NirXact

NIRXact je zajímavým doplňkem každé aplikační cisterny, lisu nebo sklízecí řezačky pro jeho snímače zajišťující rozbor vlastností kejdy, digestátu nebo senáže.

Senzor pro rozbor


Přesnost se vyplácí v mnoha oblastech zemědělské výroby. Jinak tomu není ani u stanovení krmné dávky, která musí být bohatá na živiny, nebo v optimální dávce kejdy na hektar, kde zase hodně záleží na obsahu látek obsažených v kejdě nebo digestátu. Pro stanovení obsahu látek lze využít profesionální senzor NIRXact, který na základě snímačů stanovuje obsah jednotlivých složek.

Klíčové vlastnosti

icon icon

ISO BUS PROPOJENÍ

Senzor NIRXact lze propojit s traktorem pomocí technologie ISO BUS, která nevyžaduje žádný další monitor pro ovládání tohoto systému. Vše se zobrazí přehledně a intuitivně na ovládacím monitoru traktoru, jako například u strojů značky CASE IH na dotykovém monitoru AFS Pro 700. Zařízení však lze propojit jednoduše i se stroji nebo výrobci jiných značek, které jsou ISO BUS kompatibilní a jsou vybaveny přijímačem GPS.
 
icon icon

ROZSÁHLÁ OBLAST POUŽITÍ

Senzor pro rozbor živin a látek NIRXact nabízí rozsáhlou škálu použití v oblastech živočišné nebo rostlinné výroby. Velmi efektivní je tento senzor při aplikaci kejdy nebo digestátu, kdy v závislosti na obsahu látek upravuje senzor dávkované množství na hektar. Zajímavé je využití senzoru i pro službaře, kdy můžete svým zákazníkům poskytnout nadstandardní služby v podobě přehledných údajů o sklizených plodinách.
 
icon icon

TECHNOLOGIE NIRXACT

Technologie NIRXact poskytuje vysoce inovativní snímače pracující na vlnové délce blízké infračervenému světlu, které vám umožní dosáhnout zcela nové úrovně přesnosti a efektivity. Senzory NIRXact jsou umístěny přímo na vašich strojích a dokážou měřit vlhkost a nutriční složení sklízených plodin, jako je například obsah sušiny, bílkoviny, škrobu, vlákniny, popelovin a cukru – v reálném čase a s přesností až dvě procenta.
 
icon icon

VYUŽÍVÁNÍ SENZORU NIRXACT

Senzor nabízí řadu výhod dle jeho rozmanitého využití. V oblasti aplikace kejdy se jedná především o snížení pořizovacích nákladů na minerální hnojiva nebo výpočet optimální aplikační dávky. Senzor je schopen aplikovat i maximální dávky dusíku při dodržení stanovených limitů. Při sklizni pícnin nebo siláže pak senzor dokáže provést analýzu až 28 různých druhů plodin, vytvářet výnosové mapy nebo dávat pokyny k úpravě délky řezanky na základě zjištěné vlhkosti.
 

Ke stažení