Normočasy na servisech AGRI CS

V tomto roce přechází servisní střediska AGRI CS na systém normočasů v rámci zlepšování kvality našich služeb zákazníkovi.
V rámci zvyšování kvality našich služeb všechny servisní střediska AGRI CS budou přecházet na normočasy. Především v této době, kdy se stále zvyšují ceny všech produktů a služeb vám tímto chceme nabídnout benefity spojené právě s přechodem na normočasy. Tento krok pro vás přinese maximální transparentnost a jednotnost účtování všech oprav, díky tomu přesně víte dopředu, co zaplatíte a zároveň nám umožní normočasy lépe plánovat kapacity vlastních servisních techniků a tedy dříve reagovat na váš technický problém nebo potřebu.

Od prvního července na normočasy přešly všechny servisní střediska AGRI CS mimo střediska Slavice, které ostatní střediska bude následovat od 1.1.2023. Ohledně normočasů můžete mít řadu otázek, informujte se prosím níže v sekci často kladené otázky a odpovědi.

Často kladené otázky

icon icon

Co jsou to vlastně normočasy?

Technicky vzato je normočas výrobcem předepsaná časová norma, kterou spotřebuje zaměstnanec pro konkrétní servisní úkon, jehož technologie a podmínky provedení jdou dopředu stanoveny. Zjednodušeně se tedy jedná o výrobcem stanovenou časovou normu na konkrétní servisní úkon, která by měla být za tento úkon také účtována zákazníkovi.
icon icon

Kde se lze s normočasy setkat?

Systém práce s výrobcem stanovenými normočasy je dnes naprosto běžný v automotive segmentu. Každý zákazník autorizovaného servisu se tak s tímto způsobem účtování práce servisu již setkal.
 
icon icon

Kdo tedy s normočasy pracuje?

Ve vztahu k zákazníkovi je to zejména přijímací technik na servise, který poskytuje odborné poradenství a je schopen odhadnout čas potřebný k provedení objednané práce a zjistit kapacitu servisu k provedení výkonu. Zaznamenává všechny požadavky zákazníka a rekapituluje odsouhlasené práce včetně diagnostiky. Při předání stroje zákazníkovi vysvětlí provedené práce a seznámí ho s fakturou, vysvětlí sazby a jednotlivé operace. Dále je to mechanik, který má na požadovaný servisní úkon stanovený čas, za který jej má stihnout provést.
icon icon

Proč chceme s normočasy pracovat i na servisech AGRI CS?

Klademe důraz na vzdělávání a vybavení našich servisů, disponujeme předepsaným diagnostickými a servisními nástroji a věříme, že máme dostatečně zkušený personál, který dokáže s tímto systémem pracovat.
icon icon

Jaké výhody tento systém přináší zákazníkovi?

Jedním z hlavních důvodů přechodu na práci s normočasy je průhlednost účtování servisních prací. Na všech pobočkách AGRI CS tak účtujeme stejný rozsah provedené práce a tím i stejnou cenu. Nestane se, že by stejná oprava byla účtována na pobočkách různě, třeba z důvodů práce méně zkušeného mechanika na servisní zakázce. Tento systém také umožňuje přesněji plánovat práci jednotlivých mechaniků, protože víme, kolik času by měl prací na zakázce strávit, což zvyšuje kapacitu servisů.
icon icon

Ví tedy zákazník, kolik bude za opravu stroje platit předem?

Ano, u jasných závad je takto možné přesně stanovit odhadovanou cenu opravy stroje. Pokud dojde během dané opravy k navýšení rozsahu servisních prací z důvodu nalezení nové závady, je o tom zákazník informován a požádán o souhlas s navýšením objemu práce.
 
icon icon

Najde zákazník seznam jednotlivých servisních výkonů a k nim přiřazených normočasů?

Ne, katalog servisních úkonů není volně k dispozici, rozsah jednotlivých úkonů k dané opravě specifikuje na vyžádání zodpovědný přijímací technik či vedoucí servisu.
icon icon

Může tedy zákazník za opravu zaplatit více než stanovuje norma?

Ano, může dojít k tzv. vícepracím, které jsou účtovány nad rámec práce definované příslušnou normou. Mezi nejčastěji prováděné práce patří mytí stroje, obtížná demontáž některých komponent či dodatečná diagnostika. Veškeré vícepráce musí být servis schopen doložit a obhájit zákazníkovi, např. fotografií či předchozím odsouhlasením s provedením.
icon icon

Budou veškeré práce servisů AGRI CS normovány?

Ne, normovány jsou jen ty servisní úkony, ke kterým dává výrobce jasně stanovenou normu a týká se značek CASE IH a STEYR. Zejména u starších strojů tomu tak není a rozsah účtovaných hodin práce mechanika tak bude vycházet z reálně odvedené práce. Informaci o tom, jestli je na daný úkon výrobcem stanovená norma či nikoliv, zajistí přijímací technik servisu. U ostatních značek (žací lišty MacDon, sortiment Agri Farming Solution…) nejsou výrobcem normočasy stanoveny a rozsah opravy tak také odpovídá reálně provedené práci servisního technika.
icon icon

Jak probíhá případné navýšení ceny opravy stroje?

V situacích, kdy nejsme schopni dodržet sjednanou odhadovanou cenu opravy stroje, uvedenou v zakázkovém listu, o více než 10% vždy kontaktujeme zákazníka, seznámíme ho s důvodem navýšení opravy, novou odhadovanou cenou a žádáme jeho souhlas. Pokud zákazník nesouhlasí, bude oprava realizována pouze v původně sjednaném rozsahu.
icon icon

Kdy budou na jednotlivých servisech AGRI CS normočasy zavedeny?

Všechny pobočky AGRI CS v ČR, mimo autorizované servisní středisko v Třebíči – Slavicích, přechází na tento systém od 1.7.2022.
 
icon icon

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Kontaktujte vedoucího střediska svého autorizovaného servisu AGRI CS.

Ceník servisu ke stažení