SOUTĚŽ: Nejlepší zážitek s Pumou?

Podělte se, co jste všechno zažili s Pumou v dopravě. Tři nejoriginálnější příběhy vyhrávají.

Podělte se o zážitek s Pumou v dopravě

Napište nám váš nejzajímavější zážitek z dopravy s vaší PUMOU AFS Connect. Jak vám pomohl tento bezkonkurenční model na poli i při převozu různých komodit po silnici? Jaké jsou reakce okolí, když se s touto kráskou proháníte na silnici či po poli? Máte Tractor bumper - a co do něj všechno schováváte kromě nářadí? K zážitku můžete přiložit i fotku. Tři nejzajímavější příběhy odměníme.

Jak si zasoutěžit?

  • Popište jakýkoliv zážitek s traktorem Pumou v dopravě.
  • Do 30.11. vložte komentář pod soutěžní příspěvek na Facebooku CASE IH (CZ). Můžete připojit i fotografii, ale není podmínkou účasti do soutěže. 
  • 1.12. vybereme tři dle našich názorů nejoriginálnější komentáře, jejichž autoři se stanou vítězi. 

Pravidla soutěže

Organizátorem akce je společnost AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče, IČ: 26243334, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B/3582. (dále jen „organizátor“). Akce bude probíhat od 14. 11. 2021 do 1. 12. 2021 nebo do odvolání (dále jen „doba konání soutěže“). Akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím  facebookového profilu Case IH.

Účastník se do soutěže přihlásí komentářem a případně fotografií pod soutěžním postem (fotografie není povinná) nejpozději do 30.11.2021. Den poté, 1.12.2021, vybereme tři nejoriginálnější příběhy. První vyhrává hodinky a poukaz, druhý a třetí v pořadí Puma tričko.

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a má profil na Facebook.com. A zároveň splní uvedené podmínky akce. Každý se může do soutěže zapojit jen jedním postem. V případě, že zařadí více postů, bude do soutěže zařazen pouze první. 

Organizátor bude výherce kontaktovat přes zprávy na Facebooku. Výhru zašle na uvedenou adresu. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během poštovní přepravy. Účastníkům nevzniká právo dárky reklamovat. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Výherci soutěže udělují organizátorovi osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresa (dále jen „Údaje“), a to výhradně pro účely zaslání výher této Akce. Po skončení akce a odeslání výhry jsou poskytnuté údaje evidovány pouze v historii komunikace společnosti Facebook.

Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži rovněž dáváte organizátorovi soutěže právo použít přihlášené fotografie na svoji propagaci. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže, včetně změny doby jejího trvání nebo ukončit soutěž bez náhrady. 

Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.