Exkurze a školení v SUMU

V rámci speciální návštěvy výrobního závodu nedaleko anglického Yorku jsme načerpali nové znalosti a zkušenosti.
Začátek nového kalendářního roku přináší spoustu změn v oblasti zemědělských strojů. Neustálý vývoj a inovace se týkají i strojů na zpracování půdy a setí značky SUMO UK Ltd, která usilovně zdokonaluje své portfolio produktů. Pro načerpání těchto nových informací a zkušeností se zástupci importu AgriCS zúčastnili odborného školení.
 

Prvním část návštěvy tvořila prohlídka výrobního závodu během pracovního procesu. Na začátku všeho je surový materiál v podobě železných plátů a profilů. Už na první pohled bylo zřejmé, že na trošce materiálů se nešetří, díky čemuž stroje SUMO získávají vysokou robustnost a odolnost rámů.  Jednotlivé části strojů začínají dostávat svoji podobu již při první operaci, kterou je CNC řezání a ohýbání materiálů. Následně se výrobní závod rozbíhá do tří částí. První oblast tvoří svařování. Části menších strojů jsou vzájemně ručně pospojovány a následně se celé rámy strojů vkládají do otočných upínačů, kde jsou automatickým robotem svařeny, což zajišťuje vysokou kvalitu a přesnost. Velké části jsou svařovány ručně. Druhé křídlo továrny tvoří výroba půdních pěchů. Zde se vyrábí pěchy pro všechny typy strojů značky SUMO. Půdní pěch má totiž mnoho opomíjených vlastností, které jsou velkým přínosem při zpracování půdy. Krátce můžeme zmínit, že mezi ně patří zpětná konsolidace půdního profilu, obnova vodního režimu, snížení větrné a vodní eroze nebo i snížení krátkodobých emisí oxidu uhličitého z půdy do ovzduší. Třetí křídlo budovy je tvořeno lakovnou. Zde stroje značky SUMO získávají svoji typickou barevnou kombinaci červené a černé.  Všechny součásti stroje jsou následně smontovány do finálního výrobku, vyzkoušeny všechny jejich funkce a podrobeny výstupní kontrole. Poté jsou stroje připraveny k odeslání zákazníkovi.
 

Prohlédněte si video o továrně

Druhou část naší návštěvy tvořilo odborné školení s konstruktérem, produktovým specialistou i ředitelem společnosti. Zde bylo zaměření na kompletní sortiment strojů a jejich agronomické přínosy. SUMO UK Ltd se v první řadě zaměřuje na pomoc farmářům snížit vstupní náklady, zvýšit výnos pěstovaných plodin při současném správném zacházení s půdou. Půda je totiž nejcennější aktivum zemědělství. Největší důraz byl při předávání zkušeností kladen na strip-till secí stroj SUMO DTS, jehož benefity tvoří založení porostu jedním přejezdem, úspora vláhy, času a nákladů na založení porostu.  Značnou část diskuze se vedla také na stroje pro ozdravení půdy SUMO TRIO, SUMO SUBSOILER a u profesionálních polních bran SUMO STRAKE. Technologie vertikálního zpracování řeší problémy spojené s klimatickými změnami (sucho/přívalové deště), napomáhá ke zvyšování organické hmoty v půdě nebo také s větrnou erozí. Základním pravidlem při práci s půdou je chovat se ke každému pozemku individuálně, dle jeho reálných potřeb.
Poslední částí naší cesty do Anglie byla návštěva místních farmářů využívající technologii SUMO. Zemědělec, kterého jsme navštívili, se jmenuje Ed Green. Edova farma se nachází v části východní Anglie a obhospodařuje 500 hektarů půdy. Dozvěděli jsme se, že struktura jeho půdy je jilovito-hlinitá a pěstuje převážně obilniny, k jejíž zakládání se rozhodl pořídit secí stroj SUMO DTS.

Ed měl dříve systém obdělávání půdy složený z mnoha pracovních operací včetně orby. Usoudil však, že tento postup je velice nákladný časově i finančně. Poté co se dozvěděl o strojích SUMO, rozhodl se je vyzkoušet a následně pořídit.
 
Termín založení porostů je podle Eda klíčový. Zajišťovat všechny práce na farmě a současně naplánovat optimální termín setí, při proměnném počasí, bylo do té doby pro něj obtížné. S novým přístupem je schopen být mnohem flexibilnější. Se současnou technologií Ed zanechá po sklizni na poli strniště a do něho přímo zakládá nový porost. Pozemky, které jsou hodně zhutněné, před setím zpracuje a ozdraví jedním přejezdem. Brzké založení porostu podle Eda hraje klíčovou roli pro kvalitní zakořenění a přečkání zimního období v dobré kondici. K tomuto mu dopomáhá secí stroj SUMO DTS, který vlastní ve verzi „Toolbar“. To znamená nesené provedení secího stroje bez zásobníku. Zásobník je samostatně umístěný v předním tříbodovém závěsu. Tato kombinace zajišťuje lepší rozložení váhy pracovní soupravy a odpadá nutnost předního závaží – snížené zhutnění půdy. Pracovní orgány secího stroje DTS mají stejné provedení na nesené i tažené verzi. Každý secí vozík je umístěný na paralelogramu s hydraulickým jištěním pro ideální kopíraci terénu. Jednotlivé vozíky se skládají z řezacího koltru, hydraulicky jištěného podrývacího dláta, výsevní radličky, zahrnovacích disků a přitlačovacích pneumatikových kol plněné pěnou.
Závěrem lze říci, že školení unikátních strojů a technologií výrobce v Anglii a místního zemědělství bylo velice inspirativní, odvezli jsme si spoustu nových informací a zkušeností, které diskutujeme s českými farmáři, kteří tyto stroje značky SUMO již vlastní nebo s těmi, kteří se o ně zajímají a chtějí si je vyzkoušet ve svých podmínkách. Věříme, že technologie SUMO si díky řešení problémů, s kterými se naši zemědělci potýkají: jako nedostatek vláhy, nedostatek lidských zdrojů, zvyšování nákladů a změna klimatu, získává stále více uživatelů v České republice.