TRIO tažené

Trio v tažené verzi demonstruje vertikální zpracování půdy s maximální průchodností. Kombinace podrývacích slupic, talířů a pěchu slučuje více operací do jednoho přejezdu a široká variabilita záběrů pomáhá najít vhodné řešení pro Vás.


O KROK DÁL V PÉČI O PŮDU:


ZDRAVÁ PŮDNÍ STRUKTURA


VYŠŠÍ POTENCIÁL VÝNOSU


SILNĚJŠÍ KOŘENOVÝ SYSTÉM


VÝRAZNÁ ÚSPORA VLÁHY


KLÍČOVÉ PRVKY:


SLUPICE
 

Slupice ozdravují pů-du až do 40 cm a díky několika typům křídel se přizpůsobí půdním podmínkám. Při ozdra-vování je pro maximál-ní efekt klíčové pra-covat v hladině utuže-ní a nemíchat horní a spodní vrstvy půdy. Slupice s tupým úhlem toho dosahují a díky hydraulickému jiště-ní zvládají i náročné po-dmínky.


OPTIMÁLNÍ STRUKTURA

Optimální strukturu pů-dy na povrchu a inten-zivní zapravení pos-klizňových zbytků za-jišťují dvě řady talířů. Díky střednímu průmě-ru 510 mm dosahují vysoké obvodové ry-chlosti a uložení vždy v páru na hřídeli udrží průchodnost i ve vel-kém množství zbytků.


KONSOLIDACE PŮDY


Srovnání pole a kon-solidaci půdy zajišťu-je několik typů válců nebo pěchů. Výsledný povrch je odolný proti erozi a chrání tak půdu před splavováním. Zpětná konsolidace půdy zajišťuje dostu-pnost spodní vláhy k zasetému porostu a je tak jedním z klíčo-vých parametrů úspě-chu.


UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Univerzálnost Tria je jedinečná. Snadná demontáž talířové sek-ce jako jednoho kusu dělá z Tria podrývák a stihne se za méně než čtyři hodiny.

       

MOŽNOST SETÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ PŮDY:
SUMO SEEDER

Výsevní jednotka Sumo Seeder spojuje technologii vertikálního zpracování a přímého setí. Řepka nebo meziplodiny vyseté za slupici při zpracování půdy díky spojení operací šetří náklady i čas a plně využívají efektu ozdravené půdy. Možnost využití secích botek a uložení osiva přímo do půdy dotváří komplexnost stroje.TECHNICKÉ ÚDAJE:

  TRIO 300 AR TRIO 450 AR TRIO 550 AR TRIO 650 AR
Pracovní šířka (m) 3,0 4,5 5,5 6,5
Podrývací slupice 6 9 11 13
Rozteč slupic (mm) 500 500 500 500
Maximální hloubka slupice (mm) 400 400 400 400
Talíře 23 34 42 52
Nastavení talířů Manuálně Manuálně Manuálně Manuálně
Typ rámu Pevný Sklopný Sklopný Sklopný
Hmotnost (kg) 4 220 8 630 9 100 10 025

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO:

Kategorie: ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ / AGRI TILLAGE

 


 
 

 VERTIKÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Odstranění nežádoucího zhutnění v půdním profilu a vytvoření optimální struktury půdy je klíčové v dobré péči o půdu. Pomáháme Vám odemknout výnosový potenciál půdy.
 
TECHNOLOGIE SUMO SEEDER

Synergické využití ozdravování půdní struktury a setí v dráze slupice do ozdravované zóny snižuje náklady na založení porostu a podporuje silný kořenový systém pro vysoký výnos.
 


KONTAKTUJTE NÁS

Seznam autorizovaných středisek zde.


STÁHNOUT KATALOG STROJŮ


 


Toto jsou internetové stránky společnosti AGRI CS a. s., se sídlem v Hustopečích, Hybešova 14, PSČ 69301, IČO 26243334, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3582. Společnost AGRI CS a.s. je členem koncernu AGROFERT.