MacDon Windrower

Návrat k technologii dvoufázově sklizně s MacDon Windrower

 

Samojízdné řádkovače se v rámci dvoufázové sklizně se v ČR v minulosti již používali, postupně od nich bylo ustoupeno, protože na trh přicházely výkonnější žací stroje, které umožňovaly účinněji upravovat pokos vojtěšky a jetele. V současné době se ovšem pod vlivem legislativních a klimatických změn mnoho zemědělců k technologii dvoufázové sklizně vrací. Někteří z nich byli zvyklí před sklizní porostů provádět jejich desikaci, která napomáhá urychlit dozrávání některých plodin, zvýšit obsah sušiny v píci nebo slouží jako prostředek obrany před šířením infekčních listových chorob. Desikace je dnes v oblasti výroby potravin a krmiv zakázaná. Často se tak sklízí plodiny v nevhodné růstové fázi a nedostatečné kvality, a dochází proto k vyšším ztrátám zrna a vyššímu opotřebení mlátičky.

MacDon Windrower vám pomůže rozšířit vaše období sklizně a poskytne vám více možností, jak riziko okolních vlivů zvládnout. MacDon zdokonaluje koncepci řádkovače již 70 let a mezi jeho hlavní cíle patří rychlejší sklizeň, plně organická sklizeň bez použití chemie, kratší sezóna, alternativa k přirozenému sušení nebo desikaci a lepší dozrávání plodin.

Proč začít přemýšlet o dvoufázové sklizni s MacDon Windrower?

Základní výhody MacDon Windrower

Správné načasování bez chemie

Odstranění chemických aplikací

Řádkováním plodin se spustí přirozený proces vysychání, předsklizňové chemické aplikace jsou eliminovány. Vzhledem k tomu, že zemědělci čelí zvýšenému spotřebitelskému a regulačnímu tlaku na aplikaci chemie, zejména kolem předsklizňového použití glyfosátu a reglonu (pro výrobu potravin a krmiv je dnes desikace již zakázána), představuje Windrower možnost správného načasování sklizně bez použití chemie.
Umístění plodiny na řádek

Správné načasování sklizně

Odseknutí plodiny a umístění na řádek vede k rychlejšímu vysychání ve srovnání s čekáním po aplikaci glyfosátu před sklizní a nabytí účinnosti aplikované chemické látky. S řádkováním (umístěním plodiny na řádek) můžete začít dřív než s přímou sklizní a můžete si tak lépe naplánovat sklizeň.
VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ STROJE

Několik různých adaptérů

MacDon Windrower lze použít při různých sklizňových operacích díky několika různým adaptérům. Jedná se
o využití jak při sklizni pícnin, tak plodin na zrno či semeno. V nabídce nalezete tři základní adaptéry: pásovou lištu, rotační žací stroj a lištu se šnekovým dopravníkem. Pásové lišty MacDon D1 jsou zaměnitelné mezi řádkovačem Windrower a sklízecí mlátičkou. Je možné instalovat pásový shrnovač píce, do budoucna pak například i obraceč píce nebo plečku.
MOŽNOST DVOJITÉHO ŘÁDKU

Zachování výkonu sklízecí mlátičky

U odrůd a plodin s nízkým výnosem nebo v sezóně s nízkým výnosem můžete u řádkovače přemístit pásové dopravníky v adaptéru a umístit dva řádky na stranu vedle sebe. Tím se efektivně zdvojnásobí množství úrody pro sklízecí mlátičku, udržíte výkonnost sklízecí mlátičky a maximalizujete svoji produktivitu.

ZAJISŤETE SI ROVNOMĚRNÉ DOZRÁVÁNÍ ÚRODY

Umístění plodiny na řádek může vyřešit problém s nerovnoměrným dozráváním, například kvůli kopcovitému terénu, nerovnoměrným půdním podmínkám, klimatu, nerovnoměrnému výsevu nebo klíčení plodiny. Plodiny umístěné na řádek nadále dozrávají a rozdíly mezi nimi se srovnají. Seschnutím plodiny dojde k rovnoměrné redukci na správný obsah vlhkosti. Tento proces pomáhá zlepšit kvalitu zrna a může dokonce eliminovat požadavek na sušení obilí po sklizni. Řádkovaní ve správný čas snižuje množství ztrát ve srovnání s přímou sklizní, kde spodní část plodiny často vůbec nedozraje.

MINIMALIZUJTE ZTRÁTY ÚRODY ZPŮSOBENÉ POČASÍM A ŠKŮDCI

Poškození větrem nebo kroupami může způsobit v poslední fázi dozrávání ztráty na úrodě, které jsou vyšší, protože stojící plodina je více náchylná na poškození a zrno propadne až na zem. Tím, že je plodina umístěna na řádek, chrání většinu úrody v posledních dnech až do zralosti, lze tak minimalizovat ztráty. Zrno v horních vrstvách řádku může být poškozeno, ale zůstane v řádku, nepropadne na zem a nevznikají ztráty.

Pro oblasti, které bojují se škůdci, je jednou z nejlepších možností včasná sklizeň. Řešením je pokosit úrodu před tím, než ji škůdci stihnou příliš poškodit. Včasným řádkováním plodiny můžete zabránit poškození úrody a snížit své ztráty.

MAXIMALIZUJTE PRODUKTIVITU SKLÍZECÍ MLÁTIČKY

Pro každý kombajn je ideální sklízet plodinu suchou a ve správné zralosti. Stroj tak může dosáhnout maximální produktivity. Suchá hmota sníží odpor mlátičky, zvýší její průchodnost a výkonnost. Takto suchý materiál se také lépe separuje a čistí. Ztráty za kombajnem jsou minimální, zvyšuje se kvalita zrna v zásobníku a samotný kombajn má také ideální spotřebu paliva. Ne vždy nám ale příroda takovéto podmínky připraví. Odpovědí na nevhodné klimatické podmínky je právě dvoufázová sklizeň.

Windrowery řady M1 jsou vysoce výkonné stroje určené k použití při výrobě sena a pícnin. Vyznačují se schopností efektivně sekat, upravovat a shrnovat plodiny na jeden přejezd.

Mezi klíčové vlastnosti strojů MacDon Widrower patří:

Široký záběr sečení
Díky záběru od 3,9 do 13,5 m pokryjí velkou plochu půdy na jeden přejezd.
Pokročilá technologie sečení
Zajišťuje čistý a rovnoměrný řez a snižuje ztráty plodin.
Vysoce výkonný motor
Poskytují výkon a točivý moment potřebný pro zvládnutí náročných polních podmínek.
Odolná konstrukce
Materiály a komponenty jsou navrženy tak, aby vydržely nároky kladené na produkci sena a pícnin.
Snadné a efektivní ovládání
Uživatelsky přívětivé ovládací prvky, jako je automatické nastavení šířky záběru a hydraulické zvedání shrnovače.
Systém řízení Dual Direction®
Umožňuje přejít z režimu pojezdu po poli na pojezd po silnici během vteřin a jet rychlostí až 45 km/h.
Reverzní ventilátor
Zajišťuje konstantní proudění čistého vzduchu a chlazení motoru a hydrauliky pro jejich efektivní chod.
Noční osvětlení 360˚
Zajišťuje 8 vysoce výkonných LED pracovních reflektorů.

Představení prvního MacDon Windrower v CZ/SK

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.