Systém CTF v podání značky CASE IH

Řešení řízeného pohybu strojů po pozemcích (CTF) od značky CASE IH.
 V posledních letech zažívá zemědělství značnou modernizaci. Zemědělci investují do moderních technologií hospodaření a nakupují zemědělské stroje, které jsou vybaveny systémy pro umožnění práce v tzv. systému precizního zemědělství. Výhoda těchto systémů je již zemědělcům dobře známa, protože jsou si vědomi, že dokážou benefity těchto systémů využít v průběhu celého roku – od prvotního zpracování půdy přes následné setí, ošetřování rostlin až po konečnou sklizeň.

Bohužel ale slýcháme o problémech, které zemědělce v současné době trápí. Jedná se například o špatné výkupní ceny, nedostatek srážek, nízké výnosy a stále častěji se při diskusích se zemědělci setkáváme s tématem utužení půdy. Řadu z těchto věcí nedokáže nikdo z nás ovlivnit. V případě eliminace problémů s utužením půdy má značka CASE IH řešení. Nemusí se jednat pouze o využívání pásových traktorů QUADTRAC a MAGNUM Rowtrac v zemědělských provozech, ale například i o správné naplánování pohybu strojů po pozemcích neboli využívání technologie CTF (Controlled Traffic Farming).
 

Utužení půdy – stále diskutovaný problém


Je známo, že typ půdy v nemalé míře ovlivňuje potenciální výnos plodiny. Řada studií ale poukazuje na fakt, že potenciál výnosu je z velké části ovlivněn právě zhutněním a strukturou půdy na pozemku. Zhutnění půdy má za následek výrazné snížení výnosu, které může v kritických situacích znamenat až 50% degradaci výnosu. Dále znamená technicky, a především finančně, nákladnější řešení při následném zpracování půdy na pozemku. V konečném důsledku znamená pro rostliny překážku v tvorbě kořenového systému, který je základem pro správný růst rostlin, jejich vyrovnanost a absorpci vody a živin rozpuštěných v půdě. Prvotní průjezd traktoru (např. v agregaci s kompaktorem) skrze pole při přípravě půdy vytváří nejvíce zhutnění v celém půdním profilu pod jeho kolejemi. Proto existují způsoby, kterými mohou zemědělci významně omezit další poškození půdy – nemusí se v žádném případě jednat o obtížné nebo nákladné řešení.
 

Řízený pohyb strojů


K eliminaci zhutnění půdy a optimalizaci přejezdů jednotlivých souprav slouží systém CTF, neboli systém řízeného pohybu strojů na poli. Díky tomuto systému si v počítači nebo přímo v navigaci vytvoříme mapy pozemků, kde si v závislosti na tvaru, svažitosti a výskytu překážek (sloupů, skruží) naplánujeme kolejové řádky, po kterých se budou jednotlivé stroje (traktory, sklízecí mlátičky, samojízdné postřikovače aj.) při každé pracovní operaci pohybovat.
Při organizaci práce v systému CTF je nutné počítat s tím, že pracovní šířka závěsných strojů, sklízecích mlátiček a postřikovačů musí být upravena tak, aby na sebe v jednotlivých řádcích navazovala – pracovní záběr strojů musí být vždy v násobcích. 
 

Řešení značky CASE IH pro systém CTF


Předpokladem správného vedení strojů v jednotlivých kolejových řádcích, obzvláště při zpracování půdy a setí, je využívání účinného a spolehlivého korekčního signálu. Značka CASE IH v současné době provozuje v celé Evropě přes 980 referenčních RTK stanic, které svým zákazníkům nabízí profit s maximální přesností ± 2,5 centimetru v návazných jízdách a při opakování jízd i v dlouhodobém horizontu.

Rychlé a spolehlivé připojení na českém trhu nabízí také společnost AGRI CS a. s., která v minulém roce spustila svou vlastní celorepublikovou síť referenčních RTK stanic, díky kterým máte záruku nepřetržitého signálu. Oproti jiným poskytovatelům RTK signálu na českém trhu je řešení společnosti AGRI CS kompatibilní se všemi značkami zemědělských strojů bez ohledu na výrobce.

Automatický systém řízení AccuGuide je dostupný pro traktory CASE IH od modelové řady MAXXUM až po čtyřpásové traktory QUADTRAC včetně sklízecích mlátiček AXIAL-FLOW. Díky automatickému navádění traktoru nebo sklízecí mlátičky šetříte čas a palivo, nezpracováváte stejné místo dvakrát a ve značné míře usnadňujete práci obsluze, která se může více soustředit na kontrolu práce samotného stroje.

Neméně důležitým nástrojem pro správné navazování jízd na souvrati v režimu CTF je systém automatického otáčení na souvrati AccuTurn, který ve spojení se souvraťovým managementem HMC urychluje, a především zvyšuje přesnost obsluhy.

Značka CASE IH se na trhu v oblasti systémů precizního zemědělství profiluje již od roku 1995, kdy zemědělcům představila svůj systém precizního zemědělství AFS. V ucelené nabídce značky CASE IH tak zemědělci najdou systémy manuálního, asistovaného nebo, jak již bylo zmíněno, plně automatického řízení. Přidanou hodnotou systému AFS je pak tvorba výnosových a aplikačních map, informace o vlhkosti plodiny, přehled o pohybu jednotlivých souprav stejně jako informace o jejich výkonu nebo spotřebě paliva.