Rozmetadlo DCM a optický skener Augmenta nám meziročně uspořily 370 tisíc

Článek z Agroportal24h. V AGEKO meziročně uspořili 370 tisíc Kč díky rozmetadlu DCM se sekční kontrolou a skeneru Augmenta pro variabilní aplikaci. Augmenta vykázala úspory v hnojivech 14 %.
Firma AGEKO, spol. s r.o. sídlí na Mělnicku v Dušníkách nad Vltavou. „Hospodaříme na 750 ha zemědělské půdy. Na 45 ha máme chmelnice, na 150 ha orné půdy pěstujeme řepku a zbytek tvoří pšenice a ječmen, který střídáme v osevním postupu,“ uvedl Pavel Hurdík. Firma se zabývá nejen zemědělskou činností, ale i poskytováním ubytování a provozem restaurace.

Společnost AGRI CS a.s., středisko Tišice do firmy AGEKO před lety dodala sklízecí mlátičky a traktory Case IH. Před třemi lety tři traktory Steyr pro provoz ve chmelnici a před dvěma lety traktor Case IH Puma 240 s rozmetadlem hnojiv DCM a optickým skenerem Augmenta. Právě na poslední jmenovanou soupravu se členové redakce Agroportal24h.cz zajeli podívat přímo na pole, kde probíhalo regenerační hnojení ječmene močovinou v dávce 180 kg/ha. Souprava ročně dvakrát pohnojí většinu obhospodařované plochy.

 

Skenování porostu skenerem Augmenta v reálném čase


Postřiky na farmě provádí starší samojízdný postřikovač s pracovním záběrem třicet metrů. Hnojení močovinou taktéž probíhalo do záběru třicet metrů. V AGEKO před pořízením skeneru Augmenta neměli žádné zkušenosti s variabilním hnojením.
„Optický skener funguje tak, že máme na traktoru 6 kamer, které v reálném čase snímají porost před traktorem a na základě zjištěných údajů je automaticky snižována nebo zvyšována dávka hnojiva. 70 % polí máme na písku, kde máme horší vzcházivost. A právě na těchto plochách je nejvíce patrné, jak Augmenta a rozmetadlo DCM dávku snižuje/zvyšuje podle aktuální potřeby."
Pavel Hurdík, AGEKO spol. s r.o.
Optický skener Augmenta se snadno instaluje na jakýkoliv traktor nebo postřikovač a je přenositelný. Optický skener se skládá z multispektrálního kamerového systému (s rozlišením 4K) a snímačů pro snímání množství slunečního svitu a polohy slunce. Traktor Case IH Puma 240 měl skener umístěn na přední části střechy. Zařízení komunikuje bezdrátově pomocí vlastní wifi sítě s tabletem uvnitř stroje. Tablet obsluze poskytoval přehled o procesu hnojení. Augmenta za pomocí softwaru s umělou inteligencí skenuje a analyzuje zdravotní stav plodin centimetr po centimetru před strojem.
Optický skener Augmenta umožňuje vytvářet mapu vegetačního indexu (AUG Index), a to i za velmi proměnlivých podmínek. Na jejím základě pak dochází k určení variabilní dávky pro aplikaci dusíkatých hnojiv (N VRA). S pomocí umělé inteligence systém řídí i nástroj Variable Control (VR). Ten automaticky aplikuje jen takovou dávku hnojiv, jakou daná část pole potřebuje, čímž optimalizuje stav plodin a minimalizuje výskyt nežádoucích vlivů na životní prostředí. Získaná data (vypočtená potřebná dávka hnojiva) jsou v reálném čase okamžitě přenášena do připojeného rozmetadla a hnojivo je z jednotlivých sekcí rozmetadla aplikováno na pole. Systém umí pracovat až se 128 sekcemi. Naměřená data lze navíc kombinovat s předem připravenou aplikační mapou.
Výhodou optického skeneru Augmenta je také to, že analýza plodin probíhá v reálném čase a majitel nemusí pracovat s mapovými podklady a satelitními snímky. Pavel Hurdík měl možnost porovnat výsledky ze skeneru se satelitními snímky daného pole. Výsledkem bylo, reagování skeneru na změny v porostu tam, kde to označovaly i satelitní snímky. Tím si v praxi ověřil přesnost skeneru.
Data z optického skeneru Augumenta jsou automaticky přenášena na cloudový portál pro usnadnění další správy a analýzy, kde s nimi dále pracuje agronom. Webový portál v českém jazyce umožňuje sledovat jednotlivá pole. Je například možné zobrazovat mapu vegetačního indexu, snímky oblastí zájmu detekované umělou inteligencí v rozlišení 4K, stahovat vygenerovaný detailní report pozemku či importovat nebo exportovat soubory ve formátu Shapefile. Kromě pole lze dohlížet i na stroje – jejich pozici, počet zpracovaných hektarů a analyzovat jejich produktivitu. Zajímavou funkcí je sledování návratnosti investice.

Jednoduché nastavení rozmetadla DCM

Jak už bylo zmíněno, o rovnoměrnou distribuci hnojiva se stará rozmetadlo hnojiv DCM, které je vybaveno tenzometrickými vahami spolupracujícími se skenerem. Váhy zajišťují dodržení aplikační dávky při změnách pojezdových rychlostí a také variabilní hnojení bez nutnosti kalibrace. Samotné vážení probíhá 3x za sekundu a je průměrováno pro eliminaci vlivu terénu. Díky této vlastnosti neovlivní nerovnosti terénu skutečnou aplikovanou dávku hnojiva. Modulace dávky aplikovaného produktu je možná u rozmetadel DCM pro každý kotouč zvlášť. To znamená jinou dávku pro pravou a levou stranu. Rovnoměrný příčný rozhoz na požadované místo pozemku při práci v členitém terénu zajišťují kartáčové clony umístěné mezi výpadovým otvorem násypky a rozmetacím ústrojím. Slouží k vedení aplikovaného produktu a pro dopad na požadované místo rozmetacího kotouče.
„K rozmetadlu DCM jsme dostali mobilní aplikaci, kde si zadám typ hnojiva, velikost jednotlivých frakcí a záběr. Aplikace následně ukáže přesné parametry pro nastavení rozmetadla,“ pochvaloval si Pavel Hurdík. Nastavení rozmetacího ústrojí danému typu hnojiva usnadňuje systém, pomocí něhož se přizpůsobí lopatky rozmetadla aktuálním podmínkám. Na rozmetacích lopatkách se nastavuje jejich úhel a aktivní délka.

Reference - DCM a Augmenta, Pavel Hurdík