SUMO Multipress

Multifunkční radličkový stroj pro předseťovou přípravu, podmítku a kypření půdy až do hloubky 25 cm.

Výhody radličkového stroje

SUMO Multipress vykonává výbornou práci během přípravy půdy před založením nového porostu. Svojí konstrukcí velmi dobře urovnává hrubou brázdu a připravuje seťové lůžko. Rovněž se tento stroj využívá pro podmítku strniště po sklizni. Šípové radličky pro podříznutí celého profilu, úzká dláta pro kypření do větší hloubky.

Klíčové vlastnosti stroje

3 řady radliček

Intenzivní zpracování půdy

Tři řady radliček zajišťují zpracování půdy v celém záběru stroje a současně velkou průchodnost posklizňových zbytků. Rozteč jednotlivých radliček činí 300 mm. K dispozici jsou 310 mm široké šípové radličky nebo volitelná dláta o šířce 60 mm pro kypření půdy. Pracovní hloubka muže být nastavena až na 25 cm. Jednotlivé pracovní orgány mají nezávisle jištění prostřednictvím pružin. Změna hloubky zpracování je plynule nastavována z kabiny stroje.

Nivelační smyk

Urovnání povrchu

Nivelační smyk je součástí základní výbavy stroje. Jeho přínosem je efektivní urovnání zpracovávaného povrchu půdy. Rovněž navádí zbylé hroudy hlíny pod ostrou hranu pěchu, který je rozdrobí. Nivelační smyk je nastavován hydraulicky z kabiny traktoru.

Půdní pěch

Drobení a konsolidace

Konsolidace půdy je často opomíjená a podceňována pracovní operace zpracovávání půdy. Tento proces obnovuje vodní režim v půdě. Výběr válce na míru podle vašich podmínek. Nejčastější volbou je válec Multipack nebo dvojité válce Sharp.

Seeder

Založí nový porost

Příležitostí, jak Multipress ještě více využít, může být pro některé uživatele výsevní jednotka SEEDER, která zajistí dávkování a distribuci meziplodin. Založením porostu při současném zpracování půdy zemědělec šetří náklady, čas i potřebnou vláhu.

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Počet slupic (ks)
Verze
Hmotnost (kg)
Pracovní záběr (m) 3
Počet slupic (ks) 10
Verze Nesený
Hmotnost (kg) 2440
Pracovní záběr (m) 5
Počet slupic (ks) 16
Verze Tažený sklopný
Hmotnost (kg) 6950
Pracovní záběr (m) 6
Počet slupic (ks) 20
Verze Tažený sklopný
Hmotnost (kg) 7770

Výsledek správné práce

Vytvoření kvalitního seťového lůžka

Tři řady šípových radliček zpracují půdu v celém záběru stroje.  Následuje pružná smyková lišta jejíž přínosem je efektivní urovnání zpracovávaného povrchu půdy. Rovněž navádí zbylé hroudy hlíny pod ostrou hranu pěchu, který je rozdrobí. Výsledkem je kvalitně připravené seťové lůžko.

Proti erozi

Dvojitý válec Sharp zanechává zvrásnělý povrch půdy, čímž se zvětší jeho plocha je až o 40 %. Díky rýhám v povrchu dochází k zadržení vody a jejímu vsakování do profilu země, kde je následně připravena pro budoucí rostliny.

Za sklízecí mlátičkou

V případě použití při zpracování strniště dochází k rovnoměrnému promíchání posklizňových zbytků v horní vrstvě. Tímto je docíleno rychlí a stejnoměrný start výdrolu. Osadí-li se stroj úzkými dláty, můžeme kypřit až do hloubky 25 centimetrů.

Snížení emisí CO2

Často opomíjenou součástí půdozpracujících strojů je pěch. Nejen že finalizuje profil povrchu půdy, ale také obnovuje vodní režim v půdě a pomáhá snižovat krátkodobé emise CO₂ ze země. Správnou konsolidací je docílena úspora organických látek v půdě.

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.