Rozšíření vlastních středisek AGRI CS a.s.

Rozšíření prodejní sítě AGRI CS o nové středisko AGRI CS Kněževes.

K 1. lednu 2021 došlo ke spojení společností AgroZES s.r.o. a AGRI CS a.s. Nástupnickou organizací se stala  společnost AGRI CS a.s. s tím, že  celý tým společnosti AgroZES s.r.o. bude i nadále zajišťovat prodejní a servisní služby svým zákazníkům v regionu Rakovnicka.  
 
Tímto krokem bychom chtěli posílit naše zastoupení v tomto regionu a zlepšit profesionální služby zákazníkům jak v poradenství při nákupu strojů, tak v oblasti servisních služeb. Věříme, že propojením a synergií činností lépe a efektivněji zajistíme požadavky zákazníků k jejich plné spokojenosti tak, aby se mohli bezstarostně věnovat svému podnikání.

Kontakty na kolegy ze střediska Kněževes naleznete v části PRODEJ a SERVIS nebo na tomto odkazu:

Kontakty na středisko Kněževes