TRIO tažené

Trio v tažené verzi demonstruje vertikální zpracování půdy s maximální průchodností. Kombinace podrývacích slupic, talířů a pěchu slučuje více operací do jednoho přejezdu a široká variabilita záběrů pomáhá najít vhodné řešení pro Vás.


O KROK DÁL V PÉČI O PŮDU:


ZDRAVÁ PŮDNÍ STRUKTURA


VYŠŠÍ POTENCIÁL VÝNOSU


SILNĚJŠÍ KOŘENOVÝ SYSTÉM


VÝRAZNÁ ÚSPORA VLÁHY


KLÍČOVÉ PRVKY:


SLUPICE
 

Slupice ozdravují půdu až do 40 cm a díky několika typům křídel se přizpůsobí půdním pod-mínkám. Při ozdravování je pro maximální efekt klíčové pracovat v hladi-ně utužení a nemíchat horní a spodní vrstvy půdy. Slupice s tupým úhlem toho dosahují a díky hydraulickému jiště-ní zvládají i náročné pod-mínky.


OPTIMÁLNÍ STRUKTURA

Optimální strukturu půdy na povrchu a intenzivní zapravení posklizňo-vých zbytků zajišťují dvě řady talířů. Díky stře-dnímu průměru 510 mm dosahují vysoké obvo-dové rychlosti a uložení vždy v páru na hřídeli udrží průchodnost i ve velkém množství zbytků.


KONSOLIDACE PŮDY

Srovnání pole a konso-lidaci půdy zajišťuje ně-kolik typů válců nebo pě-chů. Výsledný povrch je odolný proti erozi a chrá-ní tak půdu před splavo-váním. Zpětná konsolida-ce půdy zajišťuje dostu-pnost spodní vláhy k zasetému porostu a je tak jedním z klíčových parametrů úspěchu.


UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Univerzálnost Tria je jedi-nečná. Snadná demon-táž talířové sekce jako jednoho kusu dělá z Tria podrývák a stihne se za méně než čtyři hodiny.

       

MOŽNOST SETÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PŮDY:
SUMO SEEDER

Výsevní jednotka Sumo Seeder spojuje technologii vertikálního zpracování a přímého setí. Řepka nebo meziplodiny vyseté za slupici při zpracování půdy díky spojení operací šetří náklady i čas a plně využívají efektu ozdravené půdy. Možnost využití secích botek a uložení osiva přímo do půdy dotváří komplexnost stroje.TECHNICKÉ ÚDAJE:

  TRIO 300 AR TRIO 450 AR TRIO 550 AR TRIO 650 AR
Pracovní šířka (m) 3,0 4,5 5,5 6,5
Podrývací slupice 6 9 11 13
Rozteč slupic (mm) 500 500 500 500
Maximální hloubka slupice (mm) 400 400 400 400
Talíře 23 34 42 52
Nastavení talířů Manuálně Manuálně Manuálně Manuálně
Typ rámu Pevný Sklopný Sklopný Sklopný
Hmotnost (kg) 4 220 8 630 9 100 10 025

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO:

Kategorie: ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / AGRI TILLAGE

 


 
 

 VERTIKÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Odstranění nežádoucího zhutnění v půdním profilu a vytvoření optimální struktury půdy je klíčové v dobré péči o půdu. Pomáháme Vám odemknout výnosový potenciál půdy.
 
TECHNOLOGIE SUMO SEEDER

Synergické využití ozdravování půdní struktury a setí v dráze slupice do ozdravované zóny snižuje náklady na založení porostu a podporuje silný kořenový systém pro vysoký výnos.
 


KONTAKTUJTE NÁS

Seznam autorizovaných středisek zde.


STÁHNOUT KATALOG STROJŮ


 


Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.