Jak nejlépe financovat nákup zemědělské techniky?

Pokud chcete podnikat v zemědělství, nestačí vám být jen dobrý zemědělec, ale musíte být i stejně dobrý ekonom. Jak si pořídit novou zemědělskou techniku a zůstat přitom v „černých číslech“?
Pokud chcete v dnešní době podnikat v zemědělství, nestačí vám být jen dobrý zemědělec, ale musíte být přinejmenším i stejně dobrý ekonom. Úspěšný zemědělec musí mít přesný přehled o svých investicích, výnosech, nákladech, efektivitě práce i produktivitě svých zaměstnanců i strojů. Zároveň pro zemědělství platí, že náklady na investice bývají závratné a výnosy nejisté.  

Není pochyb o tom, že moderní zemědělská technika představuje cestu, jak zvýšit svoji efektivitu a výnosy. Pokud ovšem uvažujeme o jejím nákupu, pohybujeme se zpravidla v řádech milionů. Jak si pořídit moderní traktor, sklizňovou techniku nebo například secí stroj a zůstat přitom v „černých číslech“?

Nejdůležitější je mít plán obměny.

O možnostech zdrojů financování při nákupech zemědělské techniky se bavíme s finanční specialistkou a vedoucí oddělení Afinance Ing. Martou Mádrovou, která pomáhá klientům AGRI CS s financováním nákupu zemědělské techniky. Podle ní, by v ideálním světě zemědělci měli plánovat nákup nové zemědělské techniky alespoň 3 roky dopředu a s finančními specialisty a prodejci své plány sdílet: „Bohužel zemědělci často kupují nový stroj v momentě, kdy jim vypoví službu jejich stávající. A potřebují ho samozřejmě hned. V takových případech často zjišťujeme, že na stroje v této kategorii byla vypsaná dotace loni, nebo bude až za dva roky.“

Spěcháte? Nejsnazší cesta je dotovaný úrok z PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) se soustřeďuje na poskytování garancí a dotací části úroku z úvěru v českém zemědělství. Jedná se o nejčastější formu financování zemědělské techniky. Využít ji lze pokud financujete nákup zemědělské techniky formou úvěru, kdy následně můžete získat část úroků zpět.

O podporu PGRLF si může zažádat téměř každý zemědělec. Platí ovšem pravidlo, že minimálně 25% příjmů podnikatele, musí plynout přímo ze zemědělské činnosti. „Problém může nastat u firem, které podnikají ve více oblastech a jejich příjmy jsou procentuálně vyšší v jiném odvětví,“ vysvětluje Mádrová a dodává, že v takovýchto případech klientům radí, aby své podnikání rozdělili mezi dva podnikatelské subjekty.

Cesta k získání této formy podpory není nikterak složitá. Klient za pomoci finančního poradce z oddělení Afinance vyplní žádost o podporu, ve které shrne základní informace o svojí podnikatelské činnosti a uvede zvažovanou investice. Žádost se pak elektronicky zavěsí na portál PGRLF.  Následně se dokládá i kupní a úvěrová smlouva. Důležitou podmínkou je, že žádost o podporu PGRLF se podává před samotným nákupem stroje. Pokud je kupní smlouva datovaná dřív než žádost, PGRLF ji vždy zamítne.

Výše zvýhodnění úroku se každý rok mění, podle počtu podaných žádostí. K základní procentuální výši podpory mohou mladí začínající zemědělci získat navíc 1% zvýhodnění. PGRLF rok začíná v říjnu, kdy je vyhlášena výše podpory na rok zpětně. To znamená, že letos na přelomu září a října se dozví všichni zemědělci, kteří podávali žádost o podporu PGRLF od loňského podzimu, výši podpory a následně jim dorazí vratka z jejich úroků za rok zpětně. Poté už chodí vratky úroků pravidelně každého půl roku. Samozřejmě tak na první vratku čekají nejdéle Ti, kteří nakupují na podzim.
PŘÍJMY
Více než 25% vašich příjmů musí plynout ze zemědělské činnosti
VÝŠE ÚVĚRU
Výše úvěru nesmí přesáhnout 10 000 000 Kč
NÁKUP
Nákup stroje musí proběhnout až po zavěšení žádosti PGRLF
K ÚHRADĚ
Klientovi musí zbývat k úhradě minimálně 0,5% pa.a.

Možností může být i správně nastavený operativní leasing

Další cestou, modernizace zemědělské techniky je cesta operativního leasingu nebo nájmu. Výhodou pro zemědělce je přesná predikce nákladů. Společnost předloží smlouvu, ve které je zahrnutý nájem stroje na určité období, pojištění stroje, servisní balíček, počet mth, nebo v případě sklízecí mlátičky sklizené hektary. Zemědělec tak přesně ví, kolik ho bude stroj na rok stát a jak vysoká je jeho rentabilita. V případě, že mu tento systém vyhovuje, může (stejně jako například u osobních automobilů) každé tři roky obměnit pronajímanou zemědělskou techniku za novou. Samozřejmě platí také to, že po ukončení nájmu má klient předkupní právo stroj koupit.
Operativní leasing také představuje jednu z cest, jak získat podporu PGRLF u strojů jejichž hodnota přesahuje 10 000 000 Kč. Pokud si např. pronajmete sklízecí mlátičku a počkáte až její hodnota klesne pod stanovený limit, můžete zažádat o podporu PGRLF a koupit ji.

Nevýhodou operativního leasingu je samozřejmě to, že stroj není majetkem zemědělce, ale pronajímatele. Také předem určený počet motohodin nebo hektarů se může projevit jako omezující. Za nevýhodu lze považovat i to, že na operativní leasing se nedá žádat o PGRLF.
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
Výrazné snížení nákladů na pořízení stroje a údržby, přesná predikce nákladů v sezóně
NÁJEM ZAHNRNUJE
Dle smlouvy může zahrnovat pojištění, servisní balíček, nebo i předem stanovený počet mth
NEJSTE MAJITELEM
Majitelem stroje je leasingová společnost. Máte možnost pravidelné obměny zemědělské techniky za novou
NELZE KOMBINOVAT S PGRLF
Na náklady spojené s operativním leasingem nelze žádat o PGRLF

Nejvýhodnější je pořízení stroje s investiční dotací

Investiční dotace mohou pocházet z různých zdrojů. Vyhlašují se v pravidelných intervalech a většinou jsou zaměřené na různé typy investic, které mohou být specifikovány například dle specializace strojů nebo odvětví, ve kterém zemědělec podniká.  V rámci investičních dotací si zemědělci mohou sáhnout na největší možný finanční obnos, kdy mohou získat zpět 40-60% z investované částky. Na vypsání vhodné investiční dotace si ovšem můžete počkat i několik let.

Investiční dotace se ve valné většině vyplácejí ex post. To znamená, že zemědělec stroj koupí a následně předloží poskytovateli dotace veškerou dokumentaci. Následuje fyzická kontrola stroje kontrolní komisí. Pokud je vše v pořádku přibližně do půl roku je dotace vyplacena.

Investiční dotaci můžete využívat, pokud máte volné finanční prostředky i pokud nakupujete stroj na splátky. Lze ji také kombinovat s využitím zvýhodnění PGRLF. „Můžete například koupit stroj na úvěr a po získání dotace úvěr částečně umořit,“ radí finanční specialistka.
 
40-60 % ZPĚT
V rámci investiční dotace lze získat zpět 40-60% investované částky
NUTNÉ PLÁNOVAT
Lze žádat jen v určeném období a na určitý typ zemědělské techniky
KOMBINACE S PGRLF
Investiční dotaci lze kombinovat s PGRLF a úvěr lze částečně umořit dotací
VYPLÁCÍ SE ZPĚTNĚ
Po zakoupení stroje se dokládá dokumentace poskytovateli dotace

„Platit celý stroj ze svého i s úroky nebo zaplatit jen půlku je z ekonomického hlediska úplně jiný příběh."

Nebojte se kontaktovat oddělení Afinance, ušetří vám spoustu peněz i starostí

„Součástí naší práce je hledání nejvýhodnějších variant pro naše klienty. Hlídáme běžící i plánující se investiční dotace, dokážeme správně nakombinovat různé varianty financování a ušetřit klientovi spoustu peněz, ale také starostí. Prvním krokem je konzultace, kterou poskytujeme našim klientům vždy zdarma. Pokud se nám klient svěří se svými plány, vždy se pro něj budeme snažit najít tu nejlepší variantu. Víme, že čas našich klientů je cenný, a proto neustále vyvíjíme kroky ke snížení administrativy spojené s vyřízením financování. Nabízíme flexibilní financování, rychlé schvalování, přizpůsobení splátek, dle daného cash flow. Hlavním cílem oddělení Afinance je spolupráce a podpora našich obchodních partnerů, péče o stávající klienty a získání důvěry nových zákazníků,“ uzavírá náš rozhovor vedoucí oddělení Afinance Ing. Marta Mádrová.

Kontakty - A-finance.cz | Agrotec group

Potřebujete poradit ohledně financování zemědělské techniky?

Vyplňte kontaktní formulář a finanční specialistky z oddělení Afinance Vás budou kontaktovat a pomohou Vám najít tu nejvýhodnější cestu k nákupu Vašeho nového stroje.

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.