TRIO nesené

Zpracování půdy kombinací talířů a radliček pro různé druhy půd. Intenzivní kypření spodní vrstvy, promíchání rostlinných zbytků do svrchní vrstvy a následné urovnání pomocí válce, zvládá i za složitých pracovních podmínek.


O KROK DÁL V PÉČI O PŮDU:


ZDRAVÁ PŮDNÍ
STRUKTURA


VYŠŠÍ POTENCIÁL
VÝNOSU


SILNĚJŠÍ KOŘENOVÝ
SYSTÉM


VÝRAZNÁ ÚSPORA
VLÁHY


KLÍČOVÉ PRVKY:

SLUPICE
 

Slupice ozdravují půdu až do 40 cm a díky několika typům křídel se přizpůsobí půdním podmínkám. Při ozdravování je pro maximální efekt klíčové pracovat v hladině utužení a nemíchat horní a spodní vrstvy půdy. Slupice s tupým úhlem toho dosahují a díky hydraulickému jištění zvládají i náročné podmínky.

OPTIMÁLNÍ STRUKTURA

Optimální strukturu půdy na povrchu a intenzivní zapravení posklizňových zbytků zajišťují dvě řady talířů. Díky střednímu průměru 510 mm dosahují vysoké obvodové rychlosti a uložení vždy v páru na hřídeli udrží průchodnost i ve velkém množství zbytků.

KONSOLIDACE PŮDY


Srovnání pole a konsolidaci půdy zajišťuje několik typů válců nebo pěchů. Výsledný povrch je odolný proti erozi a chrání tak půdu před splavováním. Zpětná konsolidace půdy zajišťuje dostupnost spodní vláhy k zasetému porostu a je tak jedním z klíčových parametrů úspěchu.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Univerzálnost Tria je jedinečná. Snadná de-montáž talířové sekce jako jednoho kusu dělá z Tria podrývák a stihne se za méně než tři hodiny.


MOŽNOST SETÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PŮDY:
SUMO SEEDER

Výsevní jednotka Sumo Seeder s pojuje technologii vertikálního zpracování a přímého setí. Řepka nebo meziplodiny vyseté za slupici při zpracování půdy díky spojení operací šetří náklady i čas a plně využívají efektu ozdravené půdy.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

  TRIO 250 SP TRIO 250 AR TRIO 300 SP TRIO 300 AR
Pracovní šířka (m) 2,4 2,4 2,9 2,9
Podrývací slupice 5 5 6 6
Rozteč slupic (mm) 500 500 500 500
Maximální hloubka slupice (mm) 400 400 400 400
Talíře 18 18 22 22
Hloubka talířů (mm) 30 - 100 31 - 100 32 - 100 33 - 100
Typ jištění Šroubem Hydraulicky Šroubem Hydraulicky
Hmotnost (kg) 2 468 5 215 2 795 2 855

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO:

 

Kategorie: ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / AGRI TILLAGE

 


   

VERTIKÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Odstranění nežádoucího zhutnění v půdním profilu a vytvoření optimální struktury půdy je klíčové v dobré péči o půdu. Pomáháme Vám odemknout výnosový potenciál půdy.

  
 

TECHNOLOGIE SUMO SEEDER

Synergické využití ozdravování půdní struktury a setí v dráze slupice do ozdravované zóny snižuje náklady na založení porostu a podporuje silný kořenový systém pro vysoký výnos.

 


KONTAKTUJTE NÁS

Seznam autorizovaných středisek zde.

 STÁHNOUT KATALOG STROJŮ

 


Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.