Efektivní provoz našich strojů je zásadní pro nás i pro zákazníky

Spokojený zákazník a uživatel naší techniky je pro nás na prvním místě. Nákupem stroje od AGRI CS nezískáváte pouze spolehlivou techniku, ale také profesionální zázemí.
Spokojený zákazník a uživatel naší techniky je pro nás na prvním místě. Nákupem stroje od AGRI CS nezískáváte pouze spolehlivou techniku, ale také profesionální zázemí. Každoročně investujeme do vývoje a vymýšlíme nové služby, abychom dokázali maximalizovat užitek spojený s nabízenou technikou. V balíčku poprodejních služeb máme od roku 2015 také službu CUSTOMER CARE, kterou poskytujeme našim zákazníkům zdarma.
S progresivním vývojem zemědělské techniky a souvisejících systémů precizního zemědělství je důležité dbát na co nejefektivnější práci a komfort našich zákazníků. Z tohoto důvodu vznikla v roce 2015 služba s názvem Customer Care. Jedná se o bezplatnou službu, která je poskytována pro všechny naše zákazníky k nově předaným strojům. Customer Care se vztahuje na traktory značky Case IH a STEYR od modelové řady Luxxum/Multi až po nejsilnější traktor Quadtrac. Dále pak na kombajny Case IH a celé portfolio navigačních systémů, včetně nového skeneru porostu Augmenta. Cílem služby je zaškolení obsluh a předání praktických zkušeností.
V rámci služby Customer Care pomáháme obsluhám strojů například s nastavením ovládání stroje, navigačními systémy, systémy souvraťových managementů, AFS Connect, s mapováním pozemků, využíváním aplikací a dalšími technologiemi. Výsledkem je co nejefektivnější využívání zemědělské techniky a systémů, což zákazníkům přináší úspory po stránce časové, nákladové a agronomické. Reakce zákazníků jsou velice pozitivní, hlavně díky tomu, že často objeví novou funkci svého stroje, kterou před tím neznali, nebo si nebyli jistí, jak ji správně využít.

Jak služba Customer Care probíhá?

Autorizovaný dealer předá nový traktor zákazníkovi a spolu s mechanikem projdou základní ovládání traktoru. Zpravidla po týdnu (záleží na potřebě zákazníka), kdy se zákazník s traktorem seznámí, je poskytnuta služba Customer Care. Tým Atech se domluví se zákazníkem na termínu a dorazí přímo k němu. My jsme se byli podívat na zaškolení obsluhy u traktoru Magnum 380 CVX v podniku Zemědělská výroba Nouza. Traktor dodal náš autorizovaný dealer Uniagra CZ. V Dolní Pěně kolegyně Jana Kubátová z technické podpory Atech vše postupně se zákazníkem prošla, pomohla nastavit souvraťový management a navigaci. Zákazník si vše rovnou vyzkoušel. Zaškolení trvalo přibližně 3 hodiny, vždy záleží na náročnosti systémů a techniky a zdatnosti obsluhy.
Zaškolením služba Customer Care ale nekončí. Zákazníci mohou i nadále využívat jejich výhod, například v případě příchodu nového zaměstnance do podniku, nebo pokud přijdou na další nejasnosti. Tým Customer Care funguje i jako podpora po telefonu. V případě potřeby se zákazník může na technickou podporu obrátit a v mnoha případech lze nejasnosti vyřešit pouze po telefonu. Navíc v období, kdy je na polích relativní klid, pořádá technické oddělení školení a různé semináře, které se mohou konat přímo u zákazníka na farmě nebo na autorizovaném středisku. V rámci těchto školení se nejčastěji zaškolují právě noví zaměstnanci. Například v květnu a červnu pravidelně probíhá po celé ČR školení na kombajny.