Zpracujeme a zasejeme řepku jedním přejezdem

Zjistit, jak spokojeni jsou se strojem SUMO TRIO 4,5, jsme se vydali do Čechtic ve Středočeském kraji.
Metodu zpracování půdy spolu se setím znají v Zemědělském družstvu Čechtice již řadu let, v roce 2010 si oblíbili práci podrýváku Great Plains DTX s výsevní jednotkou, neboť nejenom dokázal ozdravit půdu a připravit na další operace, ale také v jednom přejezdu založil výborný porost řepky. U této myšlenky setrvali a rozšířili svoje pracovní nářadí o další obdobný stroj na zpracování půdy, konkrétně kombinovaný stroj TRIO se záběrem 4,5 metrů také s výsevní jednotkou SDO. TRIO vyrábí známá anglická továrna, a to konkrétně SUMO nedaleko města York. Tento anglický výrobce, se kterým má AGRI CS výhradní zastoupení, lpí na kvalitě a robustnosti svých strojů, staví na myšlence ozdravení půdy a pomoci zemědělcům růst, se stejnou filozofií již i AGRI CS působí řadu let na trhu.
Zemědělské družstvo Čechtice hospodaří ve Středočeském kraji na výměře 2 180 hektarů, převážně pěstující ozimé plodiny.  Kromě rostlinné výroby mají také 660 dojných krav holštýnského plemene, vlastní chov býků a jalovic. Zajímavá je také vlastní bioplynová stanice o výkonu 1,2 MW, kterou Zemědělské družstvo také vytápí klíčové budovy v obci, jako je např. škola, obecní dům nebo dům pro seniory. V letošním roce také investovali do sušárny na obilí, která je rovněž vytápěna z této „bioplynky“.  Jak je agronom Zemědělského družstva v Čechticích spokojen s prací stroje SUMO nám odpověděl Michal Zídek.
 
SUMO TRIO je dobrá mašina pro přípravu a setí řepky. V jednom přejezdu si připravíte půdu hluboko pro kořen a zároveň zasejete, díky tomu ušetříte náklady na setí. Zároveň již není potřeba orat. Zvlášť dnes je příprava před setí drahá.  TRIO s výsevní jednotkou zvládne všechny tyto operace levněji s odhadem úspory na hektar kolem tisícikoruny.
Michal Zídek, agronom Zemědělské družstvo Čechtice
Kombinovaný stroj SUMO využívají v družstvu na setí a podzimní práce na poli. Pro setí mají stroj vybaven výsevní jednotkou SDO a využívají výhody jeho podrývacích schopností. „Při setí sundáme ze stroje disky, nastavíme podrývání na hloubku 40 cm a vjedeme přímo do strniště, kde ho podryjeme a přímo jedním přejezdem zasejeme řepku.“  Strniště je již obohaceno dávkou digestátu z předchozí operace. Cílem je dostat  maximální hloubkou pro kořeny. Podrývací verze stroje SUMO TRIO je v družstvu agregována s traktorem o výkonu kolem 350 koní. „Nevyužíváme předtím žádnou podmítku, nevyužíváme žádnou jinou přípravu“, zhodnotil pracovní postup pan Michal Zídek.
„V letošním roce máme průměrný výnos 38 metráků, v loňském roce jsme měli výnos průměrně 44 a v roce předtím zase 46 metráků na hektar. Letos jsme měli problém se škůdci, plus jsme zakládali porosty pozdě.“ Všichni víme, že minulé žně byly opravdu „mokré“ a pro většinu zemědělců natažené. Nevyhnuli se tomu ani v Čechticích. Zároveň čelili problému se slimáky a dalšími brouky, kteří porost velmi poškodili, což se projevilo na menším výnosu. „Letos jsme naopak skončili zně již 5.8., což je z třicetiletého hlediska ukončení žní tady rekord.“

SUMO TRIO je ve družstvu využíváno na podzimní a přípravné práce jako klasický kombinovaný stroj bez výsevního ústrojí. Radličky v družstvu nasadí již mělčeji na hloubku 20 cm a připravují půdy na ozimé ječmene. Půdu zpracují jedním přejezdem a nemusí již vůbec orat. Pro lepší výživovou schopnost půdy ještě zapravují hnůj před samotným setím.
 
Největší předností stroje je podle pana agronoma jeho univerzálnost. „Můžeme ho využít při setí řepky, tak jak potřebujeme. A protierozně. A přitom si s ním můžeme připravit pod zasetí i dalších plodin, jako jsou hlavně ozimy, na jaře ho používáme jako přípravu před sázením brambor nebo před setím kukuřice.“ V družstvu TRIO používají jako podrývák před setím kukuřice. „Nechali jsme si pod kukuřice meziplodinu, kterou jsme z jara zmulčovali nebo postříkali a nalili jsme tam digestát. Následně jsme pole se SUMEM podryli a připravili na setí kukuřice. A letos při bouřkách nebo přívalových deštích,  jsme neměli problém s erozí.“

Zemědělské družstvo Čechtice využívá řadu nových technologií, jako je například optický skener porostů AUGMENTA, o kterém vás budeme informovat v další reportáži.

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.