Traktory CASE IH pro náročné uživatele

V Zemědělském a obchodním družstvu Podhradí potřebují traktory, které dokážou náročné obsluze poskytnout komfort i vyspělé elektronické systémy. Spokojení jsou s modely Magnum, Optum i Puma.
Často se zmiňuje skutečnost, že pro práci s moderními traktory, vybavenými početnými elektronickými systémy, jsou lepší mladí řidiči. Ti jsou přístupnější učit se nastavení traktoru i nářadí na terminálu, využívání systémů precizního zemědělství apod. Nicméně dnes již vyžadují určitou úroveň pohodlí. Jak komfort, tak i vyspělé elektronické systémy dokážou svým obsluhám poskytnout traktory Case IH.

Výrobci Case IH získaly jméno již na začátku devadesátých let minulého století v Evropě traktory řady Magnum, dovážené z USA. Výborně se osvědčovaly v polních pracích, ať to byla řada Magnum 7100, 7200 anebo Magnum 7200 Pro. Podnikem, který si také zvýšil produktivitu v polních pracích s touto řadou traktorů, bylo i Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ se sídlem v jihočeské obci Choustník.
 

Magnum vybudoval dobrou pověst

 

Na obhospodařování dvou tisíc hektarů orné půdy klasickou technologií jsou výkonné traktory zapotřebí. Podnik se nachází v nadmořské výšce 540 až 610 metrů nad mořem, mnoho pozemků je svažitých a vyžadujících tedy tahový výkon navíc. Kromě brambor je v osevním postupu také ozimá řepka, žito, oves, ječmen, ozimá pšenice a jetelotravní směsi a silážní kukuřice pro výrobu objemných krmiv. Podnik chová 550 kusů skotu s tržní produkcí mléka. Z toho důvodu jsou zapotřebí každoročně vyaplikovat velké objemy kejdy.

Traktory Magnum uvedených modelových řad začaly brzo doplňovat i traktory Case IH střední výkonové třídy a traktory značky Steyr. Postupně ale tyto traktory začaly zastarávat a tak je podnik vyměňoval za nové. Tak mohl přijít v roce 2005 nástupce starších Magnumů, Case IH Magnum 310, který měl pod kapotou již šestiválec FPT Industrial o objemu 8,7 l. K pohodlí obsluhy přispěla i větší kabina s modernějším interiérem, odpružení přední nápravy a elektrohydraulické ovládání převodovky Powershift.

Puma s plynulou převodovkou se podepsala na vyšší kvalitě krmení

Rovněž i ve střední výkonové třídě probíhala v podniku modernizace. Především pro práci s postřikovačem, novým neseným rozmetadlem minerálního hnojiva a k dopravě byly pořízeny dva traktory Case IH - Puma 165 CVXDrive a větší Puma 200 CVXDrive. I tyto stroje znamenají velký posun vpřed.

Plynulá převodovka značně zjednodušuje práci řidiči, který si již nemusí lámat hlavu s volbou převodového stupně a otáček motoru. Obsluhy se s traktorem s plynulou převodovkou sžily velmi rychle. Výhody plynulého pojezdu se pracovníci podniku rozhodli využít i pro práci s krmným míchacím vozem, který od roku 2022 dostal na starosti nový traktor Case IH Vestrum 130 CVX. Vhodně se tak využila možnost výbavy plynulou převodovkou i u traktorů Case IH nižší střední výkonové třídy. Podle slov majitelů se plynulý pojezd traktoru podepsal na vyšší kvalitě krmení.

Značné úspory díky navigacím

Další velice užitečnou výbavou jsou navigační systémy. Nejenže odebírají řidiči nutnost neustálé koncentrace na řízení traktoru, zároveň přináší rozsáhlé úspory. Zvláště v podmínkách členitých a nepravidelných pozemků je přínos navigací velmi výrazný. Uspoří se přípravky na ochranu rostlin, drahá hnojiva, osivo, ale i palivo, náklady na náhradní díly a čas. Absencí přehnojování či nedohnojení se také porosty vyvíjejí rovnoměrněji. Traktory Case IH Puma CVXDrive jsou vybaveny navigací, využívající korekční signál RTK, takže pracují s přesností +- 2,5 cm.

​S novými traktory přišla vyšší produktivita práce i lepší pohodlí pro obsluhy. Mladí řidiči v podniku se moderní elektroniky nebojí – využívají všech systémů na maximum. Obsluhy traktorů Case IH Puma CVX s oblibou využívají souvraťové automatiky HMC II, zvláště při práci s postřikovači. Celou nahranou sekvenci úkonů si mohou zobrazit na terminálu a i u stojícího traktoru dle potřeby editovat.

Case IH jsou traktory, na které je spoleh

Spolehlivost u nových traktorů zůstala na tradiční velmi dobré úrovni. Průkopníci dobrého jména, „hranaté“ traktory Case IH Magnum, ale v podniku stále slouží – i když již spíše pro lehčí činnosti. Case IH Magnum 7250 Pro má odpracováno již třicet dva tisíc motohodin, převážně v těžkých polních pracích, a jeho kolega se této metě přibližuje.

Na základě spokojenosti s provozem traktorů Case IH byl v letošním roce pořízen další traktor, a to konkrétně Optum 300 CVXDrive AFSConnect. Jakmile byl novotou se lesknoucí traktor na jaře 2023 uveden do provozu, ihned se dal do práce – konkrétně do dopravy a aplikace kejdy spolu s cisternou o objemu 16 000 litrů. V této činnosti nahradil dosluhující traktor Case IH Magnum 7220 s výkonem 225 k. Skok kupředu je obrovský – ve všech směrech.

Více práce za stejnou dobu


Zkušení praktici si provedli jednoduché porovnání traktorů Magnum 7220 a Optum 300 CVXDrive AFSConnect v dopravě a aplikaci kejdy. Nový Optum 300 CVXDrive AFSConnect zvládl po shodné trase za shodnou dobu dopravit více cisteren při výrazně nižší spotřebě paliva. A to přesto, že jeho šestiválcový motor FPT Industrial N67 má nižší zdvihový objem; je konstrukčně vyspělejší, počítače se podepsaly na optimalizaci spalování nafty, takže dokáže lépe využívat energii z paliva, a hlavně je spřažen s automatickou bezstupňovou převodovkou.

Traktory Optum CVXDrive osazuje Case IH plynulou převodovkou poslední generace, která se oproti starším variantám pyšní řadou úprav. Software dokáže lépe vyhodnocovat situace, kdy motor pracuje jen s dílčím zatížením, a převodovka tak na ně reaguje pohotověji. Systém řízení produktivity APM zabraňuje zbytečnému přetáčení motoru, zvláště při rozjezdech, jako je tomu u traktoru s powershiftovou převodovkou. A samozřejmě každá akcelerace je s plynulým pojezdem mnohem rychlejší, plynulejší a pohodlnější, než s powershiftovou předovkou. Převodovka má čtveřici rozsahů, stejně, jako mají i velké modely řady Puma CVXDrive.

Optum CVXDrive může být zastaven jen sešlápnutím brzdových pedálů a po zastavení ve svahu je traktor i s návěsem udržován bez hnutí na místě díky aktivní klidové regulaci Active Stop. Zpomalování celé soupravy optimalizuje u traktoru Optum 300 CVXDrive AFS Connect v majetku Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ dvojice systémů z oblasti výbavy na přání. Jednak je to patentovaný systém pokročilého brždění s názvem Advanced Trailer Brake, který přispívá ke zvýšení jízdní stability a předchází tzv. “zalomení jízdní soupravy”.

Přínosy tohoto systému se nejvíce projeví při tažení těžkých a velkých přívěsů, lisů, cisteren nebo tažených postřikovačů, zejména na mokrých trávních porostech, podmáčené půdě anebo mokrých silnicích.  Systém sleduje a řídí podmínky jízdy a je-li aktivní, tak automaticky stabilizuje celou soupravu pomocí brzd přívěsu. Kdykoli se řidič rozhodne snížit rychlost pomocí páky pojezdu na loketní opěrce Multicontroller, uvolněním nožního plynu nebo pomocí motorové brzdy, systém odhadne požadovanou sílu zpomalení porovnáním cílové rychlosti soupravy s aktuální rychlostí. Systém poté nastaví brzdnou sílu přívěsu dle snímačů točivého momentu na setrvačníku motoru a informací v řídicí jednotce motoru traktoru. Dalším efektem je zkrácení brzdné dráhy soupravy.

Tím druhým systémem pro zefektivnění dopravy je motorová brzda. V kabině je její přítomnost v traktoru nápadná díky spínači na podlaze. Motorová brzda snižuje opotřebení provozních brzd traktoru a kopcovitý terén její efekt ještě znásobí.

Traktory Optum CVX Drive jsou nejen výkonné, ale zároveň i univerzálně využitelné

Traktor Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ tak bude využíván kromě dopravy a polních prací také při sklizni pícnin s žací kombinací o záběru devíti metrů. Vhodně se přitom využije přední tříbodový závěs a vývodový hřídel. Ten má dvojici otáček 1000 a 1000E, takže i s kombinací žacích strojů v obou závěsech traktoru bude možný provoz při snížených otáčkách motoru. Dále se Optum 300 CVX Drive vhodně využije i na polní práce, jako například práce s naorávačem před separací půdy při výsadbě brambor. Při práci na poli tento traktor využívá plně integrovaný navigační systém Case IH AccuGuide s přesností +- 15 cm.

Traktory značky Case IH kompletně pokrývají v podniku Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ oblast výkonů 110 až 310 k. Pro jejich řidiče představují vysoce komfortní pracoviště, kde mohou pohodlně trávit i dlouhé pracovní dny. Traktory tak perfektně vyhovují představám vedení podniku, které vybírá traktory podle představ svých zaměstnanců. Tím, že všechny traktory jsou od jednoho výrobce, mohou řidiči snadno přesednout do jiného a hned jet. Dodavatelem traktorů Case IH na podnik je společnost UNIAGRA CZ a.s. se sídlem v Týnu nad Vltavou.