První QUADTRAC CVX v podniku ZD Unčovice

Druhý čtyřpásový traktor CASE IH QUADTRAC v podniku ZD Unčovice.

QUADTRAC je nepřekonatelný traktor. Možná se mohou tato slova zdát jako velmi silná, ale důvěra, kterou zákaznici každoročně vkládají do pořízení nových traktorů QUADTRAC na území České republiky je pro nás velkým závazkem a důkazem, že QUADTRAC je i po více než 20 letech na trhu stále unikátním traktorem. Výhody a přínosy provozu těchto čtyřpásových traktorů jsou ve velkých podnicích jednoznačné. O to více nás těší, že QUADTRAC v posledních letech nachází uplatnění i v menších podnicích s rozlohou cca 1000 hektarů.
 

První QUADTRAC v roce 2015


Jedním z podniků, který v roce 2015 vsadil na pořízení čtyřpásového traktoru QUADTRAC bylo Zemědělské družstvo Unčovice, hospodařící v oblasti úrodné Hané v okolí měst Olomouc a Litovel. Pořízení traktoru QUADTRAC bylo pro družstvo velkým krokem v organizaci práce, který kompletně změnil systém zpracování půdy nejenom z pohledu zvýšení výkonu a snížení nákladů na provoz několika menších souprav, ale především se zlepšilo zpracování půdy jako takové samotné - udržení konstantní hloubky, provádění dané pracovní operace v optimálním agrotechnickém termínu aj.

Zemědělské družstvo Unčovice hospodaří na výměře 6 100 hektarů zemědělské půdy a svým zaměřením se řadí mezi tradiční zemědělské podniky, kde se stále i v nelehké situaci daří udržet rozsáhlou živočišnou výrobu s chovem prasat a dojnic. ZD Unčovice na této výměře pěstuje 12 hlavních plodin, mezi které se řadí pšenice pěstována na výměře necelých 1 800 ha (průměrný výnos 8 t/ha), sladovnický ječmen na ploše 1 300 ha (6,5 t/ha), cukrovka 600 ha (75 t/ha) a jiné. Mezi zajímavé plodiny se může řadit hrách dřeňový na ploše 200 ha, který ZD Unčovice dodává do známých konzervárenských společností, jako je například Hamé a Alibona. Část ploch je také vyčleněna pro množení osivářských pšenic, ječmenů a nově i hořčice bílé a svazenky vratičolisté. Organizují zde i poloprovozní pokusy s odrůdy cukrovek (50 odrůd ve 2 opakováních) a s odrůdy kukuřic na siláž i zrno včetně pořádání polních dnů. V návaznosti na rostlinnou a živočišnou výrobu se ZD Unčovice rozhodlo také pro výstavbu vlastní bioplynové stanice o výkonu 1 189 kW, kde se využívá odpadních materiálů (kejda, chlévská mrva aj.).
 

Důvěra ve značku CASE IH


V mechanizačním parku podniku jsou ve většině zastoupeny traktory značky CASE IH. První traktor CASE IH pořídil podnik již v roce 1992, zástupce modelové řady MAGNUM odpracoval v podniku více než 65 000 motohodin. V roce 2015, jak již bylo napsáno, vsadili v ZD Unčovice na pásový traktor QUADTRAC 620 z důvodu změny v organizaci práce, snižování nákladů na polní práce, ale také kvůli tomu, že současné klimatické podmínky nutí zemědělce provádět jednotlivé pracovní operace ve stále kratším čase. QUADTRAC 620 je v podniku již od počátku nasazen hlavně při základním zpracování půdy a předseťové přípravě půdy, kdy v agregaci s šestnáctimetrovým kompaktorem zvládá bez problémů připravovat půdu pro dvě až tři secí kombinace. Během žní je pak agregován s disky o záběru 12 metrů, popř. na podzim během hloubkového zpracování půdy do hloubky až 40 centimetrů s 6metrovým dlátovým pluhem.

Již v roce 2016 začali v podniku uvažovat o pořízení druhého čtyřpásového traktoru. Na podzim roku 2018 využili v Unčovicích možnost vyzkoušet si v rámci DEMO programu pásový traktor QUADTRAC CVX, první čtyřpásový traktor vybavený plynulou převodovkou CVX dosahující maximálního výkonu 632 koní. Na základě dosavadních zkušeností s větším "bráchou", modelem QUADTRAC 620, a dobrého dojmu z předvádění tak tento předváděcí model v Unčovicích již zůstal. Podnik se tak stal prvním majitel traktoru QUADTRAC CVX v České republice a jedním z prvních desítek uživatelů v rámci Evropy.
 

První uživatel traktoru QUADTRAC CVX


Protože se rádi podílíme na sdílení zkušeností pokrokových zemědělských podniků, mezi které se také samozřejmě řadí ZD Unčovice, jsme se na dojmy z podzimního nasazení traktoru QUADTRAC CVX a přínosů pásových traktorů zajeli do Unčovic zeptat přímo agronoma Jakuba Kaplana a obsluhy traktoru, pana Libora Nerušila.

„Z agronomického hlediska vidím v pásovém traktoru velký přínos. Šetrnost pásových podvozků k půdě je v dnešní době hlavní argument, který jde ruku v ruce s vyšším výkonem, vyšší pracovní rychlostí a tím i kvalitnějším zpracováním, během žní dosahujeme v agregaci s 12metrovým diskovým podmítačem denního výkonu až 300 hektarů, menším prokluzem, nižší spotřebou paliva a v neposlední řadě také vyšším pohodlím pro obsluhu,“ říká Jakub Kaplan, agronom podniku ZD Unčovice.

„Byli jsme si vědomi, že nechat veškeré zpracování půdy na jednom hlavním traktoru může v případě jeho výpadku znamenat velké riziko (během roku zpracovává okolo 15tis. ha), proto jsme se rozhodli pořídit druhý QUADTRAC. Značka CASE IH v minulém roce uvedla na trh tuto novinku, proto jsme využili možnosti jejího předvedení. Druhý QUADTRAC se zapojí nejenom do předseťové přípravy a mělkého zpracování půdy, ale agregován bude primárně se secí kombinací, kdy je díky vysokému hodinovému výkonu ideálním doplňkem k 620cítce, která bude mít na starosti hlavně hlubší zpracování půdy,“ dodává Jakub Kaplan.
 

QUADTRAC CVX jako ideální traktor pro lehčí práce


Značka CASE IH představila modely QUADTRAC CVX na základě požadavků mnoha zemědělců, kteří si žádali čtyřpásový traktor s menším výkonem a jednoduchým ovládáním právě jako vhodný traktor pro agregaci do secích kombinací, široko záběrových kompaktorů nebo překládacích vozů. Plynulá převodovka CVX má i v této třídě své přednosti, se kterými se ztotožňují i samotné obsluhy: „Mezi obsluhami kolují dva názory, jsou ti, kteří říkají, že plynulá převodovka je u těchto výkonných „polařských“ traktorů od 300 koní naprostý nesmysl. Já však zastávám ten druhý názor, že i CVX převodovka dokáže i u tak výkonného traktoru, jako je QUADTRAC, udělat velký dojem a bez problému přenést požadovaný výkon, i když menší ztráty zde vždy budou. QUADTRACEM CVX jsem na podzim zakládal porosty obilovin, v agregaci s devítimetrovou kombinací jsem pracoval při rychlosti i 20 km/hod, a to s maximálním komfortem pro obsluhu. Jednoduchost ovládání je u CVX převodovky jasná přednost. Traktor máme vybaven automatickým naváděním AccuGuide, zde vidím oproti kolovému traktoru přednost v lepším dodržení přesnosti. Třešničku na dortu pak představuje automatické otáčení na souvrati AccuTurn, kdy traktor dokáže plynule navázat na další záběr, shrnuje výhody traktoru obsluha, Libor Nerušil.

Oba traktory byly do podniku ZD Unčovice dodány prostřednictvím oblastního autorizovaného zástupce značky CASE IH, Davida Jasinského ze společnosti NAVOS Farm Technic. Vážíme si důvěry, kterou podnik ZD Unčovice opětovně vložil do pořízení čtyřpásového traktoru QUADTRAC.

První QUADTRAC CVX v podniku ZD Unčovice