SUMO GLS

Profesionální podrývák GLS pro travní porosty s využitím technologie vertikálního zpracování půdy pracuje tak, že ozdraví půdní profil s minimálním rozrušením povrchu.

Travní podrývák


Vlivem stále intenzivnějších projevů klimatických změn se také travní porosty dostaly do popředí zájmu zemědělců. Klíčovým parametrem pro kvalitní a výkonné porosty trav není jejich setí, ale vedle ideálních hodnot pH 5,5 – 6,5 je to stav půdního profilu, do kterého jsou vysévány. Speciálně vyvinutý podrývák GLS je velkou příležitostí pro ty, kdo chtějí poctivě připravit perfektní prostředí pro podporu regenerace stávajícího porostu nebo obnovu, kdy spojí ozdravení půdního profilu přímo s vysetím nových trav. GLS je určené pro louky, pastviny, sady a sportovní areály.

Klíčové vlastnosti

OSTRÉ KOLTRY

Rozříznou travní drn

Sekce koltrů v přední linii stroje rozříznou travní drn a otevřou půdu. Ideálně připravená drážka snižuje odpor při vnikání podrývacích slupic do půdy a eliminuje negativní hrnutí drnů i půdy. Hloubku práce koltrů lze centrálně nastavit.
SLUPICE GLS

Ozdravují půdní profil

Speciálně konstruované slupice pro travní porosty podrývají pomocí technologie vertikálního zpracování půdy. Geometrie slupic a pohyb půdy po nich eliminuje negativní vynášení kamenů a neúrodné půdy k povrchu. Slupice jsou hydro-pneumaticky jištěné a vypínací tlak lze nastavit dle aktuálních podmínek. Pracovní hloubka slupic je stavitelná do 35 cm.
HROTOVÝ VÁLEC

Zpětně konsoliduje

Unikátní hrotový válec, vyvinutý právě pro travní porosty, má za úkol zpětnou a pro funkci důležitých půdních a vláhových procesů velmi důležitou konsolidaci půdního profilu. Hroty válce podporují intenzivnější přístup vzduchu do půdy, avšak travní porost po přejezdu GLS vykazuje minimální poškození.
SEEDER

Založí nový porost

Vhodnou doplňkovou výbavou může být pro některé uživatele výsevní jednotka SEEDER, která zajistí dávkování, distribuci a vysetí různých druhů trav již při ozdravení půdního profilu. Doporučujeme doplnit GLS sekcí prutového zavlačovače.
 
POLNÍ SLUPICE

Pro využití i na orné půdě

Pro menší zemědělce může být zajímavou hodnotou fakt, že lze podrývák GLS osadit také slupicemi určenými pro podrývání půdy v běžné rostlinné výrobě. Využití tohoto unikátního stroje lze tímto efektivně a významně zvýšit.
 

Výsledek správné práce

Pouze vertikálně

Jsou-li podrýváky svými konstruktéry navrženy s ohledem na potřeby půdy, půda se při správném podrývání pohybuje pouze vertikálně. Vertikální zpracování půdy vytváří homogenní půdní profil, který podporuje maximální rozvoj kořenů a práci mikroorganismů. Při vertikálním způsobu zpracování nedochází k obracení půdy v celém profilu. Rostliny pěstované systémem vertikálního zpracování půdy jsou odolnější proti suchu a využívají více vzduchu a živin v půdním profilu.
 

Perfektní povrch

Ať už GLS podrývá na loukách, pastvinách nebo sportovních areálech, povrch zůstává při správném seřízení stroje po přejetí podrýváku GLS minimálně poškozený. GLS zanechává pouze úzké drážky po slupici, díky kterým může do půdy účinně pronikat vzduch a cenná vláha.
 

Vyšší výnos

Při správně provedeném ozdravení půdního profilu a jeho načasování v průběhu roku zemědělci potvrzují pozitivní rozdíly v růstu a vyrovnanosti porostu trav. Jde o přirozený efekt správného využití technologie vertikální zpracování na loukách a pastvinách.
 

Zadržování vody

Synergická práce ostrých koltrů, podrývacích slupic a hrotového válce vytváří zdravé prostředí pro rychlou absorpci a zadržování velkého množství dešťových srážek. GLS účinně snižuje tvorbu vodních ploch na loukách i pastvinách. Pro zvýšení efektu doporučujeme pohyb stroje při práci po vrstevnicích. Nejen, že tato skutečnost podporuje ideální prostředí pro vegetaci, ale má také protierozní účinky.
 

Druhová pestrost

Zkušenosti z různých regionů České republiky potvrzují významné navýšení druhové pestrosti rostlin na plochách, které byly ozdraveny pomocí technologie vertikálního zpracování půdy strojem GLS.
 

Zlepšené pH

Vedle celé řady dalších přínosů byly v některých regionech České republiky zjištěny zajímavé změny v hodnotách pH na loukách a pastvinách tam, kde byl využit stroj GLS. 
 

Nižší výskyt hrabošů

Vedle celé řady dalších přínosů byl po použití GLS na loukách a pastvinách vypozorován, v porovnání s nepodrytými plochami, nižší výskyt a tlak hrabošů.
 

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Počet slupic (ks)
Rozteč slupic (mm)
Pracovní hloubka slupic (mm)
Hmotnost (kg)
Pracovní záběr (m) 2.3
Počet slupic (ks) 3
Rozteč slupic (mm) 833
Pracovní hloubka slupic (mm) 100 - 350
Hmotnost (kg) 1 490
Pracovní záběr (m) 2.3
Počet slupic (ks) 4
Rozteč slupic (mm) 580
Pracovní hloubka slupic (mm) 100 - 350
Hmotnost (kg) 1625
Pracovní záběr (m) 2.8
Počet slupic (ks) 5
Rozteč slupic (mm) 580
Pracovní hloubka slupic (mm) 100 - 350
Hmotnost (kg) 1 875

Služby k dodané technice

ikona ikona

Poradenství

Poradíme vám s výběrem ideálního produktu podle potřeb vás a vaší farmy.
ikona ikona

Servisní péče

Nabízíme vám síť autorizovaných servisů po celé republice.
ikona ikona

Náhradní díly

Máme propracovanou logistiku náhradních dílů.
ikona ikona

Finanční péče

Ke stroji vám zajístíme financování, pojištění, záruku nebo vám pomůžeme vyřídit dotace.
marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.