QUADTRAC 620 v podniku AGD Kačice

QUADTRAC pozitivně mění hospodaření v zemědělských podnicích.

QUADTRAC byl, a i nadále zůstává pojmem v oblasti čtyř pásových kloubových traktorů i přesto, že již na trhu není této koncepce jediný svého druhu. I když si dnes zákazníci mohou vybrat z různých značek, jsme rádi, že důvěra stávajících zákazníků těchto traktorů přetrvává a získávání nových uživatelů, kteří začínají těžit z výhod využívání pásových traktorů QUADTRAC, pokračuje v dobré míře i nadále.
 

O zákazníky se umíme postarat


Kromě kvalitního produktu, jakým QUADTRAC bezesporu je, poskytujeme k těmto traktorům profesionální zaškolení obsluhy, možnost postupného zdokonalování a rozšiřování znalostí pro lepší využívání funkcí traktoru návštěvou odborníků z oddělení zákaznické podpory. Pro mnoho stávajících i nových majitelů znamená pořízení pásového traktoru QUADTRAC razantní změnu v oblasti managementu polních prací, QUADTRAC v mnoha podnicích nahrazuje dva až tři klasické kolové traktory v provádění všech půdozpracujících pracích v podniku. Proto častou otázkou, kterou od zákazníků slýcháme při rozhodování se pro tento traktor je: „Jak se o nás postaráte a co budete dělat v případě, že nastane dlouhodobější výpadek traktoru z důvodu technické závady?“. Naše odpověď na tuto otázku je snadná, během celého roku disponujeme přibližně dvěma záložními traktory, takže v závislosti na délce opravy a po domluvě se zákazníkem jsme schopni zajistit zapůjčení náhradního stroje.

Jedním z podniků, který si v roce 2016 pořídil první pásový traktor QUADTRAC 620 ve speciálním výročním lakování „Black Edition“ byla akciová společnost AGD Kačice, sídlící nedaleko Kladna ve středních Čechách. Traktor zde začal na plno pracovat v roce 2017 především v agregaci s kombinovaným strojem na zpracování půdy Great Plains SL 700. Tato akciová společnost před pořízením pásového traktoru zpracovávala pozemky klasickou orbou pomocí kolových traktorů. Samotné pořízení traktoru šlo ruku v ruce se současnou situací na trhu práce z důvodu snížení potřeby pracovníků, a především taktéž z agronomického pohledu vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám, zrychlení prováděních operací a úspoře vláhy.
 

Druhý s jedinečnou nástavbou


Traktorů QUADTRAC 620 jezdí v České republice několik kusů, ten „kačický“ se však kromě speciálního výročního lakování liší v jedné hlavní věci, která jej od ostatních odlišuje. Pro zefektivnění pracovních operací a zvýšení využití byl v roce 2018 traktor osazen speciálním nástavbou – zásobníkem na hnojiva a osiva umístěným na rámu za kabinou, která pojme až 4 500 kilogramů. V agregaci s kombinovaným strojem Great Plains během setí řepky tak souprava dokáže v jednom přejezdu: zpracovat půdní profil, aplikovat hnojivo do půdy, zasét řepku technologií OSR, a ještě pozemek ochránit před ztrátou půdní vláhy uválením pomocí válce Aquell.

„Průměrná spotřeba při agregaci s kombinovaným strojem na zpracování půdy činí 18 l/ha. Hlavní výhoda však spočívá v tom, že pořízením traktoru QUADTRAC a přechodem na novou koncepci obhospodařování půdy jsme nyní schopni zakládat porosty s poloviční spotřebou nafty a za optimálních podmínek,“ popisuje ředitel společnosti Ing. Štěpán Čížek.
 

Pásový traktor pro rozsáhlé využití


QUADTRAC však v AGD Kačice nevyužívají pouze pro samotné setí řepky. Na jaře je agregován s neseným rozmetadlem a přihnojuje pozemky během regeneračního přihnojení, následně se pohybuje i na jámě během dusání senáží, po žních se zapojuje do prvotního zapravení posklizňových zbytků s dvanáctimetrovým diskovým podmítačem, následuje setí meziplodin, zakládání porostů řepky nebo příprava pod pšenice. QUADTRAC 620 tak v podniku našel rozsáhlé využití a za rok „natočí“ více než 1 000 motohodin.

Pro více informací o zkušenostech z nasazení pásového traktoru QUADTRAC s univerzální nástavbou si přečtěte i příběh prvního takového uživatele, podniku AGROLA Kožušice, nebo se podívejte na náš agronomický prospekt výhod našich pasových traktorů MAGNUM AFS CONNECT Rowtrac a QUADTRAC, který můžete stáhnout zde.

QUADTRAC v podniku AGD Kačice