Rychlé a efektivní mulčování se širokozáběrovými mulčovači TEHNOS

Tehnos se nachází na špičce žebříčku slovinských strojírenských podniků. V ČR si udržela 4. rokem první příčku a posílila pověst spolehlivého partnera. Obliba roste i u širokozáběrovým mulčovačů.
Společnost Tehnos se nachází na absolutní špičce žebříčku slovinských strojírenských podniků. V České republice si udržela čtvrtým rokem první příčku v počtu prodaných kusů a významně posílila pověst spolehlivého partnera. V roce 2021 se podařilo českým zemědělcům dodat 214 mulčovačů a pravděpodobně se i letos podaří hranici překonat. Aktuálně společnost AGRI CS a AGROTEC registrují již 190 objednávek, kdy nejžádanějšími se stávají boční mulčovače řady MB. Růst poptávky je podpořen mimo jiné zvýšením objemu hmoty v předchozím období, ale také stále častějším řešení problematiky obnovy luk, tlakem na zvýšení vláhových poměrů nebo boji proti zavíječi kukuřičnému. Obliba roste i u širokozáběrovým mulčovačů a kombinací, které podniky vítají pro rychlé a zároveň efektivní mulčování.
Díky dlouholetým zkušenostem s vývojem a výrobou zemědělské techniky se slovinské společnosti Tehnos daří vyrábět velice kvalitní a technicky propracované stroje. Na trh dodává celou řadu typů v různých šířích záběru (1,1 m až 9 m) pro použití jak k mulčování běžných porostů, tak pro speciální použití při mulčování v sadech a vinicích či v lese, případně při mulčování chřestu. K mulčování komunálních ploch nabízí boční mulčovače se sklonem +90°/-60°. Ročně vyrobí více než 5 000 mulčovačů, které směřují do 40 zemí světa. Na českém a slovenském trhu je značka Tehnos dostupná od roku 2015 prostřednictvím společnosti AGRI CS a AGROTEC, přičemž zdejší poptávka se neustále zvyšuje. V současnosti je Tehnos nejprodávanějšími mulčovači u nás.

Proč je Tehnos tak oblíbený?

Mulčovače Tehnos mají opravdu co nabídnout. Dlouholetým vývojem se podařilo vytvořit technicky propracované stroje s řadou patentů, které nenajdete u žádných jiných mulčovačů. Jedním z hlavních důvodů úspěchu značky Tehnos je fakt, že majitel firmy Anton Kisovar se plně zapojuje do výzkumu a vývoje, čerpá z praxe a uplatňuje své znalosti a zkušenosti, aby ve firmě vytvořili stroje, které pomohou zemědělcům v jejich podnikání.
Prvním, a pravděpodobně nejdůležitějším, byl vývoj rotoru, jenž je srdcem kladívkové mulčovače Tehnos. Anton Kisovar si byl plně vědom jeho důležitosti, a tak se na něho soustředili celých 15 let. Výsledkem je rotor o menším průměru s patentovaným rozložením kladiv s názvem Low Vib. Kladiva jsou uchycena jednotlivě a ohybové napětí je tak rozloženo rovnoměrně po celé hřídeli mulčovače. Díky tomu se minimalizuje riziko nežádoucích vibrací, což přináší hned několik výhod najednou - klidný provoz, plynulejší chod, menší náročnost na výkon traktoru, nižší spotřebu paliva, a především delší životnost stroje.
Kromě snížení vibrací rotoru přináší patent další neméně významný přínos, a to zvýšení otáček rotoru až na 2 400 ot/min, což je jedna z nejvyšších hodnot na trhu vůbec. Tím je dosaženo vyšší obvodové rychlosti kladiv a výrazně se zvyšuje účinek mulčování. Vedle toho jsou mulčovače vyráběny z kvalitních materiálů a dlouhodobě testovány v reálném provozu. Jsou odolné vůči praskání svárů a deformaci samotného rotoru. Navíc rotor nemá šroubovici jako jiné mulčovače na trhu. Důležitou zásadou výrobce je také jednoduchost obsluhy, které přizpůsobil připojení, ovládání i práci s mulčovači.
Boční mulčovače řady MB Profi mají patentovaný dvojitý kloub, který zajišťuje při nárazu hladký a plynulý posun do boku. To umožňuje bezpečný přejezd přes překážky. Návrat stroje do pracovní polohy umožňují instalované tažné pružiny. Ostatní modely disponují mechanickou pojistkou, která chrání stroj při nárazu.

Velký výkon v kombinaci s vysokou kvalitou práce – rozdíl mezi kladívkovými a nožovými mulčovači

Tehnos nabízí širokozáběrové mulčovače a mulčovací kombinace vhodné pro mulčování rostlinných zbytků v zemědělství, ovocnářství či při čištění pastvin o záběru až 9 m. I přesto, že řada zemědělců se obává náročnosti na požadavky traktoru (výkon, přední ramena, vývodový hřídel apod.), obliba mulčovacích kombinací výrazně roste. Mezi velkými podniky a podniky poskytujícími služby jsou velice oblíbené širokozáběrové skládací mulčovače řady MU2D a MU2Z s pracovním záběrem 6-9 m. Univerzální mulčovač MU2D Profi je charakteristický plovoucím přizpůsobením mulčovacích jednotek ve svahu se sklonem do +/- 7o. V roce 2021 se podařilo dodat na český trh 10 širokozáběrových strojů, v letošním roce má společnost AGRI CS a AGROTEC dodat minimálně 20 kusů širokozáběrových mulčovačů.
Hlavním důvodem pořízení širokozáběrových strojů je rychlé mulčování a vysoká produktivita. Širokozáběrové stroje Tehnos jsou předně vyhledávány i pro vysokou kvalitu práce. To je dáno kladívkovým zpracováním mulčovačů. Kladívkové mulčovače hmotu rozdrtí na malé kousky a škůdcům tak zamezí v rozvoji. Větší mulčovače Tehnos spolehlivě rozdrtí například i náletové dřeviny o průměru až 7 cm. U nás jsou využívány také při ošetřování travních porostů, zejména při mulčování nedopasků na loukách. Mulčovač rozdrtí travní porost a srovná jej. Správným rozvíjením travního porostu pak dochází k přirozenému vytlačení plevelů. Díky trojitým protiostřím jsou vhodné i k likvidaci kukuřičného strniště.  Na rozdíl od strojů Tehnos klasické nožové mulčovače neplní svůj účel. Při práci s noži totiž nedochází k efektivnímu mulčování, což má za následek špatné obrůstání a výskyt plevele.

Jaké výhody přináší mulčování?

Proč si vlastně pořizovat mulčovač a v čem nám pomůže? Používání mulčovačů má hned několik výhod. Mulčováním minimalizujete chemickou ochranu proti škůdcům a plevelům, protože plevel mulčem neproroste. Jedná se nízkonákladovou prevenci například i proti zavíječi kukuřičnému, až 96 % zavíječe je zlikvidováno. Minimalizací chemických látek dbáte na životní prostředí a zbytečně ho nezatěžujete. Pravidelným používáním mulčovače se díky hmotě zlepšují vláhové poměry a nedochází k erozi půdy. Dále se pak zvyšuje obsah humusu, mikrobiální činnost a neunikají živiny v podobě plynů. Snižují se agrotechnické nároky na obdělávání půdy a netvoří se půdní škraloup.