Nová rozmetadla minerálních hnojiv

Přečtěte si o novém stroji v sortimentu AGRI FARMING SOLUTIONS.
Naším dlouhodobým cílem je nedodávat zákazníkům pouze stroje, ale kompletní balíček služeb spojený s poradenstvím a řešením pro jejich potřeby. To je i cílem naší značky AGRI FARMING SOLUTIONS, která v sobě zahrnuje právě stroje, které pomáhají našim zákazníkům řešit legislativní, půdoochrannou, protierozní či jinou problematiku. Nově rozšiřujeme portfolio AGRI FARMING SOLUTIONS o rozmetadla minerálních hnojiv. Různé modelové řady nabízí uspokojení pro širokou škálu zákazníků. Jedná se o mechanicky ovládané stroje pro malé farmáře až po profesionální rozmetadla s váhami, variabilní aplikací a sekční kontrolou.

Příchod rozmetadel značky DCM na český trh přináší mnoho komfortních prvků pro obsluhu a nastavení stroje.  V kombinaci se složkami precizního zemědělství se jedná o velice chytré rozmetadlo. Rozmetadla hnojiv DCM splňují evropskou normu životního prostředí, norma EN 13739-1.

Změna záběru bez výměny rozmetacích lopatek.

Jedná se o patentovaný „Click systém“. Pracovní záběr lze nastavit od 18 do 36 metrů, u největšího rozmetadla až 45 metrů. Na rozmetacích lopatkách lze nastavit jejich úhel a aktivní délku. S optimálním seřízením pomůže uživatelsky jednoduchá mobilní aplikace v českém jazyce. Rozmetací ústrojí je celé vyrobené z kvalitní nerez oceli s šířkou lopatek 3 mm, což zajišťuje dlouhou životnost.

Plynulý tok hnojiva.

Kombinace specifického nesymetrického otvoru pro výpad hnojiva na rozmetací kotouč a šetřeného čechrače zajišťuje zamezení kolísání aplikační dávky z důvodu ucpání výpadového otvoru.

Dopad hnojiva na správné místo rozmetacího kotouče za všech podmínek.

Mezi výpadovým otvorem násypky stroje a rozmetacím ústrojím jsou umístěné kartáče pro vedení aplikovaného produktu. Tímto jednoduchým způsobem je docíleno dodržení rovnoměrného rozhozu na požadované místo pozemku při práci v členitém terénu.

Jednoduché vyprázdnění zbylého obsahu rozmetadla.

Ve spodní části násypky se nachází kulaté průhledné zátky. Prostřednictvím sejmutí víka lze vyprázdnit zbylý obsah rozmetadla. Dále lze vzniklý otvor využít k kontrole ústí násypky.

Dodržení nastavené dávky v každém případě. 

Přesné dávkování hnojiva je zprostředkovávané pomocí 2 tenzometrických vah. Tyto váhy jsou vybaveny automatickou korekcí do svažitosti 25°. Samotné vážení probíhá 3 krát za sekundu a je průměrováno pro eliminaci vlivu terénu.

Cílené hospodaření dle potřeb vašeho pozemku.

Variabilní aplikace umožňuje měnit aplikační dávku během práce stroje na základě aplikační mapy nebo on-line snímačů porostu. Heterogenní přístup k rostlinám v rámci různých lokalit pozemku napomáhá optimální distribuci hnojiva a jeho úspory. Modulace dávky aplikovaného produktu je možná pro každý kotouč zvlášť (jiná dávka pro pravou a levou stranu).

Úspora aplikovaného produktu.

Rozmetadla vyšších modelových řad obsahují funkci sekční kontroly. Tato vlastnost je velice důležitá s přicházejícími omezeními na aplikované množství hnojiv, především dusíku. Pracovní záběr stroje je rozdělen do 8 nebo 16 aplikačních zón, podle typu. Při práci v klínovitém pozemku či otáčení na souvrati dochází k plynulé změně rozhozu stroje při dodržení požadované plošné dávky aplikace.

Dlouhá životnost stroje.

Na přání zákazníka lze rozmetadlo vyrobit v nerezovém provedení. V tomto případě je kromě standardního provedení, kdy je z nerezové oceli vyrobené rozmetací ústrojí, deflektory a blatníky, také nerezová celá násypka na hnojivo.

Chci získat více informací o rozmetadle:


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

Související produkty