SUMO Strake

Vysokorychlostní polní brány ideální pro mělkou podmítku. Nezbytný stroj pro minimalizaci pracovních procesů na poli nebo při metodě stip-till a no-till. Rovněž se stoj využívá k revitalizaci travních porostů.
 

Výhody polních bran

Všestranný stroj, který nabízí mnoho výhod a umožňuje provádět řadu posklizňových kultivačních procesů. Operace může být prováděna vysokou rychlostí s minimální spotřebou paliva. Kromě rovnoměrného rozmístění posklizňových zbytků, také stroj svým přejezdem narušuje stébla strniště, což přerušuje kapilaritu a eliminuje výpar vody. Masivní wolframové hroty narušují povrch půdy a zapravují výdrol pro následné vyklíčení. Oproti běžným talířovým nebo radličkovým kypřičům používaných k tomuto účelu se půda nemíchá, tudíž nevysušuje. STRAKE rovněž účinně redukuje populaci slimáků a hrabošů.

Chci najít svého prodejceChci si stroj vyzkoušet

Klíčové vlastnosti

Wolframové hroty

Vysoká odolnost a životnost

Pracovní orgány tvoří 6 řad pružných elementů s wolframovými hroty.  Masivní wolframové hroty o šířce 15 mm na pružných elementech umožňují práci v těžkých podmínkách a rovnoměrně rozmisťují posklizňové zbytky. Jedná se pouze o povrchové zpracování půdy, nezbytné pro klíčení výdrolu a pro přípravu před dalšími operacemi na poli jako například předseťová příprava.
 
6 nastavitelných řad prac. orgánů

Přizpůsobení se podmínkám

Jednotlivé řady hrotů jsou rozděleny na liché a sudé, které jsou vzájemně propojeny. Hydraulicky lze nastavovat úhel prstů, pro tyto dvě skupiny zvlášť. Tato funkce umožňuje také provozovat pouze jenom jednu skupinu prstů v pracovním nasazení. Toto nastavené se volí v případě velkého množství dlouhé slámy, díky čemuž nedochází k ucpávání stroje. Rozteč hrotů se tímto změní ze 75 mm na 150 mm. Rozteč prstů na jednom rameni činí 450 mm.

Seeder

Založí nový porost

Příležitostí, jak Strake ještě více využít, může být pro některé uživatele výsevní jednotka SEEDER, která zajistí založení porostu meziplodin nebo travní přísev. Založením porostu při současném zpracování půdy zemědělec šetří náklady, čas i potřebnou vláhu.

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Přepravní šířka (m)
Počet hrotů
Rozteč prstů (mm)
Rám
Hmotnost (kg)
Pracovní záběr (m) 6.1
Přepravní šířka (m) 2,5
Počet hrotů 80
Rozteč prstů (mm) 75 nebo 150
Rám Nesený, sklopný
Hmotnost (kg) 2435
Pracovní záběr (m) 8.1
Přepravní šířka (m) 2,5
Počet hrotů 107
Rozteč prstů (mm) 75 nebo 150
Rám Nesený, sklopný
Hmotnost (kg) 3100
Pracovní záběr (m) 12.1
Přepravní šířka (m) 3
Počet hrotů 160
Rozteč prstů (mm) 75 nebo 150
Rám Tažený, sklopný
Hmotnost (kg) 7950

Výsledek správné práce

Rovnoměrné rozložení posklizňových zbytků

Rozestup 75 mm zabezpečuje rovnoměrné rozložení posklizňových zbytků. Díky tomu dochází k rovnoměrné zásobenosti živinami následující plodinu a menšímu výskytu hlodavců či slimáků. Rovněž rovnoměrné rozmístění posklizňových zbytků ulehčuje následují pracovní operace, především při technologiích minimalizace, stip-till a no-till. Wolframové 15 mm široké hroty jsou vyrobeny pro práci na poli s těžkou nebo vlhkou slámou. 

Redukce výskytu slimáků a hrabošů

Díky hustotě masivních pracovních orgánu dochází k účinné eliminaci výskytu slimáků na zpracovaném pozemku. Nejenže STRAKE zahubí současnou populaci, ale dochází i ke zničení jejich vajíček, tedy populaci budoucí. Stroj rovněž redukuje výskyt hrabošů na obdělané ploše. Zákazník stoje STRAKE potvrzuje, že přejetím stroje dojde ke zničení jejich nadzemních cest. S tím souvisí ztráta prostorové orientace hrabošů, ztráta zdroje vody a nastává jejich úhyn či odstěhování z pozemku.

Vysoká plošná výkonnost

Pracovní operace může být prováděna vysokou rychlostí s minimálním využitím paliva. Špičková konstrukce rámu a konstrukce hrotu umožňují jet rychlosti 10 až 25 km/h, což poskytuje bezkonkurenční výkon i v nejtěžších podmínkách.

Chytře s výdrolem

SUMO Strake dokonale nahrazuje mělkou podmítku po sklizni. Wolframové hroty poruší povrch půdy, přikryje ztrátová semena drobnou vrstvou zeminy a umožní tak rychlé a rovnoměrné vzcházení výdrolu. Nahrazení podmítky prutovými branami rovněž dochází k menšímu pohybu s půdou a tím ztrácení drahocenné vláhy.
 

Služby k dodané technice

ikona ikona

Poradenství

Poradíme vám s výběrem ideálního produktu podle potřeb vás a vaší farmy.
ikona ikona

Servisní péče

Nabízíme vám síť autorizovaných servisů po celé republice.
ikona ikona

Náhradní díly

Máme propracovanou logistiku náhradních dílů.
ikona ikona

Finanční péče

Ke stroji vám zajístíme financování, pojištění, záruku nebo vám pomůžeme vyřídit dotace.
marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.