SUMO DD

Univerzální secí stroj navrhnutý tak, aby pomocí technologie NO-TILL zakládal kulturní plodiny s minimálním narušením půdy. Použití secího stroje SUMO DD má za následek méně přejezdů na poli, což znamená menší zhutnění a také nižší požadavky na tahový výkon, náklady na palivo, práci a strojní zařízení.
 

Secí stroj s technologií No-TILL

No-TILL, nazývaný také jako přímé setí, je způsob založení porostu bez zpracování půdy. Jedná se tedy o přímé setí do strniště předchozí plodiny nebo přímo do zaseté meziplodiny. Tento způsob zakládání porostu vyniká v úspoře vláhy obsažené v půdě, eliminuje vodní a větrnou erozi půdy a velikou mírou snižuje náklady na výsev. Secí stroj rovněž může být použit v případě podmítky nebo připravené půdy. Všechny záběry stroje umožňují současné přihnojení nebo výsev druhé plodiny.
 

Klíčové vlastnosti stroje

Výsevní botka

Ukládání osiva

Osivo je ukládáno do země prostřednictvím jednokotoučové výsevní botky. Disk secí botky otvírá povrch půdy. Vedle disku se nachází ústí semenovodu zakončena otevíracím břitem s karbidovým ostřím, který lze vertikálně posouvat při opotřebení disku. Za výstupním otvorem se nachází gumový jazýček zabraňující odskakování osiva z výsevní drážky. Hloubka výsevu se nastavuje prostřednictvím kopírovacího kola. Toto kolo rovněž slouží k zamezení přílišného rozevření výsevní drážky a porušení její boční stěny. Vzdálenost mezi řádky činí 200 mm.
 
Zahrnující disk

Závěrečná péče

Za výsevní botkou následuje ozubený kovový disk. Jeho úkolem je uzavřít výsevní drážku, přikrýt osivo a přimáčknout. Jeho intenzita závisí na nastavení aretačního čepu nebo muže být zvolená plovoucí poloha, kde působí pouze svojí vahou.
 
Čistící disk

Příprava výsevní drážky

Na přání je možné stoj vybavit ozubeným diskem před výsevní botku. Jeho přínosem je příprava výsevního pásku v případě velkého množství posklizňových zbytků.
 
Paralelogramy

Dokonalé kopírování terénu

Každá výsevní botka je umístěna na paralelogramu pro nezávislou kopíraci terénu. Jednotlivé vozíky obsahují hydraulické válce pro centrální nastavování přítlaku. Toto technické řešení znají zemědělci z přesných secích strojů. V oblasti univerzálních strojů je tímto značka SUMO přínosnou raritou.
 
Velké záběry

Zajišťují maximální výkonnost

Na našem trhu patří secí stroje SUMO s pracovními záběry až 9 m k leaderům technologie NO-TILL a STRIP-TILL. S ohledem na četnost silných, mnohdy pásových, traktorů na naších polích jsou tyto stroje obrovskou příležitostí nejen technologicky, ale také k dosažení vysokých výkonností.
 
Výsevní ústrojí

Jednoduché dávkování

Srdcem secího stoje SUMO DD je patentem chráněné a díky jednoduché konstrukci unikátní výsevní ústrojí ORGA. Tento systém pracuje na principu otáčecího se šneku poháněného elektromotorem. Výsevní ústrojí dokáže dávkovat veškeré plodiny bez nutnosti výměny válečků od 0,5 do 350 kg/ha. Standartní výbavou je automatická regulace dávky podle vlastního GPS snímače rychlosti. Zemědělské farmy, které již hospodaří v rámci precizního zemědělství, jistě ocení možnost výbavy s variabilním dávkováním osiva.
 

Výsledek správné práce

Půdoochraný systém

Jakožto technologie zakládání porostu bez nutné přípravy pole před samotnou operací, dochází k značnému snížení počtu přejezdů po pozemku, což znamená snížení zhutnění půdy. Mezi benefity pokryté plochy v meziřadí patři redukce vodní a větrné eroze půdy. Tento koncept rovněž vykazuje snížené množství ztráty vláhy v důsledku vypařování. Nehledě na to je prokázáno, že pokrytý povrch půdy dosahuje výrazně nižších hodnot teploty, čímž ochlazuje krajinu.
 

Absence plevele

Absence zpracování půdy v meziřadí sebou nese i další benefity. Výskyt strniště, meziplodiny nebo rostlinných zbytků po podmítce eliminuje růst plevelů vedle kulturní rostliny. Díky tomu je snížená potřeba chemických prostředků k jejich odstranění, což znamená finanční úspory.
 

Úspora nákladů a času

Primární úspory jsou dosahovány prostřednictvím nižší spotřeby paliva – menší tahová náročnost stoje, sníženým počtu nebo eliminace jakékoliv přípravy půdy a vyšší výkonnosti stroje. Mezi další úspory spadá snížení aplikace fungicidů a herbicidů. A v neposlední řadě snižuje nároky na množství lidské práce.
 

Ochrana životního prostředí

Snížený počet přejezdů znamená kromě finanční úspory také snížení produkce CO2 ze spalovacích motorů, ale také snížení krátkodobých emisí CO2 z půdy vlivem eliminace pohybu s půdou. Své přínosy má i větší vzdálenost mezi jednotlivými osetými řádky. Díky větším mezerám mezi rostlinami je porost „profukován“ větrem. Zemědělci zaznamenávají nižší výskyt chorob a sníženou spotřebu fungicidů

Varianty zásobníků dle velikosti farem

Zásobník osiva

Vzadu nesený

Pro 3 m verzi secího stroje DD je nejpoužívanější volbou zemědělců zásobník osazený za traktorem, který je dimenzovaný na objem 1 900 litrů osiva. Ideálním traktorem pro tuto verzi jsou modely nad 120 HP.
 
Zásobník osiva

Čelně nesený

Nižší nároky na energetický prostředek vyžaduje ve 3metrová nebo 4metrová sklopná varianta pouze s pracovními orgány DD botek a čelně umístěným zásobníkem osiva s kapacitou 1 900 litrů.
 
Zásobníky osiva/hnojiva

Tažená verze

Pro pracovní záběry 4 a 5 jsou k dispozici v tažené verzi zásobníky o objemu 3 000 litrů, pro záběry 6, 8 a 9 m jde o zásobník o objemu 3 600 litrů.  Centrální zásobník je vždy umístěn na silném rámu. Celý objem zásobníku může být použit pro osivo nebo lze zvolit dělení v poměru 50:50 pro osivo/hnojivo, případně dva různé druhy osiva.
 
Zásobníky osiva/hnojiva

Tažená verze

U tažené verze je možné k secímu stroji DD dodat také navíc čelní zásobník pro hnojivo s umístěním do čelní hydrauliky traktoru nebo u čtyř pásových traktorů nad nádrž paliva, popřípadě do tříbodového závěsu traktoru. Centrální zásobník secího stroje tak může sloužit pouze pro osivo, pro dva druhy osiva, případně pro osivo/hnojivo.
 

Co je technologie Strip-till a No-till?

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Objem zásobníku (l)
Meziřádková vzdálenost (mm)
Počet vozíků (ks)
Hmotnost (kg)
Pracovní záběr (m) 3
Objem zásobníku (l) 1 900
Meziřádková vzdálenost (mm) 187,5
Počet vozíků (ks) 16
Hmotnost (kg) 2700
Pracovní záběr (m) 4
Objem zásobníku (l) 3 000
Meziřádková vzdálenost (mm) 200
Počet vozíků (ks) 20
Hmotnost (kg) 6789
Pracovní záběr (m) 5
Objem zásobníku (l) 3 000
Meziřádková vzdálenost (mm) 200
Počet vozíků (ks) 25
Hmotnost (kg) 7797
Pracovní záběr (m) 6
Objem zásobníku (l) 3 600
Meziřádková vzdálenost (mm) 200
Počet vozíků (ks) 30
Hmotnost (kg) 9050
Pracovní záběr (m) 8
Objem zásobníku (l) 3 600
Meziřádková vzdálenost (mm) 200
Počet vozíků (ks) 40
Hmotnost (kg) 10330
Pracovní záběr (m) 9
Objem zásobníku (l) 3 600
Meziřádková vzdálenost (mm) 200
Počet vozíků (ks) 45
Hmotnost (kg) 11448

Služby k dodané technice

ikona ikona

Poradenství

Poradíme vám s výběrem ideálního produktu podle potřeb vás a vaší farmy.
ikona ikona

Servisní péče

Nabízíme vám síť autorizovaných servisů po celé republice.
ikona ikona

Náhradní díly

Máme propracovanou logistiku náhradních dílů.
ikona ikona

Finanční péče

Ke stroji vám zajístíme financování, pojištění, záruku nebo vám pomůžeme vyřídit dotace.
marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.