Návštěva výrobce a školení na polní analyzátor Augmenta

Minulý týden jsme uspořádali společně s výrobcem školení nové generace polního analyzátoru Augmenta.
V AGRI CS se neustále snažíme hledat nové produkty a příležitosti, které našim zákazníkům přinesou vyšší efektivitu a řešení problémů, jako je sucho, utužení půdy, nákladovost zemědělské výroby, legislativní opatření či personální nedostatky. Proto jsme v minulém roce zařadili do portfolia mimo jiné novou značku Augmenta, která představuje další nástroj pro snižování nákladů a efektivnější provoz farmy pod hlavičkou vlastní značky AGRI FARMING SOLUTIONS.
Prostřednictvím optického skeneru porostu Augmenta dodáváte jednotlivým rostlinám přesně takové množství aplikační dávky, které potřebují. Variabilní přístup k polím přináší úsporu aplikačního prostředku (hnojiva, regulátoru, desikantu, fungicidu), a tedy zvýšení zisku. Zařízení dokáže snížit používání chemikálií až o 40 % a zvýšit produktivitu až o 20 %. S nynějším trendem v omezování množství použitých chemikálií a rostoucí pořizovací cenou těchto produktů se stává důležitějším než kdy dříve jejich optimální rozmístění v rámci pozemku. Nadbytečné hnojení rostlin, které to nevyužijí, vede k chorobám, potlačování vývoje květu či polehání porostu.
V lednu jsme uspořádali společně s výrobcem školení nové generace polního analyzátoru Augmenta a předali našim prodejcům a servisním technikům klíčové informace a zkušenosti farmářů z celého světa. Školení se konalo na centrále AGRI CS v Hustopečích, kde se sešli zástupci prodejní a servisní sítě AGRI CS a našich autorizovaných dealerů z České republiky i Slovenska.
Školení se ujal přímo majitel firmy Dimitri (Jim) Evangelopoulos, který společně se svým kolegou George Varvarelisem stojí za zrodem Augmenty. Oba pocházejí z praxe, mají vlastní farmy a zároveň vystudované elektroinženýrství, a tak mohli své vědomosti a zkušenosti skloubit a vytvořit produkt, který zemědělcům pomůže s hospodařením. Se školením pomohl i náš kolega z technického oddělení Atech Jaroslav Kos, který se Augmentě věnuje na území České republiky a Slovenska, a produkt manažer značky Jan Nedoma.
Školení jsme zahájili představením firmy a konceptu, proč produkt Augmenta vznikl. Věnovali jsme se teoretické části, vysvětlili si, z čeho se Augmenta skládá, k čemu se využívá, a jak pracuje. Klíčovou částí však byly přínosy a nabídka řešení pro uživatele. Vyčíslili jsme si úspory a nasdíleli zkušenosti farmářů z celého světa. Průměrná úspora nákladů na vstupy se pohybuje na úrovni 8 %, za uplynulý rok se na základě testování a zkušeností od českých zemědělců úspory v ČR pohybují okolo 7 až 12 % podle různorodosti porostu obilí a rostlin.
Klíčovým benefitem je mimo jiné jednoduchost použití a ovládání. Prošli jsme si přesně krok po kroku instalaci, spuštění, ovládání a následnou práci s daty. Součástí balení je samotný produkt Augmenta, tablet a tzv. ISOBOX. Instalace trvá v závislosti na typu kabiny traktoru (případně postřikovače, rozmetadla,…) 2 hodiny. Velkou výhodou je aktivní vzdálená technická podpora.
Augmenta komunikuje s tabletem prostřednictvím wifi, proto není potřeba rozvádět kabely do kabiny. ISOBOX je krabička, která propojuje traktor a agregované zařízení. V případě potřeby nabízíme i přestavbu ze starších typů rozmetadel bez variabilní aplikace. Po zapnutí se na tabletu (který je v českém jazyce) nastaví typ operace, typ plodiny a max. přípustná dávka. Pro náročnější uživatele lze nastavit i více parametrů. Augmenta se sama však neustále učí a kalibruje dle aktuálních potřeb konkrétního pozemku. Uživatel pak vše přehledně vidí na webovém portále, včetně informací o typu operace, úsporách, aplikované dávce, typu hnojiva a vidí i automatické snímky z pole. Se získanými daty může dále pracovat a plánovat.
Augmentu využívá již i řada českých zemědělců, kdy se úspory pohybují od 7 do 12 %. Příkladem jsou zkušenosti z podniku ZD Čechtice.  Přesná úspora na hnojivech u jednotlivých plodin byla podle agronoma Michala Zídka 6,5 % u ozimého ječmene, 6,8 % u pšenice a celých 9,5 % u řepky.
Pokud by vás zajímaly úspory přímo na vašich polích, nabízíme možnost projetí a naskenování, kdy jsme schopni vytvořit tzv. virtuální mapu. Na jejím základě lze ukázat, jak by měla vypadat aplikace hnojiv, a kolik byste používáním Augmenty ušetřili. Pokud máte zájem, neváhejte kontaktovat produkt manažera značky Jana Nedomu nebo svého autorizovaného prodejce.