SUMO Subsoiler

Subsoiler je profesionální podrývák využívající všech benefitů vertikálního zpracování půdy. Lze s ním precizně ozdravovat půdu, případně spojit ozdravování půdního profilu s přímým setím do pásků.
 

Podrývák v neseném a taženém provedení


SubSoiler je určen pro zemědělce, kteří se nespokojí pouze s hloubkovým kypřením a kteří chtějí poctivě pečovat o svou půdu a zároveň mají vysoké nároky na ekonomiku svého podnikání. Pozitivní výsledky práce SubSoileru uživatelé potvrzují při pozorování proměn ve struktuře půdy, zvládání kritických období velkého sucha i přívalových dešťů, zlepšeném využití živin i rychlejším rozkladu organické hmoty. Důležitou oblastí je také ochrana životního prostředí – SubSoiler eliminuje projevy vodní i větrné eroze.

Chci najít svého prodejce Chci si stroj vyzkoušet

Klíčové vlastnosti

ROBUSTNOST

Pro poctivou práci

Obdivuhodné 16 mm silné stěny rámu podrýváku jej předurčují pro ty největší výzvy. Díky SubSoileru lze chytře zpracovávat půdu v hloubkách, kde desítky let nikdo nepracoval. Ať už celé plochy polí či pouze kolejové řádky, skládky po cukrové řepě či koleje po sklizni řezačkou, tam všude bude SubSoiler nenahraditelným pomocníkem.
 
V-RÁM

Pro vyšší intenzitu ozdravení půdy

Rozmístění podrývacích slupic na rámu ve tvaru V má pozitivní účinky na tahové vlastnosti soupravy, průchodnost stroje a zejména na zintenzivnění vertikálních pohybů půdy a tedy i zvýšení efektu správného podrývání. Rozmístěním slupic ve tvaru V podrývák SubSoiler zabraňuje vzniku nežádoucího bočního zhutnění v půdním profilu.

 
ŘEZACÍ KOLTRY

Dělí rostlinné zbytky a otevírají půdu

Řezací koltry v přední řadě stroje účinně řežou rostlinné zbytky předplodiny, čímž eliminují hrnutí následnými slupicemi. Navíc „otevírají“ vrchní vrstvu půdy pro snížení abrasivního opotřebení vrchní části slupic a podporují zmenšení velikosti půdních agregátů.
 
PODRÝVACÍ SLUPICE

Ozdravují půdní profil

Podrývací slupice pomocí technologie vertikálního zpracování půdy odstraňují zhutnělé vrstvy z půdního profilu. Geometrie slupic a pohyb půdy po nich eliminuje negativní vynášení kamenů a neúrodné půdy k povrchu. Slupice jsou hydro-pneumaticky jištěné a vypínací tlak lze nastavit dle aktuálních podmínek. Pracovní hloubka slupic je stavitelná do 50 cm.
 
PŮDNÍ PĚCH

Zpětně konsoliduje

Konsolidace je nejdůležitější část celého procesu zpracování půdy a jako méně známá bývá často opomíjená a podceňovaná. Úkolem pěchu je zpětně po zpracování půdy jednotlivé vrstvy půdy na sebe navázat tak, aby plně fungoval vodní režim. Tedy při přívalových srážkách rychlé vsakování vody a v období nedostatku srážek podporuje kapilární vzlínavost. Povrch, který pěch na povrhu zanechává, je zvrásněný, díky čemuž rychleji přijímá přívalové srážky a lépe se prohřívá.
 
SEEDER

Založí nový porost

Příležitostí, jak SubSoiler ještě více využít, může být výsevní jednotka SEEDER, která zajistí dávkování, distribuci a vysetí řepky olejky i meziplodin. Řepku olejku s ohledem na fyziologické požadavky vyséváme do pásků. Rostliny založené tímto způsobem využívají všech předností technologie STRIP-TILL.

 

Výsledek správné práce

Pouze vertikálně

Jsou-li podrývací slupice svými konstruktéry navrženy s ohledem na potřeby půdy, půda se při správném podrývání pohybuje pouze vertikálně. Vertikální zpracování půdy vytváří homogenní půdní profil, který podporuje maximální rozvoj kořenů a práci mikroorganismů. Při vertikálním způsobu zpracování nedochází k obracení půdy v celém profilu. Rostliny pěstované systémem vertikálního zpracování půdy jsou odolnější proti suchu a využívají více vzduchu a živin v půdním profilu. Výsledkem je vyšší výnos a kvalita.

Vyšší výnos

Mnohaleté zkušenosti českých a slovenských zemědělců potvrzují, že tyto stroje pro vertikální zpracování půdy zvyšují výnos pěstovaných plodin. Hodnoty, o které byly výnosy po zavedení těchto technologií vyšší, jsou závislé zejména na specifických lokálních podmínkách. Například lze uvést opakované potvrzení navýšení výnosu u sladovnického ječmene o 7-8 zrn v klasu. Při pěstování kukuřice a cukrové řepy lze očekávat zvýšení výnosu o desítky %.


 

Proti erozi

Půdoochranné přínosy při dodržení technologické kázně jsou u vertikálního zpracování půdy zřetelné na první pohled. Vertikální zpracování účinně chrání to nejcennější, s čím na farmách pracují. A to je půda! Účinky vodní eroze eliminuje provedená diagnostika půdního profilu s následným podrytím. Tím vytvoří SubSoiler ideální prostředí pro funkci půdního profilu jako rezervoáru vody. Zvrásněný profil půdy po přejetí podrýváku snižuje také projevy větrné eroze. Profil půdy se díky unikátnímu pěchu zvětší přibližně o 40 %.


 

Práce s organickou hmotou

Oproti běžně využívaným způsobům kypření některými zemědělci dochází při správném užití podrýváku s technologií vertikální zpracování k téměř exponenciálnímu nárůstu aktivity práce mikroorganismů. Tuto vlastnost mohou naši zemědělci díky SubSoileru pozorovat například v jarních měsících před setím kukuřice, kdy na podzim zpracují strniště po obilovinách podrývákem. Objem organické hmoty, která byla zpracována půdními organismy, a struktura půdy je v jarních měsících často příjemným překvapením. 

 

Přímé setí

V posledních sezónách byla řada situací, kdy bylo vhodnější založit porost přímo do strniště. Ať už to bylo z důvodů opožděné sklizně předplodiny, sílícímu tlaku rezistentních plevelů nebo z důvodů vláhy, porosty řepky olejky založené technologií STRIP-TILL přímo do strniště mají silné rostliny a i přes nižší náklady na založení porostu dodávají perfektní výnos. Rostliny jsou vysévány do pásků v dráze slupic.
 

Snížení emisí CO2

Podrývání s účinnou konsolidací je prokazatelně efektivní cestou ke snížení ztrát půdní vláhy, ale také ke snížení produkce emisí ze zemědělství. Mezi nejznámější emise produkované zpracováním půdy patří CO2. SubSoiler má schopnost snížit krátkodobé emise CO2, což poskytuje příležitost v ochraně životního prostředí. SubSoiler také eliminuje následky snížení obsahu dlouhodobého uhlíku / většinou organické hmoty/ v půdě.

 

Vysoká efektivita

Pro zemědělce a podniky služeb, kteří využívají pásové traktory, jsou s ohledem na denní výkonnost vhodné modely SubSoiler 500 nebo SubSoiler 600. Dalším velmi důležitým argumentem pro tyto velké podrýváky je schopnost unikátního kopírování nerovného terénu díky paralelogramové oji a předních kopírovacích kol – podrývák kopíruje terén nezávisle na traktoru. Vysokou efektivitu celé soupravy podtrhuje skutečnost, že ve verzi taženého prodevení SubSoileru nedochází k automatickému snížení výkonu motoru (pásové traktory max 85 % výkonu při agregaci neseného nářadí), ale díky tažené verzi využijete potenciál pásových traktorů naplno.

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Verze
Počet slupic (ks)
Pracovní hloubka (mm)
Hmotnost (kg)
Rozteč slupic (mm)
Pracovní záběr (m) 2.7
Verze Nesený
Počet slupic (ks) 3
Pracovní hloubka (mm) 0 -500
Hmotnost (kg) 2 480
Rozteč slupic (mm) 900
Pracovní záběr (m) 2.8
Verze Nesený
Počet slupic (ks) 4
Pracovní hloubka (mm) 0 - 500
Hmotnost (kg) 2 575
Rozteč slupic (mm) 650
Pracovní záběr (m) 3.4
Verze Nesený
Počet slupic (ks) 5
Pracovní hloubka (mm) 0 - 500
Hmotnost (kg) 3 250
Rozteč slupic (mm) 650
Pracovní záběr (m) 4.7
Verze Tažený
Počet slupic (ks) 7
Pracovní hloubka (mm) 0 - 500
Hmotnost (kg) 8 010
Rozteč slupic (mm) 650
Pracovní záběr (m) 5.9
Verze Tažený
Počet slupic (ks) 9
Pracovní hloubka (mm) 0 - 500
Hmotnost (kg) 8 820
Rozteč slupic (mm) 650

Služby k dodané technice

ikona ikona

Poradenství

Poradíme vám s výběrem ideálního produktu podle potřeb vás a vaší farmy.
ikona ikona

Servisní péče

Nabízíme vám síť autorizovaných servisů po celé republice.
ikona ikona

Náhradní díly

Máme propracovanou logistiku náhradních dílů.
ikona ikona

Finanční péče

Ke stroji vám zajístíme financování, pojištění, záruku nebo vám pomůžeme vyřídit dotace.
marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.