obsluha a správa aplikace, která je v češtině. Webový portál Augmenta poskytuje přehledně všechny informace o typu operace, úsporách, aplikované dávce, typu hnojiva i automatické snímky z pole. Se získanými daty může zákazník dále pracovat a plánovat. Velkou výhodou je aktivní vzdálená technická podpora.
Mezi zákazníky sklízí ohlasy i variabilní aplikace pomocí polního analyzátoru Augmenta. Variabilní aplikace hnojiv (VRA) je moderní přístup k aplikaci hnojiv, který umožňuje aplikovat hnojiva v různých dávkách na základě aktuálního stavu porostů. VRA umožňuje zvýšit efektivitu využití hnojiv a snížit náklady na hnojení. Dávkování hnojiva se přizpůsobí na základě naskenované/nahrané mapy a analýzy aktuálních podmínek, aby se dosáhlo optimálního výnosu a minimalizovaly se ztráty živin.

Virtuální mapa na vašich polích

Pokud by vás zajímaly úspory přímo na vašich polích, nabízíme možnost projetí a naskenování, kdy jsme schopni vytvořit tzv. virtuální mapu. Na jejím základě lze ukázat, jak by měla vypadat aplikace hnojiv, a kolik byste používáním Augmenty ušetřili. Pokud máte zájem, neváhejte kontaktovat produkt manažera značky Jana Nedomu nebo svého autorizovaného prodejce, nebo využijte formulář níže.

Máte zájem o DEMO? Vyplňte formulář a my se Vám ozveme.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.