Jednička v šetrnosti k zrnu

Sklízecí mlátičky AXIAL-FLOW. Jednička v šetrnosti!

Dlouhodobý trend zvyšujícího se podílu rotorových sklízecích mlátiček nad vytřásadlovými je stále více zřejmý. Hlavním důvodem rostoucích preferencí rotorových strojů u zemědělců je zejména schopnost dosahování vysokých hodnot průtoku materiálu v čase, tedy tlak zemědělců na zvyšování denní výkonnosti sklizně. Rozdíly mezi různými výrobci však stále rezonují v oblasti šetrnosti k zrnu, přizpůsobivosti dle plodin a podmínek sklizně, energetické náročnosti i nákladovosti provozu.

Unikátní zkušenosti CASE IH jako neznámějšího výrobce rotorových sklízecích mlátiček jsou k nezaplacení! Šetrný výmlat v rotoru axiální mlátičky a využívání odstředivé síly je již známý. Mezi další klíčové prvky, které znatelně ovlivňují podíl poškozených zrn, je tok materiálu. Axial-Flow® pracuje s téměř lineárním průchodem materiálu, tedy od žacího adaptéru až k rotoru sklízený materiál nijak zásadně nemění směr. A to je velmi důležité.

 

To hlavní je patentováno


Nepostradatelným pomocníkem k dokonalé šetrnosti dnešních červených axiálů je bezesporu skutečnost, že materiál je ze šikmého dopravníku na začátku rotoru plynule dodáván vkládacím kuželem. A právě ten je dodnes společností CASE IH patentován. Vkládací kužel přicházející materiál společně se šnekovicí urychlí a nastává rychlé, účinné avšak citlivé oddělování zrna v rotoru.  Rotor je uložen v ocelové kleci s koši a využívá již zmíněnou odstředivou sílu. Koše jsou dle potřeby jednoduše a velmi rychle vyměnitelné, a to v celé délce rotoru. Čímž Axial-Flow®umožňuje sklízet velmi širokou škálu plodin se zajištěním perfektní kvality zrna a maximální výkonosti.

V horní části klece rotoru jsou umístěny vodící lišty, které pomocí změny úhlu natočení určující počet otáček materiálu v rotoru, tedy čas, který sklízený materiál mezi rotorem a koši stráví. Nejčastěji to bývá 3-5 otáček v kleci rotoru. Pro představu lze uvést limitní hodnoty, kdy například nastavení vodících lišt „do pomala“ pracuje Axial-Flow® s větším počet otáček materiálu, což je vhodné při sklizni kukuřice nebo v polehlém či velmi řídkém porostu některých plodin.

Nastavení „do rychla“ využívá červená mlátička zejména při sklizni obilovin. Určitě lze říci, že díky velkému počtu možností pro individuální přizpůsobení se nastavením, pro potřeby daného pole v konkrétních sklizňových podmínkách, se jedná o nejuniverzálnější sklízecí mlátičky. Všechny kombajnéry stoprocentně potěší sací efekt rotoru, který odsává prach z adaptéru a zlepšuje viditelnost před sklízecí mlátičkou.
 

Tak trochu jiné ztráty

 

Při výběru sklízecí mlátičky se někteří uchylují ke srovnávání neporovnatelného. Hodnota výkonu motoru je u sklízecí mlátičky totiž velmi obecnou a někdy nepřesnou informací pro volbu správného stroje či modelu. Nelze totiž férově srovnávat stroje, u nichž se liší počet řemenů v řádech tří, čtyř až pětinásobku. Stroje, u nichž převládají variátory nad moderními a vysoce účinnými převodovkami. Stroje, které se i přes podobnou výkonovou kategorii liší ve hmotnosti v řádech několika tun. Účinnost přenosu výkonu je jednou z klíčových kapitol efektivního využívání energie u zemědělských strojů a ekonomiky jejich provozu. V praxi za nás hovoří naměřené hodnoty zatížení motorů, nízké spotřeby paliva a mj. schopnost dosahování kvalitních sklizňových parametrů i ve svazích.

 

Chytře se slámou

 

Sláma z rotorové sklízecí mlátičky nikdy nebude taková, jako z vytřásadlové. A je to dobře. Sláma z Axial-Flow pro při nastavení drcení a rozmetání společně s plevami distribuována rovnoměrně na celou šíři záběru adaptéru. To je důležité zejména pro rovnoměrný odběr dusíku a zajištění správného rozmístění organické hmoty po zapracování půdo-zpracujícím strojem. Pro situace, kdy kvalitu distribuce ovlivňuje boční vítr, může obsluha z kabiny plynule měnit šíři rozhozu levé či pravé strany.

Pro volbu řádkování slámy materiál po červené mlátičce rychleji prosychá, vyniká vyšší slisovatelností, s čímž jsou spojené nižší náklady na sběr, dopravu a skladování slámy. A v neposlední řadě má tato sláma schopnost vyšší nasákavosti

 

Věříme v Axial-Flow

 

Kdokoliv je schopen vyrábět sklízecí mlátičky, ovšem získat jim dobrou pověst je úkol zcela odlišný. V provozu je více než 190 000 sklízecích mlátiček Axial-Flow® a jejich vlastníci vědí, že dobrá pověst je postavena na kvalitní práci. Od roku 1842 je s logem výrobce spojen orel. Orel prezentující sílu, rozhodnost, odolnost, nadhled a unikátnost.

Trumfů, které vás mohou přesvědčit pro volbu sklízecí mlátičky CASE IH máme hodně. Pro následující žně 2019 k vám přilétá orel bělohlavý s nabídkou sklízecích mlátiček Axial-Flow, které obsahující to nejlepší z více než 175-ti let zkušeností společnosti CASE IH.

V případě zájmu kontaktujte svého autorizovaného prodejce CASE IH nebo se rovnou obraťte na produktového manažera, Ing. Romana Nedomu, e-mail: nedoma@agrics.cz, mobil: +420 725 998 134. Pro volbu řádkování slámy materiál po červené mlátičce rychleji prosychá, vyniká vyšší slisovatelností, s čímž jsou spojené nižší náklady na sběr, dopravu a skladování slámy. A v neposlední řadě má tato sláma schopnost vyšší nasákavosti.