SUMO Multipacka

Půdní pěch s přidanou hodnotou
 

Proč si pořídit půdní pěch


Konsolidace je podle názorů zkušených pedologů nejdůležitější část celého procesu zpracování půdy a jako méně známá bývá často opomíjená a podceňovaná. Úkolem půdního pěchu je zpětně po zpracování půdy jednotlivé vrstvy půdy na sebe navázat tak, aby plně fungoval vodní režim. Tedy kapilární vzlínavost v období sucha a příjem srážek s prostupem vody půdním profilem při přívalových deštích. Máme zkušenosti s tím, že zvrásněný povrch půdy po SUMU rychleji přijímá přívalové srážky a lépe se prohřívá. Do zvrásněného povrchu půdy lze při dodržení technologických postupů přímo sít univerzálními i přesnými secími stroji.
 

Klíčové vlastnosti stroje

Vlastní produkt

Pro zdravou půdu

Unikátní pěchy Multipacka byly vyvinuty na základě požadavků zákazníků a jsou vyráběny ve vlastním výrobním závodě SUMO Ltd. Melbourne, UK. Správné parametry Multipacky pomáhali vytvářet agronomičtí odborníci z Velké Británie s cílem vyřešit zemědělcům jejich výzvy v oblasti práce s vláhou a výdrolem.
Velké průměry pěchů

Pro kvalitnější práci

Velké průměry pěchů Multipacka, dle modelu až 800 mm precizně konsolidují půdní profil a umí perfektně srovnat pole. Nižší obvodová rychlost zklidňuje soupravu při práci a snižuje míru abrasivního opotřebení materiálu, což ve výsledu snižuje provozní náklady zemědělské výroby.
Jednoduchá konstrukce

Pro snadnou výměnu dílů

Segmentové prstence Multipacky jsou k pěchu přišroubovány imbusovými šrouby. Prstence jsou po obvodu na průměru pěchu dělené. Tyto skutečnosti přispívají k rychlé a snadné výměně opotřebitelných náhradních dílů a zkrácení neproduktivní doby při údržbě stroje.
Adaptabilní produkt

Pro podporu provozu strojů SIMBA

Výrobce SUMO Ltd. ve spolupráci s týmem AGRI CS a.s. připravil řešení také pro uživatele starších strojů SIMBA / Great Plains, kterých jsou v České Republice a na Slovensku v provozu stovky kusů. Mezi modely stroje, na které je možné objednat kompletní pěchy včetně domečků a škrabek patří SIMBA X-Press, SIMBA SLD a SIMBA SL.

Výsledek správné práce

Proti erozi

Při dodržení technologické vzniká na povrchu půdy zvrásněný profil, který je přibližně o 40% větší než uválená plocha běžně používanými válci. Větší plocha povrchu půdy za předpokladu zdraví půdní struktury velmi dobře přijímá i intenzivní srážky a půdní profil tak funguje jako rezervoár srážkové vody. Takto upravený povrch dobře odolává také větrné erozi.

Snížení emisí CO2

Scelování pracovních operací do jednoho přejezdu ve spojení s účinnou konsolidací pěchem je prokazatelně efektivní cestou ke snížení ztrát půdní vláhy, ale také ke snížení produkce emisí ze zemědělství. Mezi nejznámější emise produkované zpracováním půdy patří CO2, což poskytuje příležitost v ochraně životního prostředí.
marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.