SUMO Trio

Kombinovaný stroj pro zpracování celého půdního profilu jedním přejezdem s využitím technologie vertikálního zpracování půdy ozdraví půdu, zapraví organickou hmotu a může založit nový porost.

Kombinovaný stroj na zpracování půdy


Trio je v mnoha ohledech unikátní stroj. Využívá rozdílného charakteru a intenzity zpracování půdy v různých hloubkách. V jednom přejezdu je Trio schopné provést až 6 pracovních operací.  Pozitivní výsledky práce Tria uživatelé potvrzují při pozorování proměn ve struktuře půdy, efektivnějším využití živin, rychlejším rozkladu organické hmoty i zvládání sucha. Důležitou oblastí je také ochrana životního prostředí – Trio eliminuje projevy vodní i větrné eroze a snižuje emise CO2. Trio je díky svým přínosům trefou do černého pro všechny zemědělce. Největšího ocenění se mu dostane na farmách se složitějšími půdními podmínkami a tam, kde projevy klimatických změn v posledních letech nabývají na intenzitě.

Chci najít svého prodejce Chci si stroj vyzkoušet

Nejčastější využití u našich zemědělců

ikona ikona

Při zakládání porostů řepky olejky

ikona ikona

Po sklizni brambor, zeleniny, cukrové řepy a kukuřice

ikona ikona

Podzimní předseťová příprava před jarními plodinami (kukuřice/ječmen)

Klíčové vlastnosti

ŘEZACÍ KOLTRY

Dělí rostlinné zbytky a otevírají půdu

Řezací koltry v přední řadě stroje účinně řežou rostlinné zbytky předplodiny, čímž eliminují hrnutí následnými slupicemi. Navíc „otevírají“ vrchní vrstvu půdy pro snížení abrasivního opotřebení vrchní části slupic a podporují zmenšení velikosti půdních agregátů, které Trio při práci vytváří. Řezací koltry jsou určeny pouze pro tažené verze.
PODRÝVACÍ SLUPICE

Ozdravují půdní profil

Podrývací slupice pomocí technologie vertikálního zpracování půdy odstraňují zhutnělé vrstvy z půdního profilu. Geometrie slupic a pohyb půdy po nich eliminuje negativní vynášení kamenů a neúrodné půdy k povrchu. Slupice jsou hydro-pneumaticky jištěné a vypínací tlak lze nastavit dle aktuálních podmínek. Pracovní hloubka slupic je stavitelná do 40 cm.
BATERIE TALÍŘŮ

Míchají a řežou ve vrchní vrstvě

Baterie talířů mají za úkol rozřezat a zapravit posklizňové zbytky předplodin, porost výdrolu a meziplodin i chlévskou mrvu. V této části dochází také ke změně velikosti půdních agregátů a struktura vrchní části půdního profilu je díky talířům jemnější. Talíře jsou uloženy na domečcích v párech, což snižuje možnost případného ucpávání stroje.
PŮDNÍ PĚCH

Zpětně konsoliduje půdu a srovná pole

Konsolidace je nejdůležitější část celého procesu zpracování půdy a jako méně známá bývá často opomíjená a podceňovaná. Úkolem pěchu je zpětně po zpracování půdy jednotlivé vrstvy půdy na sebe navázat tak, aby plně fungoval vodní režim. Zvrásněný povrch půdy rychleji přijímá přívalové srážky a lépe se prohřívá.
SEEDER

Založí nový porost

Příležitostí, jak Trio ještě více využít, může být pro některé uživatele výsevní jednotka SEEDER, která zajistí dávkování, distribuci a vysetí řepky olejky i meziplodin. Řepku s ohledem na fyziologické požadavky vyséváme do pásků, meziplodiny na široko.  Rostliny založené do pásků v dráze slupic využívají všech předností technologie STRIP-TILL.
SUMO SDO

Zaválí po vysetí

Při přímém zakládání porostů lze volit výbavu s vyséváním osiva do pásků na povrch půdy před pěchem nebo za pěchem, kdy je nutné dalším přejezdem osivo zaválet. Další možností ve výbavě Tria jsou výsevní botky SUMO SDO, které osivo přímo uloží do konstantní hloubky a řízeně přitlačí pásek vrchní vrstvy půdy nad osivem. Tím, že nepřivalujeme povrch v celém záběru stroje, nevzchází plevele v meziřadí ve stejnou dobu jako kulturní plodina.
SUMO TRIO

2 v 1

V případě potřeby lze jednoduše demontovat celé sekce talířů a z Tria se rychle stává nesený (3m verze) nebo tažený (3 – 6,5m) podrývák. Díky této zajímavé možnosti tak zemědělci investují do jednoho unikátního stroje, avšak získávají větší příležitost v rozsahu využití Tria a hodnotu dvou strojů v jednom.

Výsledek správné práce

Pouze vertikálně

Jsou-li podrývací slupice svými konstruktéry navrženy s ohledem na potřeby půdy, půda se při správném podrývání pohybuje pouze vertikálně. Vertikální zpracování půdy vytváří homogenní půdní profil, který podporuje maximální rozvoj kořenů a práci mikroorganismů. Při vertikálním způsobu zpracování nedochází k obracení půdy v celém profilu. Rostliny pěstované systémem vertikálního zpracování půdy jsou odolnější proti suchu a využívají více vzduchu a živin v půdním profilu. Výsledkem je vyšší výnos a kvalita.
 

Vyšší výnos

Mnohaleté zkušenosti českých a slovenských zemědělců potvrzují, že tyto stroje pro vertikální zpracování půdy zvyšují výnos pěstovaných plodin. Hodnoty, o které byly výnosy po zavedení těchto technologií vyšší, jsou závislé zejména na specifických lokálních podmínkách. Průměrně zemědělci dosahují u obilovin a  brambor více než 10% nárůst výnosů a u řepky olejky, kukuřice, cukrové řepy až 30% nárůst výnosů.
 

Úspora času

Příjemnou vlastností Tria je schopnost provést až 6 pracovních operací v 1 přejezdu po poli. V situacích, kdy pouze zpracováváme půdu, s případným zapravením rostlinných zbytků a hnojiv, jde o úsporu desítek minut na hektar. Mezi četné využití patří zpracování půdy po kukuřici před setím ozimé pšenice nebo zpracování půdy po sklizni cukrové řepy. V případě přímého výsevu, například řepky olejky po sklizni obilovin, je to 60 min/ha.

 

Úspora nákladů

Náklady spojené s využitím těchto strojů dělíme na primární a sekundární. Za primární považujeme ty, které jsou přímo spojeny s danou prací v reálném čase. Pro příklad lze uvést průměrné snížení nákladů při zakládání řepky olejky o 1.500 CZK/ha oproti konvenčním technologiím. Tuto hodnotu potvrzují uživatelé našich technologií již více než 10 let. Sekundární náklady mnoho zemědělců většinou nekalkuluje. Správně provedené vertikální zpracování má velmi významný vliv na snížené abrazivní opotřebení pracovních orgánů strojů pro zpracování půdy v dalších sezónách, nižší namáhání traktoru (spotřeba nafty, opotřebení motoru, převodovky, koncových převodů, kol nebo pásů), často je vyžadována díky vysoké efektivitě využití živin nižší dodávka hnojení.
 

Proti erozi

Při dodržení technologické kázně nám právě naši zemědělci potvrzují, že technologie vertikálního zpracování půdy účinně chrání to nejcennější, s čím na farmách pracují. A to je půda! Pestrost využití strojů SUMO TRIO je obrovská. Půda díky ozdravení půdního profilu funguje jako rezervoár srážkové vody. Může jít například o zpracování půdy po obilninách s výsevem svazenky vratičolisté, zapravení výdrolu a chlévské mrvy s výsevem řepky olejky, zapravení chrástu a ozdravení půdy po sklizni cukrové řepy či při mnoha dalších užití.
 

Snížení emisí CO2

Scelování pracovních operací do jednoho přejezdu ve spojení s účinnou konsolidací je prokazatelně efektivní cestou ke snížení ztrát půdní vláhy, ale také ke snížení produkce emisí ze zemědělství. Mezi nejznámější emise produkované zpracováním půdy patří CO2. Trio má schopnost snížit krátkodobé emise CO2 o desítky %, což poskytuje příležitost v ochraně životního prostředí. Trio snižuje také případné následky snížení obsahu dlouhodobého uhlíku / většinou organické hmoty/ v půdě.  
 

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Počet slupic (ks)
Rozteč slupic (mm)
Maximální pracovní hloubka (mm)
Počet talířů (ks)
Hmotnost základní specifikace (kg)
Agregace
Pracovní záběr (m) 2.4
Počet slupic (ks) 5
Rozteč slupic (mm) 500
Maximální pracovní hloubka (mm) 400
Počet talířů (ks) 18
Hmotnost základní specifikace (kg) 2515
Agregace 3 bod
Pracovní záběr (m) 2.9
Počet slupic (ks) 6
Rozteč slupic (mm) 500
Maximální pracovní hloubka (mm) 400
Počet talířů (ks) 22
Hmotnost základní specifikace (kg) 2855
Agregace 3 bod
Pracovní záběr (m) 3
Počet slupic (ks) 8
Rozteč slupic (mm) 500
Maximální pracovní hloubka (mm) 400
Počet talířů (ks) 23
Hmotnost základní specifikace (kg) 4 220
Agregace K80 nebo 3 bod
Pracovní záběr (m) 4.5
Počet slupic (ks) 9
Rozteč slupic (mm) 500
Maximální pracovní hloubka (mm) 400
Počet talířů (ks) 34
Hmotnost základní specifikace (kg) 8 630
Agregace oko nebo K80
Pracovní záběr (m) 5.5
Počet slupic (ks) 11
Rozteč slupic (mm) 500
Maximální pracovní hloubka (mm) 400
Počet talířů (ks) 42
Hmotnost základní specifikace (kg) 9 100
Agregace oko
Pracovní záběr (m) 6.5
Počet slupic (ks) 13
Rozteč slupic (mm) 500
Maximální pracovní hloubka (mm) 400
Počet talířů (ks) 52
Hmotnost základní specifikace (kg) 10 025
Agregace oko

Služby k dodané technice

ikona ikona

Poradenství

Poradíme vám s výběrem ideálního produktu podle potřeb vás a vaší farmy.
ikona ikona

Finanční péče

Ke stroji vám zajístíme financování, pojištění, záruku nebo vám pomůžeme vyřídit dotace.
ikona ikona

Servisní péče

Nabízíme vám síť autorizovaných servisů po celé republice.
ikona ikona

Náhradní díly

Máme propracovanou logistiku náhradních dílů.
marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.