SUMO LDS

Profesionální podrývák LDS slouží k ozdravení půdního profilu na základě technologie vertikálního zpracování půdy s minimálním rozrušením povrchu.

Podrývání s minimálním narušení povrchu

 
LDS je podrývák určený pro zemědělce, kteří se potýkají s nedostatkem půdní vláhy a uvědomují si potřebu optimálního zpracování půdy. Tím, že nedochází k narušení povrchu půdy během podrývání, nedochází k zbytečnému výparu vody. Své využití má stroj i u zemědělců, kteří nechtějí narušovat půdní strukturu, zabývají se regenerativním zemědělstvím, ale potýkají se se zhutněním půdy.

Chci najít svého prodejce   Chci stroj vyzkoušet

Klíčové vlastnosti

Ostré koltry

Řežou rostlinné zbytky a otevírají půdu

Řezací koltry v přední řadě stroje účinně řežou rostlinné zbytky, čímž eliminují hromadění okolo slupic. Navíc „otevírají“ vrchní vrstvu půdy pro snadný průchod podrývacích slupice bez většího narušení povrchu půdy.
Slupice

Ozdravují půdní profil

Speciálně konstruované slupice odstraňují zhutnělé vrstevy pod povrchem půdy. Půda se vertikálně zpracovává, ale nedochází k mísení. Geometrie slupic eliminuje vynášení kamenů a neúrodné půdy. Slupice jsou hydropneumaticky jištěny a vypínací tlak lze nastavit dle aktuálních podmínek. Pracovní hloubka slupice je stavitelná do 35 cm.
Půdní pěch

Zpětně konsoliduje

Konsolidace je nejdůležitější část celého procesu zpracování půdy. Úkolem pěchu je zpětně po zpracování půdy jednotlivé vstvy půdy na sebe navázat tak, aby plně fungoval vodní režim. Půdní pěch eliminuje výpařování půdní vláhy a krátkodobé emise CO2.
Výsevní ústrojí

Založí nový porost

Příležitostí, jak LDS ještě více využít, je výsevní jednotka SEEDER, která zajistí dávkování a distribuci meziplodin či řepky olejky. Založením porostu při současném zpracování půdy zemědělec šetří náklady, čas i potřebnou vláhu.
Secí botky

Precizní uložení osiva

Pro přesné uložení osiva do pásů v dráze slupic slouží jednodiskové secí botky, kterými lze stroj vybavit. Ty jsou umístěny za půdním pěchem. Tato volba je hojně využívána pro zakládání porostů řepky olejky, jejíž kořeny mají optimální podmínky k růstu po ozdravení půdy podrývací slupicí.

Výsledky správné práce

Pouze vertikálně

Jsou-li podrýváky svými konstruktéry navrženy s ohledem na potřeby půdy, půda se při správném podrývání pohybuje pouze vertikálně. Nedochází k mísení jednotlivých vrstev. Vertikální zpracování půdy vytváří homogenní půdní profil, který podporuje maximální rozvoj kořenů a práci mikroorganismu. Rostliny pěstované systémem vertikálního zpracování půdy jsou odolnější proti suchu a využívají více vzduchu a živin v půdním profilu.

Proti erozi

Díky neporušenému povrchu a zůstatku organické hmoty na povrchu nedochází k odplavování zeminy. Dalším prvkem, který snižuje větrnou a vodní erozi je půdní pěch, který zanechává zvrásněný povrch půdy. To přispívá i k zadržení vody v případě přívalových srážek a jejímu vsakování do profilu země, kde je následně připravena pro budoucí rostliny. Výsledkem je vyšší výnos a kvalita.

Přímé setí

S volitelnou výbavou výsevního ústrojí zemědělci jedním přejezdem zakládají porosty meziplodin, které jsou rozprostřeny na plochu. Častější způsob využití výsevního ústrojí je však zakládání porostů řepky olejky v dráze slupic (tzn. na rozteč 50 cm) buď to výpadem ze semenovodů, nebo se stroje pro dokonalé uložení osiva vybavují secími botkami. Přináší s sebou úsporu vláhy, času a nákladů. Takto založené porosty splňují legislativu DZES 5 (metoda Strip-Till) což znamená, že se tímto způsobem dá hospodařit na erozně ohrožených půdách.

Snížení emisí CO2

Často opomíjenou součástí půdozpracujících strojů je pěch. Po ozdravení půdního profilu musí dojít k opětovnému navázání jednotlivých půdních částic na sebe pro obnovení vodního koloběhu v půdě. Zpětné stlačení rovněž eliminuje ztrátu organických živin – zmenšení emise CO2. Výběr pěchu se volí na základě podmínek farmáře.

Technická specifikace

Název / Parametr
Pracovní záběr (m)
Transportní šířka (m)
Počet slupic (ks)
Rozteč slupic (mm)
Verze
Hmotnost (kg)
Pracovní záběr (m) 3
Transportní šířka (m) 3,1
Počet slupic (ks) 6
Rozteč slupic (mm) 500
Verze Nesený
Hmotnost (kg) 2 450
Pracovní záběr (m) 4
Transportní šířka (m) 2,9
Počet slupic (ks) 8
Rozteč slupic (mm) 500
Verze Nesený sklopný
Hmotnost (kg) 3 315
Pracovní záběr (m) 5
Transportní šířka (m) 2,9
Počet slupic (ks) 10
Rozteč slupic (mm) 500
Verze Nesený sklopný
Hmotnost (kg) 3 990
Pracovní záběr (m) 5
Transportní šířka (m) 2,9
Počet slupic (ks) 10
Rozteč slupic (mm) 500
Verze Tažený sklopný
Hmotnost (kg) 10 300
Pracovní záběr (m) 6
Transportní šířka (m) 2,9
Počet slupic (ks) 12
Rozteč slupic (mm) 500
Verze Tažený sklopný
Hmotnost (kg) 11 150

Služby k dodané technice

ikona ikona

Poradenství

Poradíme vám s výběrem ideálního produktu podle potřeb vás a vaší farmy.
ikona ikona

Servisní péče

Nabízíme vám síť autorizovaných servisů po celé republice.
ikona ikona

Náhradní díly

Máme propracovanou logistiku náhradních dílů.
ikona ikona

Finanční péče

Ke stroji vám zajístíme financování, pojištění, záruku nebo vám pomůžeme vyřídit dotace.
marketing@agrics.cz

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.