Den s MacDonem

Polní den a představení nové generace lišt MacDon FD2 v Křinci u Nymburku.

Křinec u Nymburku | 30. 9. 2021 od 10:00 h.

Vážení zemědělci a příznivci zemědělské techniky,
 
srdečně bychom vás chtěli pozvat na akci pod názvem Den s Macdonem, která se uskuteční ve čtvrtek 30. září 2021 na poli v Křinci u Nymburku od 10:00 hod. Tématem letošního ročníku polní akce je sklizeň sóji a představení nové generace lišt FD2, kterou můžete během letošních žní vídat napříč celou Českou republikou ve spojení s retro kombajnem Case IH.

MacDon-pozvanka.png

Program

  • představení novinky FD2
  • prezentaci přínosů pásových lišt MacDon
  • porovnání FD2 s modelem FD1
  • praktické ukázky přímo na poli při sklizni sóji
  • možnost individuálního vyzkoušení kombajnů a lišt MacDon

Dárek za registraci

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a přijďte si vyzkoušet novou lištu FD2 na vlastní kůži. Na akci se můžete zaregistrovat a získat od nás stylový dárek. Registrační formulář naleznete níže. Občerstvení během celé akce zajištěno.

Odkaz na událost na Facebooku naleznete zde.

Těšíme se na vás, tým AGRI CS

Registrační formulář

                                                       

Pozvánka ke stažení

Aktuální opatření k 1. 9. 2021 spojená s COVID-19

S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením,
resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Plné znění aktuálních opatření nalezente na https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/omezeni-konani-hromadnych-akci