Je pro vás důležitá minimalizace ztrát a kvalita píce?

Se shrnovačem SIP AIR se již o čistotu sklízené hmoty nemusíte strachovat. Bezztrátová sklizeň je zaručena i v horských podmínkách.

Nezahálíme a přinášíme vám další čerstvé informace přímo z terénu. Prohlédněte si velké množství fotografií a videa svědčící o tom, že stroje SIP AIR 300 a 500 T bez problému zvládají i horské podmínky českých Beskyd. V minulé reportáži jsme se zaměřili na šetrné a čisté shrnování vojtěšky v lokalitě poznamenané suchem. V dnešní reportáži se zaměříme na objem hmoty a bezztrátovou sklizeň.

IMG_1088.jpg

 

HORSKÉ PROSTŘEDÍ NENÍ ŽÁDNÝM PROBLÉMEM

Ke konci předminulého týdne jsme se přesunuli na severovýchod České republiky nedaleko Frýdku-Místku. S naším dlouhodobým partnerem společností NAVOS FARM TECHNIC jsme návštěvníkům předvedli veškeré výhody revolučních strojů SIP AIR 300 a 500 T na loukách u Návsí.

IMG_0945.jpg

Beskydy jsou charakteristické horským prostředím a zvolený pozemek byl velice členitý, svažitý, v minulé sezóně využívaný jako pastvina skotu. Pro SIP AIR není žádný terén překážkou, SIP totiž testuje své stroje i ve Slovinských Alpách. Na vývoji strojů SIP AIR jsme se podíleli i my, a to testováním první a druhé generace prototypů v České republice. SIP veškeré stroje před uvedením na trh testuje v reálných pracovních podmínkách.

                                                                

GARANTUJE NÍZKÉ ZTRÁTY, ČISTOU PÍCI A KYPRÝ ŘÁDEK

Hlavní předností shrnovačů SIP AIR je kromě bezztrátové sklizně schopnost shrnutí píce z velké plochy na jeden mohutný řádek bez kontaminace píce nečistotami. Tím ekonomicky optimalizuje následnou sklizeň a zároveň šetří porost snížením počtu přejezdů sklízecí techniky.

IMG_0905.jpg

IMG_0903.jpg

Čelně nesený shrnovač AIR 300 F shrne píci z přejížděné plochy. Stranově natáčecí zadní shrnovač AIR 500 T je tažen mimo stopu traktoru, čímž je zaručeno shrnování bez kontaktu s koly traktoru. Směr a rychlost dopravního pásu lze velice snadno a intuitivně měnit díky ovládání hydromotoru. Kombinace čelního a zadního shrnovače umožňuje obsluze zvolit různé varianty uložení řádku. Lze shrnovat i při pracovní rychlosti až 20 km/h. Tato technologie tak garantuje vysoký výkon s výrazně nižším znečištěním píce.

 

ANI STÉBLO NAZMAR

Bezztrátová sklizeň není klišé. O tom se přesvědčili i účastníci DEMO akce, kteří předváděný stroj porovnávali se 4rotorovým shrnovačem. Technologie pásových shrnovačů jasně předčí tradiční rotorové shrnovače co do kvality sbírání, šetrnosti k porostu, ekonomice procesu i čistoty píce.

IMG_0961.jpg

 

KVANTITA, ALE I KVALITA JE VELICE DŮLEŽITÁ


DEMO akce se účastnili i zástupci společnosti, která se mimo jiné specializuje na živočišnou výrobu. Na mléčné farmě chovají 1 500 dojnic a denně vyprodukují téměř 50 000 litrů mléka. Proto je pro podnik velké množství kvalitní hmoty klíčové. Při nevhodném shrnování dochází obecně ke kontaminaci pícnin plísněmi, zeminou nebo fyziologicky odumřelými částmi rostlin, které vždy vede ke zhoršení kvality fermentace. Nežádoucí plísně a bakterie senáž znehodnocují a snižují její výživovou hodnotu.

P5211408.jpg

Technologie flexibilního sběrače a pásového dopravníku nabízí vysoký výkon s výrazně nižším znečištěním píce. Protože shrnovače AIR nevláčí posečenou hmotu po zemi, ale dopravují ji příčným pásem, dochází k minimálnímu znečištění plodiny zeminou. Touto technologií je obsah popelovin snížen o 80-90 % oproti tradičním postupům. Tento způsob minimalizuje působení nežádoucích klostridiových bakterií při zpracování siláže, a tím výrazně sníží podíl kyseliny máselné v siláži. Účastníci dále ocenili efektivní variabilní sběrač  a celkově robustní zpracování stroje a jednotlivých dílů.
 


Závěrem je nutné zmínit, že koncepce pásových shrnovačů bude čím dál více viděna u českých zemědělců, protože našim farmářům záleží na kvalitě píce i efektivitě sklizně.


Zaujal vás revoluční pásový shrnovač SIP AIR? Máte zájem o jiný stroj a chcete si ho vyzkoušet? Neváhejte kontaktovat produkt manažera Jiřího Pilaře, mobil: +420 602 236 569, e-mail: pilar@agrics.cz, nebo se obraťte na svého autorizovaného prodejce a domluvte si předvádění kvalitních strojů na zpracování píce SIP.

Video ke zhlédnutí - SIP AIR v Beskydech