SUMO Mixidisc

Kompaktní talířový podmítač Mixidisc vyniká kvalitní prací v rychlé podmítce po sklizni předplodiny i v předseťové přípravě.
 

Proč si pořídit SUMO MIXIDISC


Mixidisc na první pohled není ničím odlišný od řady talířových podmítačů na našem trhu. Při bližším pozorování jsou však patrné rozdíly, které mohou mnoha zemědělcům vyřešit problémy například s nedostatkem vláhy nebo vzcházením výdrolu. Pomůže také ke snížení krátkodobých emisí CO2 při zpracování půdy. Mixidisc je osazen dvěma řadami talířů, smykovou lištou a pěchem. Na přání lze osadit výsevní jednotkou pro setí meziplodin.

Chci najít svého prodejce Chci si stroj vyzkoušet

Klíčové vlastnosti

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Pro dlouhou životnost

Mixidisc má velmi tuhou konstrukci s třípáteřovým rámem, která zajistí spokojené užívání podmítače po mnoho sezón. Ve spojení s úctyhodnou hmotností je podpořena penetrace stroje i do tvrdé půdy po sklizni.


 
NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Je velmi jednoduché

Obsluha má vždy dokonalý přehled o nastavené pracovní hloubce Mixidiscu. Jednoduše lze upravovat pracovní hloubku v přední části podmítače. Změna hloubky postupným doplňováním nebo odebíráním dorazových podložek má jemný krok.
 
PARALELOGRAMOVÁ OJ

Udržuje stroj ve správné poloze

Ať už změníte pracovní hloubku jakkoli, paralelogramová oj zajistí v průběhu práce konstantní vámi volený sklon stroje k povrchu půdy. Tato přednost podporuje kvalitní práci podmítače.
 
BATERIE TALÍŘŮ

Řežou a mísí

Dvě řady jednotlivě uložených talířů o Ø 500 mm mají za úkol odříznout vrchní vrstvu půdy, dělit půdní agregáty a posklizňové zbytky. Talíře o tomto průměru vynikají vysokou obvodovou rychlostí, což podporuje tvorbu jemnější struktury vrchní vrstvy půdy.
 
Nivelační smyk

Urovná povrch půdy

Nivelační smyk je součástí základní výbavy stroje a svými přínosy efektivně rozšiřuje využití talířového podmítače o pracovní operace, které připravují půdu před setím. A to po podmítce nebo i po orbě. Nivelační smyk je plynule a hydraulicky stavitelný z traktoru a obsluha má díky stupnici dokonalý přehled o nastavení pro práci.
 
PŮDNÍ PĚCH

Zpětně konsoliduje

Konsolidace je nejdůležitější část celého procesu zpracování půdy a jako méně známá bývá často opomíjená a podceňovaná. Velkým přínosem je také vliv pěchu Mutipack na práci s výdrolem a také lepší stabilitu secích strojů v dalších pracovních operacích. Velký průměr pěchu v kombinaci s umístěním škrabek podporuje práci na těžkých půdách.
 
KYPŘIČE STOP

Likvidují stopy traktoru

Zemědělci dobře znají situace, kdy zejména v deštivých sklizňových sezónách vznikají po přejezdu po poli nežádoucí koleje. Aby byla podmítka dokonalá, lze Mixidisc velmi jednoduše osadit kypřiči stop traktoru. Nejenže bude povrch půdy po přejezdu rovný, ale kypřiče pomohou také zdravé půdní struktuře.
 
SEEDER

Založí nový porost

Příležitostí, jak Mixidisc ještě více využít, může být pro některé uživatele výsevní jednotka SEEDER, která zajistí dávkování a distribuci meziplodin. Pro založení porostu zemědělec uspoří náklady i čas a osivo je aplikováno do půdy přímo při základním zpracování, což má příznivý vliv na vzcházení rostlin.

 

Výsledek správné práce

Dokonalá podmítka

Díky vysoké obvodové rychlosti talířů Mixidisc perfektně dělí půdní agregáty a zajistí odříznutí vrchní vrstvy půdy s promísením posklizňových zbytků.
 

Chytře s výdrolem

U Mixidiscu zemědělci jistě ocení rychlost a rovnoměrnost vzcházení výdrolu. Řízené vzcházení výdrolu je v posledních letech, kdy vnímáme stále intenzivněji projevy klimatických změn, a kdy je nutné užívat moderní technologie ve zpracování půdy správně, velmi důležité. Častým benefitem bývá snížení potřeby opakovaných aplikací herbicidu.
 

I po orbě

Většina zemědělců využívá talířové podmítače primárně k první podmítce po sklizni. V situacích, kdy je vhodné šetřit půdní vláhu, je oproti kompaktorům vhodnější využít tyto stroje k předseťové přípravě po různých typech strojů včetně pluhů. Finální urovnání pole zajistí kombinace nivelačního smyku a pěchu.
 

Proti erozi

Povrch, který Mixidisc na poli vytváří, zvyšuje odolnost půdy k větrné i vodní erozi. Zvrásněný povrch snižuje množství odnášených půdních částic větrem a díky přibližně o 40 % větší ploše oproti běžným válcům lépe přijímá vodu při přívalových srážkách.

 

Snížení emisí CO2

Velmi účinná konsolidace, kterou zajišťuje speciálně konstruovaný pěch, je prokazatelně efektivní cestou ke snížení ztrát půdní vláhy, ale také ke snížení produkce emisí ze zemědělství. Mezi nejznámější emise produkované zpracováním půdy patří CO2. SUMO Mixidisc má schopnost snížit krátkodobé emise CO2, což poskytuje příležitost v ochraně životního prostředí.
 

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Verze
Počet talířů (ks)
Pracovní hloubka (mm)
Hmotnost (kg)
Pracovní záběr (m) 3
Verze Nesený
Počet talířů (ks) 24
Pracovní hloubka (mm) 30 - 100
Hmotnost (kg) 2 010
Pracovní záběr (m) 4
Verze Nesený sklopný
Počet talířů (ks) 32
Pracovní hloubka (mm) 30 - 100
Hmotnost (kg) 3 220
Pracovní záběr (m) 5
Verze Tažený sklopný
Počet talířů (ks) 40
Pracovní hloubka (mm) 30 - 100
Hmotnost (kg) 6 860
Pracovní záběr (m) 6
Verze Tažený sklopný
Počet talířů (ks) 48
Pracovní hloubka (mm) 30 - 100
Hmotnost (kg) 7 985
Pracovní záběr (m) 7
Verze Tažený sklopný
Počet talířů (ks) 56
Pracovní hloubka (mm) 30 - 100
Hmotnost (kg) 9 005

Služby k dodané technice

ikona ikona

Poradenství

Poradíme vám s výběrem ideálního produktu podle potřeb vás a vaší farmy.
ikona ikona

Servisní péče

Nabízíme vám síť autorizovaných servisů po celé republice.
ikona ikona

Náhradní díly

Máme propracovanou logistiku náhradních dílů.
ikona ikona

Finanční péče

Ke stroji vám zajístíme financování, pojištění, záruku nebo vám pomůžeme vyřídit dotace.
marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.