SUMO Trio pomáhá v družstvu Morava Pustiměř zvyšovat výnos řepky

Kombinovaný stroj pro zpracování celého půdního profilu, který jedním přejezdem s využitím technologie vertikálního zpracování půdy ozdraví půdu, využívají v družstvu k setí řepky přímo do strniště.
Družstvo Morava Pustiměř obhospodařuje celkem 1100 ha, na kterých pěstuje pro Moravu typické plodiny jako obilí, pšenice nebo kukuřice. Jednou z hlavních plodin, která ovlivňuje výnosy celého družstva je také řepka. Při jejím pěstování naráží v Pustiměři na jeden z hlavních problémů soudobého zemědělství – na sucho. Průměrné srážky v Pustiměři jsou 500 mm, ale není výjimkou léto, kdy srážky klesnou až na 350 mm. Při pěstování řepky se často setkávali s tím, že častější výskyt přísušků snižoval výnos. Zároveň Družstvo Pustiměř obdělává celý sortiment půd. Od lehkých písčitých půd, až po těžké a lesní půdy.
 
Dříve v Pustiměři zpracovávali půdu tradiční orbou. Později přešli podle moderních trendů na minimalizaci a v současné době přechází na podrývání. Jejich cílem je dostat kořeny hlouběji do země, aby si i v suším období dokázali dosáhnout snáz pro vláhu. Začali hledat nové, moderní varianty, které by jim pomohly jejich výnosy zvýšit. Cestu našli ve využití technologie stroje SUMO Trio, který provádí zároveň podrývání i setí.
Sumo Trio je v mnoha ohledech unikátní stroj. Využívá rozdílného charakteru a intenzity zpracování půdy v různých hloubkách. V jednom přejezdu je Trio schopné provést až 6 pracovních operací.  Pozitivní výsledky práce Tria uživatelé potvrzují při pozorování proměn ve struktuře půdy, efektivnějším využití živin, rychlejším rozkladu organické hmoty i zvládání sucha. Důležitou oblastí je také ochrana životního prostředí – Trio eliminuje projevy vodní i větrné eroze a snižuje emise CO2. Největšího ocenění se mu dostane na farmách se složitějšími půdními podmínkami a tam, kde projevy klimatických změn v posledních letech nabývají na intenzitě.
„O technologii jsme se dozvěděli od AGRI CS. Ti představovali SUMO Trio na třech farmách v Čechách. Byli jsme se tam osobně podívat a na první pohled jsme viděli, o kolik jsou rostliny řepky silnější a tmavší. O technologii jsme již něco slyšeli a sami jsme věděli, že je nejvyšší čas na změnu. A tak jsme do toho šli,“ říká předseda družstva Ing. Stanislav Charous, který nepochybuje o tom, že se investice do stroje SUMO Trio družstvu brzy vrátí.
Nejlepších výsledků v Pustiměři dosahují, když sejí řepku přímo do strniště, na půlmetrovou vzdálenost. Prohloubení jde do hloubky až 40 cm, kořeny jsou dostatečně hluboko a rostlina je tak mnohem více odolnější. Řepka má větší potenciál růstu a většího větvení. Díky této technologii se dokázali v Pustiměři i v suchém období vrátit na původní 4 tuny výnosu řepky a očekávají, že v následujících letech bude jejich výnos dále růst.
 
Příjemnou vlastností stroje SUMO Trio je schopnost provést až 6 pracovních operací během jednoho přejezdu po poli. V situacích, kdy pouze zpracováváme půdu, s případným zapravením rostlinných zbytků a hnojiv, jde o úsporu desítek minut na hektar. V případě přímého výsevu, například řepky olejky po sklizni obilovin můžeme ušetřit až 60 minut práce na jednom hektaru. Při zakládání nového porostu můžeme mluvit o úspoře 1 500 Kč na hektaru.

Zaujal Vás stroj SUMO Trio?

Nechte nám kontakt, ozveme se vám.

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.