Nový tažený shrnovač SIP AIR 900 T – krok vpřed v technologii shrnování píce

Nový shrnovač je konstruován tak, aby zabránil ztrátám citlivých lístků a nanášení zeminy, písku a kamenů do řádků, a zajistil tak sklizeň vysoce kvalitní píce.
SIP udělal krok vpřed v technologii shrnování a představil inovativní tažený shrnovač píce SIP AIR 900 T. Kombinace patentované flexibilní sběrací jednotky, urychlovače rotoru a dopravníkového pásu umožňuje tvorbu vzdušných a rovnoměrně rozložených řádků. Nový shrnovač je konstruován tak, aby zabránil ztrátám citlivých lístků a nanášení zeminy, písku a kamenů do řádků, a zajistil tak sklizeň vysoce kvalitní píce. SIP si od roku 2015 získává pro svou kvalitu a snadnou obslužnost velmi dobré renomé a postavení u českých zemědělců. Celosvětově se ročně prodá na 4 300 strojů, kdy v sortimentu najdeme žací stroje, obraceče, pásové a rotorové shrnovače, sběrací vozy a rozmetadla hnoje. Rok 2021 byl pro značku SIP v České republice významným mílníkem, prostřednictvím výhradního importéra AGRI CS a.s. a její autorizované dealerské sítě se podařilo dodat rekordní počet strojů českým zemědělcům. Výrobce se neustále snaží inovovat své portfolio a přicházet s novými technologiemi, které posunou práci a efektivitu zemědělství o level výše. Nyní přichází s pásovým shrnovačem SIP AIR 900 T, který představuje nový trend v oblasti zpracování píce.

Promyšlená konstrukce shrnování

Nový shrnovač SIP AIR 900 T kombinuje patentované flexibilní sběrací jednotky, urychlovač rotoru a dopravníkový pás. Konstrukce teleskopického ramene a dvou tažených sběračů poskytuje všestrannost při shrnování – nabízí pracovní záběr 9 metrů pro středové a 7 metrů pro boční shrnování řádků. Velký prostor mezi rámem a zemí vede k rovnoměrným řádkům. V situaci, kdy jsou sběrací jednotky vzdáleny, pásy dopravují píci do středového řádku. Vzdálenost mezi jednotkami je teleskopicky nastavitelná a šířku středového řádku lze optimálně přizpůsobit pro následný sběr do lisu, sběracího vozu nebo kombajnu. Naopak pokud jsou sběrací jednotky umístěny vedle sebe, tvoří shrnovač levý nebo pravý boční řádek. Pokud je píce mokrá a těžká, mohou jednotky rozdělit množství píce přepravou na jediný levý a pravý řádek. Vytvořené řádky lze také posouvat a obracet nebo spojovat do jednoho řádku.

Shrnovač SIP AIR 900 T stvořen pro náročné terény a velké plochy

Dvojité variabilní hydraulické čerpadlo na 2bodovém pružném závěsu je poháněno přes vývodový hřídel umožňující rovnoměrný průtok oleje k hydromotorům sběracího systému. Tím je zajištěn rovnoměrný chod sběracího systému i v náročnějších terénech, kde je nutné zvýšit otáčky motoru traktoru a výstupní hřídele. Řemenový pohon s hydromotorem umožňuje nastavení rychlosti a směru otáčení pomocí řídicí jednotky.
Tažené otáčení shrnovače SIP AIR 900 T s hydropneumatickým odpružením umožňuje vynikající přizpůsobení systému a snižuje tlak na zem na všech typech terénu. Kromě toho jsou v těsné blízkosti sběrací jednotky instalovány volně otočné plazy, které zajišťují přizpůsobení jednotky terénu. Tím se zabrání poškození a zajistí se menší opotřebení sběrací jednotky, a protože se plazy volně otáčejí, nezůstávají na nich žádné nečistoty. Velký prostor od země při částečném zdvihu umožňuje snadné přejíždění řádků nebo otáčení na souvratích. Kompaktní přepravní poloha s krátkým rámem a vzduchovými brzdami umožňují pohodlnou manipulaci se strojem a stabilitu při přepravě.

Znatelně vyšší výnos na hektar a zachování bílkovin ve hmotě

S kapacitou až 15 ha/h je pásový shrnovač SIP AIR 900 T určen pro profesionální zemědělské podniky a poskytovatele služeb. Centrální osa umožňuje flexibilitu sběrací jednotky a vynikající přizpůsobení, protože sleduje povrch podél zakřivené linie. To umožňuje sklizeň bez poškození drnu a bez zbytků píce na poli. Vzhledem k tomu, že veškerá píce je sbírána ze země, je výnos sušiny na hektar orné půdy vyšší a zároveň drn zůstane nepoškozený a rychleji zaroste. Sběrací jednotka je vyrobena z menšího počtu součástí pro rychlou a snadnou údržbu.
Promyšlená kombinace pásového shrnovače SIP AIR 900 T malého průměru sběracího rotoru, prstového rotoru a předního válce na sběrací jednotce zajišťuje plynulý tok bez turbulencí a hromadění píce před shrnovačem a zabraňuje ztrátám listů, zejména u luštěnin. Protože většina hrubých bílkovin rostliny je v listech, použití technologie Pick-up AIR zachovává bílkovinnou hodnotu píce a zvyšuje výnos hrubých bílkovin na hektar orné půdy. Pružiny shrnovače SIP AIR 900 T jsou chráněny systémem proti ztrátě. Tento systém se skládá z děleného plastového prvku a kovové svorky. Ke každému segmentu je připojeno šest pružinových prstů najednou, což zajišťuje rychlou a snadnou údržbu. V případě zlomení prstů zůstane na místě a nevnikne do píce.

Redukce popelovin a optimální fermentace

Pružné prsty na sběrací jednotce shrnovače SIP AIR 900 T jsou zakřivené v opačném směru jízdy a vytvářejí tak vlečený efekt, který zajišťuje jemné a rychlé zvedání píce ze země a zabraňuje nanášení zeminy, písku a kamenů do řádku. Snížený obsah popelovin přispívá k vyšší energii píce, lepší spotřebě, lepšímu zdraví zvířat a lepší produkci mléka a masa. Nižší obsah popelovin je příznivý i pro optimální fermentaci siláže a lepší stabilitu píce. Kombinace flexibilního sběracího zařízení malého průměru a tažených prstů tak snižuje znečištění řádku, zabraňuje vypadávání listů a zachovává živiny v píci i při práci z kopce. Dalším plusem čistého řádku bez kamenů a písku je bezpečná následná práce s kombajnem, lisem nebo sběracím vozem.