Šetrnost je cesta vedoucí k úspěchu

Sklízecí mlátičky AXIAL-FLOW. Jednička v šetrnosti!
V období letních měsíců přichází na řadu čas sklizně, kdy se zúročí celoroční úsilí a péče, jak o půdu, tak i o samotné porosty. Je důležité, aby nemalé náklady vložené do osiva, ochrany rostlin, hnojiv, mechanizace, pohonných hmot a všeho dalšího, byly přeměny na co největší zisk. V době kdy jednotlivé plodiny dozrají a obsahují ideální hodnoty vlhkosti, nastává ten pravý sklizňový čas a na řadu se dostávají sklízecí mlátičky.
 

Proč uvažovat o sklízecí mlátičce CASE IH?


Ohlédneme-li se na aktuální nabídku sklízecích mlátiček na našem trhu pohledem zemědělce, zdálo by se, že výběrem některé z prestižních světových značek neuděláme chybu.  Všechny porost jistě sklidí. Doba se však v některých ohledech mění. Ve většině zemědělských podniků ubývá kvalifikovaných pracovníků, roste tlak na výkon a kvalitu. Pro výsledek již není klíčový pouze výnos, ale zejména náklady. Nestabilní jsou komoditní trhy a ve spojení se stále rostoucími projevy klimatických změn je zřejmé, že od dobrých k výborným sklizňovým parametrům mohou jednotlivé zemědělce v dalších letech dělit detaily. Detaily, které svým významem mohou zásadně ovlivnit náhled na volbu sklízecí mlátičky.
 

Šetrnost na prvním místě


Zdá se to jako samozřejmost, ale připomeňme si, že ve žních jde hlavně o zrno. O co nejvíce sklizeného zrna v zásobníku a ideálně zrna bez známek poškození. Sklizeň, která má vrátit vynaložené náklady za celý rok, musí přinést ty nejlepší výsledky. Každé zrnko se počítá. Ano je to tak. I když se to zdá jako zanedbatelné, ve výsledku to může hrát významnou roli. Pokud zrno sklízecí mlátička mechanicky poškodí, přichází zemědělec o peníze. Velké množství poškozených zrn je vedlejším produktem při používání tangenciálních nebo hybridních sklízecích mlátiček. Mlátiček, které mají mlácení založeno na principu úderů kovových mlatek do sklízeného materiálu. A to ve zúženém prostoru mezi bubny a mlátícími koši.  Tak poškozené zrno již nelze použít jako osivo, protože už nevyklíčí. To stejné platí pro sladovnické ječmeny. Poškozené zrno řepky ozimé ztratí svoji nejcennější hodnotu a to obsah oleje. Sklizeň hrachu nebo sóji též vyžaduje šetrnost k zrnu, půlky hrachu nebo sóji jsou nežádoucím produktem.

Sklízecí mlátičky CASE IH využívají princip vytírání zrna o zrno, které si lze představit tak jako když vytíráte zrna z klasů mezi dlaněmi. Díky opakované rotaci materiálu okolo rotoru 3-5x 360° není nutné používat agresivních rázů, ale naopak s větším prostorem mezi rotorem a koši CASE IH synergicky využívá odstředivé síly, která je až 40x účinnější.

Ekonomické ztráty z potenciálního poškození zrn při sklizni konvenčními sklízecími mlátičkami na většině zemědělských společností mohou dosahovat hodnot v řádu statisíců CZK/sezónu.
 

Úspory, na které by zemědělec neměl zapomínat


Sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow nabízí několik benefitů, které uspokojí požadavky všech, kteří o výběru sklízecí mlátičky rozhodují. Tyto stoje se vyznačují velkou jednoduchostí, od čehož se odvíjí nízké předsezónní náklady. Mohlo by být velmi zajímavé, kdyby se kdokoli uvažující o nákupu nové sklizňové techniky seznámil s reálnými předsezónními náklady na různé značky sklízecích mlátiček. Samozřejmě ve srovnatelných výkonových řadách i srovnatelném sezónním využití. Co ve stroji není, to se nemůže rozbít. A CASE IH Axia-Flow má minimálně o třetinu méně pohyblivých součástí, což hovoří za vše.

Nové výkonné motory červených pomocníků, které splňují nejnovější emisní normy pouze pomoci SCR katalyzátoru s AdBlue bez použití filtru pevných částic, se pyšní nízkou spotřebou a vysokou spolehlivostí. Dosahování nízké spotřeby paliva můžeme prezentovat dostatečným počtem referenčních uživatelů v ČR.
 

Výkonnost při sklizni


Dosahování vysokých hodnot produktivity se stalo synonymem v popisu charakteru sklízecích mlátiček CASE IH. Axiální rotor dokáže zpracovat obrovské množství materiálu a dosáhnout tak velmi vysoké denní výkonnosti. To vše při zachování velmi nízké úrovně sklizňových ztrát a perfektní čistoty zrna v zásobníku.

Pokud se jedná o změny nastavení stroje, tyto změny jsou velmi rychlé a pro sklizňové podmínky maximálně přizpůsobivé. Sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow uživateli umožní rychlou změnu přechodu na různé plodiny během krátké chvíle. Možnost jednoduché výměny mláticích košů umožnuje individuální přistup k jakékoliv sklízené plodině. Nabídka mláticích košů je velmi široká, velice často lze jednotlivé koše kombinovat dle potřeby. Lze se tak přizpůsobit i daným sklizňovým podmínkám, jako je vlhkost nebo stupeň zralosti porostu. Výměna mláticích košů zabere jen několik málo minut. Tato změna pomůže dosáhnout šetrnějšího výmlatu zrna a eliminace mechanického poškození. Rychlost přestavby sklízecí mlátičky CASE IH například na kukuřici a to včetně sít vás velmi mile překvapí.

Každý ze zkušených kombajnérů různých mlátiček jistě někdy „udělal buben“. Ohromný prostor pro přístup, rychlost čištění a reverzace rotoru Axial-Flow snižují v takových situacích prostoje na minimum a denní výkon není ohrožen.
 

Věříme v Axial-Flow


CASE IH v minulosti vizionářsky odstartoval směr vývoje sklizňové techniky. Jsme hrdi na to, že výrobce zůstal věrný technologii jednorotorového systému sklízecích mlátiček.

Dnes dodáváme do malých, středních i velkých zemědělských společností. Výhody Axial-Flow úspěšně využívají i podniky služeb. Od roku 1842 je s logem výrobce spojen orel. Orel prezentující sílu, rozhodnost, odolnost, nadhled a unikátnost.

Trumfů, které vás mohou přesvědčit pro volbu sklízecí mlátičky CASE IH máme hodně. Pro následující žně 2019 k vám přilétá orel bělohlavý s nabídkou sklízecích mlátiček Axial-Flow, které obsahující to nejlepší z více než 175-ti let zkušeností společnosti CASE IH.

V případě zájmu kontaktujte svého autorizovaného prodejce CASE IH nebo se rovnou obraťte na produktového manažera, Ing. Romana Nedomu, e-mail: nedoma@agrics.cz, mobil: +420 725 998 134.