Letní fotosoutěž se sklizňovou technikou CASE IH

Soutěžte s námi na Facebooku o nejlepší fotku z letošní sklizně. Vedle úrody, můžete sklidit i zajímavé ceny!

Nafoťte letošní sklizeň s CASE IH a vyhrajte!

 
Přichází nejdůležitější a bezesporu nejnáročnější období v roce každého zemědělce. Jak ho prožíváte Vy?
Nafoťte sklizňovou techniku CASE IH v akci a podělte se s námi o fotografie z letošní sklizně.
Můžete vyhrát model kombajnu CASE IH 9250 a další zajímavé ceny od AGRI CS
  • Zašlete nám fotografii Vaší sklizňové techniky CASE IH v akci.
  • Své vlastní fotografie zasílejte na e-mail rihova@agrics.cz.
  • Do emailu nezapomeňte uvést jméno a příjmení autora, místo pořízení snímku. 
  • Maximální velikost fotografie by neměla přesáhnout 5 MB.
  • Veškeré zaslané fotografie zveřejníme na Facebooku CASE IH (CZ).
  • Odměněno bude celkem 5 soutěžících -  čtyři soutěžící s největším počtem reakcí prostřednictvím Facebooku u své fotografie a jednoho soutěžícího, kterého vybere náš tým.
  • Soutěž trvá do 15. srpna 2022.

Pravidla soutěže

Organizátorem akce je společnost AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče, IČ: 26243334, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B/3582. (dále jen „organizátor“). Akce bude probíhat od 20. 7. 2022 do 15. 8. 2022 nebo do odvolání (dále jen „doba konání soutěže“). Akce probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím Facebookového profilu CASE IH (CZ).

Vítězem se stává účastník soutěže, jehož fotografie získá prostřednictvím facebooku CASE IH (CZ) největší počet pozitivních reakcí: "To se mi líbí, Super, Péče, Paráda, Haha". Odměněno bude celkem pět soutěžících - čtyři, kteří získají největší počet zmíněných pozitivních reakcí, a jeden, kterého vybere tým AGRI CS.

Akce se může zůčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky a zároveň splní uvedené podmínky akce. Každý se může do soutěže zapojit jen jednou fotografií. V případě, že přihlásí víc fotografií, bude do soutěže zařazena pouze první.
​Organizátor bude výherce kontaktovat e-mailem. Výhru zašle na uvedenou adresu. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během poštovní přepravy. Účastníkům nevzniká právo dárky reklamovat. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Výherci soutěže udělují organizátorovi osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresa (dále jen „Údaje“), a to výhradně pro účely zaslání soutežních výher. Po skončení akce a odeslání výhry jsou poskytnuté údaje evidovány pouze v historii komunikace společnosti Facebook.

Z účasti jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla soutěže, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům. Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že dosáhl své účasti podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži rovněž dáváte organizátorovi soutěže právo použít přihlášené fotografie na svoji propagaci. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže, včetně změny doby jejího trvání nebo ukončit soutěž bez náhrady.

Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.